Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-08-10 AcouSort AcouSort stärker sin kommersiella kapacitet på ett betydande sätt genom rekryteringarna av Kelley Intehar och Agnes Michanek Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 AcouSort AcouSort significantly strengthens its commercial capabilities with the recruitments of Kelley Intehar and Agnes Michanek Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 AcouSort AcouSorts och Werfens gemensamma patentansökan har erhållit nationellt godkännande i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-04 AcouSort AcouSort's and Werfen's joint patent application has received national approval in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 Aug 2022 | AcouSort

AcouSort’s and Werfen’s joint patent application has received national approval in the US

About the joint patent application

On October 7, 2016, AcouSort and Werfen filed a joint patent application entitled ”Method and system for optical or electrical measurements in disperse fluids” with application number PCT/EP2017/075681. The patent application concerns a technology that, using ultrasound in a microchannel, separates blood plasma from whole blood and enables analysis of the plasma using either optical or electrical measurement methods. The technology in the patent application has been developed in a collaboration between AcouSort and Werfen and the patent application includes inventors from both companies. The now obtained national patent in the US is valid for 20 years from the time of the international application, i.e., until October 2037.

CEO Torsten Freltoft comments

”Werfen has implemented our common technology in the next generation of one of their product families and in the autumn of 2021, AcouSort launched the new product AcouPlasmaOptical based on the patent. The national approval we and Werfen have now received in the US means a lot for our continued cooperation and strengthens the protection of our respective commercial activities in a significant way.”

2022-06-09 AcouSort AcouSort: Vetenskapliga framsteg med AcouWash möjliggör ny metod för övervakning av cancerbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 AcouSort AcouSort: Scientific progress with AcouWash enables new method for cancer treatment monitoring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2022-01-01 - 2022-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 AcouSort AcouSort: Interim Report 2022-01-01 - 2022-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 AcouSort AcouSort säljer ett AcouWash-system till Pharmacolog Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Pharmacolog Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 AcouSort AcouSort selected by EIC for participation in leading medical exhibition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 AcouSort AcouSort utvalt av EIC för deltagande på ledande medicinsk konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 AcouSort AcouSort places a modified AcouWash at Lund University to support cancer research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 AcouSort AcouSort placerar en modifierad AcouWash vid Lunds universitet för att stödja cancerforskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 AcouSort AcouSort - Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 AcouSort AcouSort - Årsredovisning för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-18 AcouSort AcouSort expands and moves to new, larger premises Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-18 AcouSort AcouSort växer och flyttar till nya större lokaler Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-10-01 - 2021-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-10-01 - 2021-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 AcouSort AcouSort får Notice of Allowance i USA för patent på chip tillverkade i plast Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 AcouSort AcouSort receives Notice of Allowance in the US for patent on plastic chips Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-14 AcouSort AcouSort förlänger samarbetsavtal med japansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-14 AcouSort AcouSort extends collaboration agreement with Japanese Life Science partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-21 AcouSort Kommuniké från extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-07 AcouSort Kallelse till extra bolagsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-07-01 - 2021-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-24 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-07-01 - 2021-09-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 AcouSort AcouSort tar nästa steg i kommersiellt samarbete med kaliforniskt Life Science-företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-18 AcouSort AcouSort takes next step in commercial collaboration with Californian Life Science company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 AcouSort AcouSort lanserar sin första OEM-produkt AcouPlasma[OPTICAL] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 AcouSort AcouSort launches its first OEM product AcouPlasma[OPTICA][L] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 AcouSort AcouSort: Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 AcouSort AcouSort säljer ytterligare en AcouTrap till sydkoreansk kund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 AcouSort AcouSort sells additional AcouTrap to South Korean customer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-15 AcouSort AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde lämnar styrelsen i AcouSort av hälsoskäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde leaves the board of AcouSort for health reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort launches AcouWash 2 today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort startar nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort launches new project with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 AcouSort AcouSort AB offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort receives 1.25 million SEK in Vinnova funding for the development of individualized stem cell treatments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort får 1,25 miljoner kronor i Vinnova-finansiering för utveckling av individualiserade stamcellsbehandlingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 på internationell konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort will launch AcouWash 2 at international conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 AcouSort AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin becomes CEO of Norwegian BerGenBio - continues as chairman for AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin utsedd till vd för norska BerGenBio - blir kvar som ordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort säljer AcouWash-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: Första samarbetsfasen med belgiskt diagnostikföretag genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: First collaboration phase with Belgian diagnostics company finalized Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort reaches milestone for AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort når milstolpe för AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Korrigering - AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Cerrection - AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Promising results in AcouSort's latest feasibility study with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Lovande resultat i AcouSorts senaste förstudie med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort and Pharmacolog sign letter of intent to investigate integration of AcouSort's blood separation technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin utsedd till ny styrelseordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin appointed new Chairman of the Board in AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 AcouSort AcouSort Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 AcouSort AcouSort: Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort stärker sitt kommersiella erbjudande med nya AcouWash applikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort strengthens commercial offering with the release of new AcouWash application notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 AcouSort AcouSort: Correction regarding the date of the Ordinary General Assembly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Year-end report 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: håller livesänd pressträff med anledning av publicering av bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: invites to a live broadcasted press conference due to publication of year-end report Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort secures technology rights from DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort säkrar teknikrättigheter från DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort enters collaboration agreement with a Belgian diagnostics company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort ingår samarbetsavtal med belgiskt diagnostikbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort: Awarded Best Healthcare IR Value Creation - Nordics 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort utses till bästa IR-värdeskapare inom Healthcare i Norden 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort strengthens organization with Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort stärker organisationen med Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort sells AcouTrap system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort säljer AcouTrap-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 AcouSort AcouSort: AcouTrap-system sålt till koreansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort AcouSort: Förnyat samarbetsavtal signerat med japansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort Idag inleds handeln av AcouSorts aktie på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 AcouSort AcouSorts incitamentsprogram "Optionsprogram, Serie 2020-2023" har registrerats hos Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 AcouSort AcouSort godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 AcouSort AcouSort delårsrapport Q3 2020-07-01 - 2020-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 AcouSort AcouSort får två patentansökningar publicerade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från University of Kentucky Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-27 AcouSort AcouSort inleder nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 AcouSort AcouSort deltar på Investerarjakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 AcouSort AcouSort inleder arbetet i projektet Blue4Therapy: Första steget mot framtidens stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 AcouSort AcouSort deltar i ett nytt viktigt CAMP-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-03 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Ökad omsättning trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort Analyst Group: Kommentar på AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q2 2020-04-01 - 2020-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 AcouSort Analyst Group: Kommentar inför AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 AcouSort AcouSort sluter avtal med koreanskt life science företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 AcouSort AcouSort har framgångsrikt slutfört produktutvecklingsuppdrag åt Intrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-22 AcouSort Analyst Group publicerar aktieanalys av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Unik teknologi applicerbar på globala marknader Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 AcouSort AcouSort AB genomför en riktad emission om 11,7 MSEK för att slutföra utveckling av företagets första serietill-verkade OEM-moduler samt produktionslinjen för dessa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 AcouSort AcouSort erhåller ISO 13485-certifiering - viktigt steg i kommersialiseringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 AcouSort AcouSort erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 AcouSort AcouSort sluter avtal med University of Kentucky för utvärdering av AcouTrap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q1 2020-01-01 - 2020-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort annual report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort får toppbetyg från Eurostars för projekt kring stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 AcouSort AcouSorts presenterar uppdaterad strategi 2020 - 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 AcouSort AcouSort säkerställer rörelsekapital för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 AcouSort Analyst Group inleder analysbevakning av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 AcouSort AcouSort: Leverans av AcouWash till Umeå universitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 AcouSort AcouSort beviljas patent för ny metod att separera celler med ljud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 AcouSort AcouSort ger lägesrapport: Stort intresse för bolagets teknik trots inställda konferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 AcouSort AcouSort utför utvärderingsuppdrag åt globalt life science-företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 AcouSort AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3