Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-15 AcouSort AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde lämnar styrelsen i AcouSort av hälsoskäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde leaves the board of AcouSort for health reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort launches AcouWash 2 today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort startar nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort launches new project with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 AcouSort AcouSort AB offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort receives 1.25 million SEK in Vinnova funding for the development of individualized stem cell treatments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort får 1,25 miljoner kronor i Vinnova-finansiering för utveckling av individualiserade stamcellsbehandlingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 på internationell konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort will launch AcouWash 2 at international conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 AcouSort AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin becomes CEO of Norwegian BerGenBio - continues as chairman for AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin utsedd till vd för norska BerGenBio - blir kvar som ordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort säljer AcouWash-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: Första samarbetsfasen med belgiskt diagnostikföretag genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | AcouSort

AcouSort: Första samarbetsfasen med belgiskt diagnostikföretag genomförd

Det belgiska företaget utvecklar en plattform för patientnära diagnostik baserad på helblod, inledningsvis med fokus på analys av blodceller. På lång sikt finns det planer på att utveckla systemet för att även kunna analysera andra fraktioner av blodprover. AcouSort har under de senaste månaderna framgångsrikt utvecklat en testplattform som kombinerar AcouSorts kärnteknologi med det belgiska företagets analysteknik. Nu när testplattformen är klar kommer det belgiska företaget att kunna ta nästa steg och utvärdera om AcouSorts teknik för integrerad blodseparation kan förbättra deras systems mätprestanda.

”Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta med nästa fas av vårt samarbete, där testplattformen kommer att användas för att utvärdera om vår teknik kan integreras i företagets innovativa diagnostiska instrument för patientnära testning. Vi uppskattar den här typen av samarbeten mycket, eftersom de banar väg för nya OEM-avtal. Om resultatet av utvärderingen är positivt har vi goda förhoppningar om att detta kan leda till ett långsiktigt OEM-samarbete, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

2021-06-29 AcouSort AcouSort: First collaboration phase with Belgian diagnostics company finalized Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort reaches milestone for AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort når milstolpe för AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Korrigering - AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Cerrection - AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Promising results in AcouSort's latest feasibility study with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Lovande resultat i AcouSorts senaste förstudie med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort and Pharmacolog sign letter of intent to investigate integration of AcouSort's blood separation technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin utsedd till ny styrelseordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin appointed new Chairman of the Board in AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 AcouSort AcouSort Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 AcouSort AcouSort: Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort stärker sitt kommersiella erbjudande med nya AcouWash applikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort strengthens commercial offering with the release of new AcouWash application notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 AcouSort AcouSort: Correction regarding the date of the Ordinary General Assembly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Year-end report 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: håller livesänd pressträff med anledning av publicering av bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: invites to a live broadcasted press conference due to publication of year-end report Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort secures technology rights from DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort säkrar teknikrättigheter från DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort enters collaboration agreement with a Belgian diagnostics company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort ingår samarbetsavtal med belgiskt diagnostikbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort: Awarded Best Healthcare IR Value Creation - Nordics 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort utses till bästa IR-värdeskapare inom Healthcare i Norden 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort strengthens organization with Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort stärker organisationen med Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort sells AcouTrap system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort säljer AcouTrap-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 AcouSort AcouSort: AcouTrap-system sålt till koreansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort AcouSort: Förnyat samarbetsavtal signerat med japansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort Idag inleds handeln av AcouSorts aktie på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 AcouSort AcouSorts incitamentsprogram "Optionsprogram, Serie 2020-2023" har registrerats hos Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 AcouSort AcouSort godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 AcouSort AcouSort delårsrapport Q3 2020-07-01 - 2020-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 AcouSort AcouSort får två patentansökningar publicerade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från University of Kentucky Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-27 AcouSort AcouSort inleder nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 AcouSort AcouSort deltar på Investerarjakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 AcouSort AcouSort inleder arbetet i projektet Blue4Therapy: Första steget mot framtidens stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 AcouSort AcouSort deltar i ett nytt viktigt CAMP-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-03 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Ökad omsättning trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort Analyst Group: Kommentar på AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q2 2020-04-01 - 2020-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 AcouSort Analyst Group: Kommentar inför AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 AcouSort AcouSort sluter avtal med koreanskt life science företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 AcouSort AcouSort har framgångsrikt slutfört produktutvecklingsuppdrag åt Intrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-22 AcouSort Analyst Group publicerar aktieanalys av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Unik teknologi applicerbar på globala marknader Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 AcouSort AcouSort AB genomför en riktad emission om 11,7 MSEK för att slutföra utveckling av företagets första serietill-verkade OEM-moduler samt produktionslinjen för dessa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 AcouSort AcouSort erhåller ISO 13485-certifiering - viktigt steg i kommersialiseringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 AcouSort AcouSort erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 AcouSort AcouSort sluter avtal med University of Kentucky för utvärdering av AcouTrap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q1 2020-01-01 - 2020-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort annual report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort får toppbetyg från Eurostars för projekt kring stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 AcouSort AcouSorts presenterar uppdaterad strategi 2020 - 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 AcouSort AcouSort säkerställer rörelsekapital för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 AcouSort Analyst Group inleder analysbevakning av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 AcouSort AcouSort: Leverans av AcouWash till Umeå universitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 AcouSort AcouSort beviljas patent för ny metod att separera celler med ljud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 AcouSort AcouSort ger lägesrapport: Stort intresse för bolagets teknik trots inställda konferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 AcouSort AcouSort utför utvärderingsuppdrag åt globalt life science-företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 AcouSort AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner