Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-10 AcouSort AcouSort stärker sin kommersiella kapacitet på ett betydande sätt genom rekryteringarna av Kelley Intehar och Agnes Michanek Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 AcouSort AcouSort significantly strengthens its commercial capabilities with the recruitments of Kelley Intehar and Agnes Michanek Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 AcouSort AcouSorts och Werfens gemensamma patentansökan har erhållit nationellt godkännande i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Aug 2022 | AcouSort

AcouSorts och Werfens gemensamma patentansökan har erhållit nationellt godkännande i USA

Om den gemensamma patentansökan

AcouSort och Werfen lämnade den 7 oktober 2016 in en gemensam patentansökan med titeln ”Method and system for optical or electrical measurements in disperse fluids” med ansökningsnummer PCT/EP2017/075681. Patentansökan avser en teknologi som med hjälp av ultraljud i en mikrokanal separerar blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska eller elektriska mätmetoder. Teknologin i patentansökan är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Werfen och patentansökan inkluderar uppfinnare från båda bolagen. Det nu erhållna nationella patentet i USA gäller i 20 år från tidpunkten för den internationella ansökan, dvs till oktober 2037.

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Werfen har implementerat vår gemensamma teknologi i nästa generation av en av deras produktfamiljer och under hösten 2021 lanserade AcouSort den nya produkten AcouPlasmaOptical baserat på patentet. Det nationella godkännande vi och Werfen nu erhållit i USA betyder mycket för vårt fortsatta samarbete och stärker skyddet för våra respektive kommersiella aktiviteter på ett betydande sätt.”

2022-08-04 AcouSort AcouSort's and Werfen's joint patent application has received national approval in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 AcouSort AcouSort: Vetenskapliga framsteg med AcouWash möjliggör ny metod för övervakning av cancerbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 AcouSort AcouSort: Scientific progress with AcouWash enables new method for cancer treatment monitoring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2022-01-01 - 2022-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 AcouSort AcouSort: Interim Report 2022-01-01 - 2022-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 AcouSort AcouSort säljer ett AcouWash-system till Pharmacolog Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Pharmacolog Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 AcouSort AcouSort selected by EIC for participation in leading medical exhibition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 AcouSort AcouSort utvalt av EIC för deltagande på ledande medicinsk konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 AcouSort AcouSort places a modified AcouWash at Lund University to support cancer research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 AcouSort AcouSort placerar en modifierad AcouWash vid Lunds universitet för att stödja cancerforskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 AcouSort AcouSort - Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 AcouSort AcouSort - Årsredovisning för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-18 AcouSort AcouSort expands and moves to new, larger premises Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-18 AcouSort AcouSort växer och flyttar till nya större lokaler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-10-01 - 2021-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-10-01 - 2021-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 AcouSort AcouSort får Notice of Allowance i USA för patent på chip tillverkade i plast Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 AcouSort AcouSort receives Notice of Allowance in the US for patent on plastic chips Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-14 AcouSort AcouSort förlänger samarbetsavtal med japansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-14 AcouSort AcouSort extends collaboration agreement with Japanese Life Science partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-21 AcouSort Kommuniké från extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 AcouSort Kallelse till extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-07-01 - 2021-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-07-01 - 2021-09-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 AcouSort AcouSort tar nästa steg i kommersiellt samarbete med kaliforniskt Life Science-företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 AcouSort AcouSort takes next step in commercial collaboration with Californian Life Science company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 AcouSort AcouSort lanserar sin första OEM-produkt AcouPlasma[OPTICAL] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 AcouSort AcouSort launches its first OEM product AcouPlasma[OPTICA][L] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 AcouSort AcouSort: Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 AcouSort AcouSort säljer ytterligare en AcouTrap till sydkoreansk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 AcouSort AcouSort sells additional AcouTrap to South Korean customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 AcouSort AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde lämnar styrelsen i AcouSort av hälsoskäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde leaves the board of AcouSort for health reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort launches AcouWash 2 today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort startar nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort launches new project with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 AcouSort AcouSort AB offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort receives 1.25 million SEK in Vinnova funding for the development of individualized stem cell treatments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort får 1,25 miljoner kronor i Vinnova-finansiering för utveckling av individualiserade stamcellsbehandlingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 på internationell konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort will launch AcouWash 2 at international conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 AcouSort AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin becomes CEO of Norwegian BerGenBio - continues as chairman for AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin utsedd till vd för norska BerGenBio - blir kvar som ordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort säljer AcouWash-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: Första samarbetsfasen med belgiskt diagnostikföretag genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: First collaboration phase with Belgian diagnostics company finalized Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort reaches milestone for AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort når milstolpe för AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Korrigering - AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Cerrection - AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Promising results in AcouSort's latest feasibility study with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Lovande resultat i AcouSorts senaste förstudie med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort and Pharmacolog sign letter of intent to investigate integration of AcouSort's blood separation technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin utsedd till ny styrelseordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin appointed new Chairman of the Board in AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 AcouSort AcouSort Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 AcouSort AcouSort: Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort stärker sitt kommersiella erbjudande med nya AcouWash applikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort strengthens commercial offering with the release of new AcouWash application notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 AcouSort AcouSort: Correction regarding the date of the Ordinary General Assembly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Year-end report 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: håller livesänd pressträff med anledning av publicering av bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: invites to a live broadcasted press conference due to publication of year-end report Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort secures technology rights from DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort säkrar teknikrättigheter från DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort enters collaboration agreement with a Belgian diagnostics company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort ingår samarbetsavtal med belgiskt diagnostikbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort: Awarded Best Healthcare IR Value Creation - Nordics 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort utses till bästa IR-värdeskapare inom Healthcare i Norden 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort strengthens organization with Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort stärker organisationen med Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort sells AcouTrap system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort säljer AcouTrap-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 AcouSort AcouSort: AcouTrap-system sålt till koreansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort AcouSort: Förnyat samarbetsavtal signerat med japansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort Idag inleds handeln av AcouSorts aktie på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 AcouSort AcouSorts incitamentsprogram "Optionsprogram, Serie 2020-2023" har registrerats hos Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 AcouSort AcouSort godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 AcouSort AcouSort delårsrapport Q3 2020-07-01 - 2020-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 AcouSort AcouSort får två patentansökningar publicerade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från University of Kentucky Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-27 AcouSort AcouSort inleder nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 AcouSort AcouSort deltar på Investerarjakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 AcouSort AcouSort inleder arbetet i projektet Blue4Therapy: Första steget mot framtidens stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 AcouSort AcouSort deltar i ett nytt viktigt CAMP-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-03 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Ökad omsättning trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort Analyst Group: Kommentar på AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q2 2020-04-01 - 2020-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 AcouSort Analyst Group: Kommentar inför AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 AcouSort AcouSort sluter avtal med koreanskt life science företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 AcouSort AcouSort har framgångsrikt slutfört produktutvecklingsuppdrag åt Intrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-22 AcouSort Analyst Group publicerar aktieanalys av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Unik teknologi applicerbar på globala marknader Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 AcouSort AcouSort AB genomför en riktad emission om 11,7 MSEK för att slutföra utveckling av företagets första serietill-verkade OEM-moduler samt produktionslinjen för dessa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 AcouSort AcouSort erhåller ISO 13485-certifiering - viktigt steg i kommersialiseringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 AcouSort AcouSort erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 AcouSort AcouSort sluter avtal med University of Kentucky för utvärdering av AcouTrap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q1 2020-01-01 - 2020-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort annual report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort får toppbetyg från Eurostars för projekt kring stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 AcouSort AcouSorts presenterar uppdaterad strategi 2020 - 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 AcouSort AcouSort säkerställer rörelsekapital för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 AcouSort Analyst Group inleder analysbevakning av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 AcouSort AcouSort: Leverans av AcouWash till Umeå universitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 AcouSort AcouSort beviljas patent för ny metod att separera celler med ljud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 AcouSort AcouSort ger lägesrapport: Stort intresse för bolagets teknik trots inställda konferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 AcouSort AcouSort utför utvärderingsuppdrag åt globalt life science-företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 AcouSort AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3