Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-20 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts utökade cellterapisamarbete Analyser Visa Stäng
2023-01-20 AcouSort AcouSort: Extended collaboration targeting cell therapies generates revenues of EUR 130,000 in 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 AcouSort AcouSort: Utökat cellterapisamarbete genererar intäkter på 130 000 euro under 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 AcouSort AcouSort and BlueCell in commercial planning as the stem cell therapy project Blue4Therapy approaches completion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 AcouSort AcouSort och BlueCell i kommersiell planering i takt med att stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy närmar sig slutförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Momentum i samtliga affärsområden Analyser Visa Stäng
Analyser | 6 Dec 2022 | AcouSort

Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort – Momentum i samtliga affärsområden

AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning, och under år 2022 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt marknadspositionen ytterligare inom både patientnära testning (PoC) och cellterapimarknaden. Bägge marknader prognostiseras uppvisa tvåsiffrig tillväxt de kommande åren, där AcouSort gynnas av flertalet marknadstrender. Därutöver har AcouSort ett ben inom exosombaserad diagnostik, vilket kan öppna upp för nya möjligheter. Med hänsyn till detta, och en stark balansräkning, finns förutsättningarna på plats för att fortsätta satsa på tillväxt och bli en ledande OEM-leverantör. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser Analyst Group ett nuvärde om 27,1 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på AcouSort. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

2022-12-05 AcouSort Two of AcouSort's board members and CEO acquire shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 AcouSort Två av AcouSorts styrelsemedlemmar och vd förvärvar aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 AcouSort AcouSort: BioWings-projektet skapar nya möjligheter för storskalig produktion och exosombaserad diagnostik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 AcouSort AcouSort: The BioWings project creates new opportunities for large-scale production and exosome-based diagnostics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 AcouSort AcouSort presents at Stora Aktiedagen in Stockholm, November 30, addressing current developments in the vibrant cell therapy space Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 AcouSort AcouSort presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 30 november för att tala om utvecklingen inom det intensiva cellterapiområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts Q3-rapport Analyser Visa Stäng
2022-11-23 AcouSort AcouSort AB - delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar att AcouSort expanderar inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag Analyser Visa Stäng
2022-11-14 AcouSort AcouSort expanderar sin verksamhet inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 AcouSort AcouSort expands its cell therapy efforts and enters collaboration with global life science company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 AcouSort AcouSort förser Lunds universitet med unik förfokuseringsteknik för att möjliggöra cellseparation med hög precision Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 AcouSort AcouSort to supply Lund University with unique pre-focusing technology to enable high precision cell separation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 AcouSort AcouSort travels to Japan to re-ignite marketing efforts as the country opens up after the pandemic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 AcouSort AcouSort reser till Japan för att återuppta marknadsföringsarbetet när landet nu öppnar upp efter pandemin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 AcouSort AcouSort's role in the Blue4Therapy project expands - SEK 700,000 in additional revenue in 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 AcouSort AcouSorts roll i Blue4Therapy-projektet expanderar  -  700 000 SEK i ytterligare intäkter under 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 AcouSort AcouSort: Kom till Aktiedagen Lund 26 september för att få veta mer om hur ultraljud kan användas för att bekämpa världens dödligaste sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 AcouSort AcouSort: Visit Aktiedagen Lund September 26, and learn how ultrasound can be used to fight the world's deadliest diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 AcouSort AcouSort utvalt av EIC för deltagande på MEDICA, Europas ledande medicinska utställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 AcouSort AcouSort selected by EIC for participation at MEDICA, Europe's leading medical exhibition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Validering av teknikhöjd efter viktigt forskningsanslag Analyser Visa Stäng
2022-08-25 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts Q2-rapport Analyser Visa Stäng
2022-08-24 AcouSort AcouSort AB - delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts AcouSome-projekt Analyser Visa Stäng
2022-08-13 AcouSort European Innovation Council (EIC) tilldelar AcouSort-projektet AcouSome 26 miljoner kronor för att utveckla banbrytande teknik för exosombaserad diagnostik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-13 AcouSort The European Innovation Council (EIC) awards the AcouSort project AcouSome SEK 26 million to develop groundbreaking technology for exosome-based diagnostics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 AcouSort AcouSort significantly strengthens its commercial capabilities with the recruitments of Kelley Intehar and Agnes Michanek Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 AcouSort AcouSort stärker sin kommersiella kapacitet på ett betydande sätt genom rekryteringarna av Kelley Intehar och Agnes Michanek Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 AcouSort AcouSort's and Werfen's joint patent application has received national approval in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 AcouSort AcouSorts och Werfens gemensamma patentansökan har erhållit nationellt godkännande i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 AcouSort AcouSort: Scientific progress with AcouWash enables new method for cancer treatment monitoring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 AcouSort AcouSort: Vetenskapliga framsteg med AcouWash möjliggör ny metod för övervakning av cancerbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Samarbeten med partners fortsätter generera intäkter Analyser Visa Stäng
2022-05-20 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts Q1-rapport Analyser Visa Stäng
2022-05-18 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2022-01-01 - 2022-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 AcouSort AcouSort: Interim Report 2022-01-01 - 2022-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Pharmacolog Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 AcouSort AcouSort säljer ett AcouWash-system till Pharmacolog Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 AcouSort AcouSort selected by EIC for participation in leading medical exhibition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 AcouSort AcouSort utvalt av EIC för deltagande på ledande medicinsk konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 AcouSort AcouSort places a modified AcouWash at Lund University to support cancer research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 AcouSort AcouSort placerar en modifierad AcouWash vid Lunds universitet för att stödja cancerforskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 AcouSort AcouSort - Årsredovisning för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 AcouSort AcouSort - Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022