Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health inleder ett nära samarbete med Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health is starting close co-operation with Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finnish Wellbeing Services Counties continue to choose Aino for Employee Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finnish wellbeing services county chooses Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) A leading manufacturing company has chosen Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) Ett ledande tillverkningsföretag väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Nov 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-September 2022

Renodlad satsning på SaaS-plattformen

Juli – September 2022

  • Omsättningen uppgick till 4 839 (5 797) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -3 127 (-4 786) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK

Januari – September 2022

  • Omsättningen uppgick till 15 248 (17 543) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -10 522 (-11 368) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,3 (-0,4) SEK

Vi har genomfört ett tredje kvartal som har varit mycket positivt för vår verksamhet. Vi har tecknat nya avtal och ser allt fler företag och stora organisationer som efterfrågar våra tjänster.
Med vår plattform inom Human Capital Productivity sparar våra kunder pengar samtidigt som de säkerställer produktivitet och välmående i sina respektive organisationer. Aino har under kvartalet sett ett generellt ökat intresse för SaaS-plattformen på marknaden. Den finska marknaden sticker ut särskilt sedan den nationella hälsoreformen implementerades och vi har under kvartalet tecknat avtal med Kuopio Stad samt Kokkola Stad.

Vi har sedan årsskiftet ökat antalet licenser med 33 procent och tillväxten i antalet licenscer bekräftar våra strategiska vägval under verksamhetsåret. Det ökade inflödet innebär att vi kan intensifiera arbetet med att optimera processer kring sälj och implementering. Vår kraftiga tillväxt i antalet licenser under verksamhetsområdet gör att den förväntade avkastningen för ingångna avtal kommer att redovisas under de första två kvartalen under 2023.

En ökad trend av rapportering och granskning inom Employee Sustainability gör att intresset för våra tjänster har ökat över hela Europa. Under kvartalet har Aino deltagit i flera paneler, rundabordssamtal och föreläsningar där vi har fått möjlighet att berätta om hur vi arbetar med Human Capital Productivity och Employee Sustainability i stora komplexa organisationer. Många av de större europeiska aktörerna söker nu efter nya sätt att arbeta med Employee Sustainability för att skapa en hållbar långsiktig förändring som säkrar produktivitet och välmående.

SaaS prenumerationer
Per den sista september har Aino Health 73 000 prenumeranter. Bolaget har sålt licenser som ej ännu implementerats till en summa motsvarande ca. 2,5 MSEK i återkommande årliga intäkter.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 1 november, 2022 kl. 08.30 CET.

För mer information
Jyrki Eklund
VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Bilaga


2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Kokkola Stad i Finland väljer Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Finnish City of Kokkola chooses Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health sluter avtal med Kuopio Stad om 4 000 licenser Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health concludes an agreement with the City of Kuopio concerning 4 000 licenses Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): interim report January-June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Aino Health AB (publ) Aino Health i Almedalen: Paneldiskussion om att säkra miljontals arbetstillfällen i EU Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2022 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Globalt företag expanderar avtal med Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Global company expands agreement with Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) beslutar om riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) Förslag till ny styrelseledamot i Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino utökar avtalet med DHL Supply Chain för att omfatta alla medarbetare i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino expands agreement with DHL Supply Chain to include all employees in Sweden Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1