Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-15 AcouSort AcouSort AB tillförs 39,6 MSEK i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde lämnar styrelsen i AcouSort av hälsoskäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-12 AcouSort Martin Linde leaves the board of AcouSort for health reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort launches AcouWash 2 today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-11 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 i dag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort startar nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 AcouSort AcouSort launches new project with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 AcouSort AcouSort AB offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort receives 1.25 million SEK in Vinnova funding for the development of individualized stem cell treatments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 AcouSort AcouSort får 1,25 miljoner kronor i Vinnova-finansiering för utveckling av individualiserade stamcellsbehandlingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort lanserar AcouWash 2 på internationell konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 AcouSort AcouSort will launch AcouWash 2 at international conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-14 AcouSort AcouSort AB genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 40 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 25 Aug 2021 | AcouSort

AcouSort: Delårsrapport 2021-04-01 – 2021-06-30

Vd-ord

AcouSort har fortsatt att utvecklas väl under årets andra kvartal. Våra strategiska samarbeten fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Samtidigt är intresset för vår teknologi ökande och intresset från life science-industrin är fortsatt stort, vilket stärker oss i vår strategiska satsning på OEM-verksamheten.

Intäkterna under kvartalet var relativt blygsamma och uppgick till 530 KSEK, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra året (1 448). Resultatet minskade till -3 476 KSEK (-1 338). Även om våra försäljningsaktiviteter har kunnat upprätthållas relativt bra under pandemin, har det lett till något längre försäljningscykler. Därtill bör nämnas att våra affärer inte fördelas jämnt över året utan kan variera väsentligt från kvartal till kvartal.

Även om effekterna av pandemin har påverkat resor och deltagande i viktiga konferenser är vår bedömning att det är tillfälligt och att vi så småningom kommer att återgå till ett normalt affärsklimat. Hittills har vi kunnat hantera detta virtuellt, men vi har även noterat att det finns tydliga ambitioner att fysiska event kan komma igång under hösten.

Vårt samarbete med Instrumentation Laboratory (IL) har fort[1]satt att utvecklas väl. I mitten av maj kunde vi meddela att ytterligare en genomförbarhetsstudie med IL har slutförts. Resultaten var mycket lovande och öppnar möjligheter för ytterligare samarbete redan i år.

Samarbetet med IL såväl som andra strategiska samarbeten går framåt och tilldrar sig ett allt större intresse från branschen. Detta är en direkt effekt av de investeringar vi gjort både inom applikations- och affärsutveckling. Vi kommer därför att fortsätta expandera dessa investeringar och ytterligare stärka vårt säljfokus.

Under kvartalet slutförde vi den första fasen av det tidigare tillkännagivna samarbetsprojektet med ett belgiskt diagnotikföretag som utvecklar innovativa produkter för patientnära testning. AcouSort har utvecklat och levererat en testplattform baserad på AcouSorts teknik till det belgiska företaget.

Slutligen kan jag konstatera att arbetet med att färdigställa vår första halvautomatiska produktionsanläggning för separationsmoduler fortskrider enligt plan och närmar sig slut[1]punkten. Produktionsanläggningen har redan producerat hundratals högkvalitativa moduler. Det betyder att våra planer på att anläggningen ska vara klar för kommersiellt bruk under hösten ligger fast.

Det faktum att vi nu har möjlighet att börja producera separationsmoduler i större skala är en viktig milstolpe för företaget. I sitt grundutförande har den en kapacitet på cirka 100 000 separationsmoduler per år, men systemet är förberett för en andra installation som gör att vi snabbt kan fördubbla produktionskapaciteten. Att sedan kunna öka kapaciteten till 400 000 moduler per år kan sedan uppnås genom att helt enkelt gå upp till tvåskift i produktionen.

Detta, i kombination med de andra stegen AcouSort har tagit under kvartalet, får mig att se fram emot en intensiv och händelserik höst. Förhoppningsvis kommer vi också att se mer lättnad i de restriktioner som covid-19-pandemin fört med sig och därmed kunna återgå till en mer normal affärsverksamhet.

Torsten Freltoft – VD ACOUSORT AB

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • Den 28 april väljs Martin Olin till ny styrelseordförande i AcouSort. Martin har mer än två decenniers erfarenhet från ledande befattningar i internationella företag och investmentbolag inom life science och har haft styrelse-up[1]drag i ett flertal företag.

  • Den 3 maj meddelar AcouSort och Pharmacolog att bolagen undertecknat en avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik. Syftet är att samarbetet ska resultera i utveckling av en ny produkt för bestämning av antibiotikakoncentration i blod från kritiskt sjuka patienter.

  • Den 17 maj meddelar AcouSort att bolaget har slutfört sitt senaste projekt tillsammans med Instrumentation Laboratory (IL). Projektet avser en förstudie kring generering av blodplasma i syfte att utöka användningen av AcouSorts teknik till ytterligare IL-produktlinjer. Resultaten har varit mycket lovande och öppnar möjligheter för ytterligare projekt kring separation av blodplasma tillsammans med IL.

  • Den 16 juni når AcouSort en viktig milstolpe för AcouPlasmaoptical. Projektet har nått den punkt där designen låses, vilket betyder att produktens slutliga design är fastställd.

  • Den 29 juni meddelar AcouSort att den första fasen av det tidigare aviserade samarbetsprojektet med ett belgiskt diagnostikföretag som utvecklar innovativa produkter för patientnära testning är genomförd. Samarbetet fortsätter med ytterligare utvärderingar av plattformen vid bolagets anläggning.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 6 juli meddelar AcouSort att det har sålt ett AcouWash-system till sin japanska distributör Physio-Tech. Physio-Tech har under det senaste året arbetat intensivt med att introducera AcouSorts bench-top-system på den japanska marknaden.

2021-08-25 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-04-01 - 2021-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin becomes CEO of Norwegian BerGenBio - continues as chairman for AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 AcouSort Martin Olin utsedd till vd för norska BerGenBio - blir kvar som ordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort säljer AcouWash-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 AcouSort AcouSort sells AcouWash system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: Första samarbetsfasen med belgiskt diagnostikföretag genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 AcouSort AcouSort: First collaboration phase with Belgian diagnostics company finalized Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort reaches milestone for AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 AcouSort AcouSort når milstolpe för AcouPlasma Optical Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Korrigering - AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 AcouSort Cerrection - AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Interim Report 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Promising results in AcouSort's latest feasibility study with Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-17 AcouSort Lovande resultat i AcouSorts senaste förstudie med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort and Pharmacolog sign letter of intent to investigate integration of AcouSort's blood separation technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-03 AcouSort AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin utsedd till ny styrelseordförande i AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Martin Olin appointed new Chairman of the Board in AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-28 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-14 AcouSort AcouSort Annual Report 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 AcouSort AcouSort: Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort stärker sitt kommersiella erbjudande med nya AcouWash applikationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 AcouSort AcouSort strengthens commercial offering with the release of new AcouWash application notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-11 AcouSort AcouSort: Correction regarding the date of the Ordinary General Assembly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: Year-end report 2020-01-01 - 2020-12-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: håller livesänd pressträff med anledning av publicering av bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 AcouSort AcouSort: invites to a live broadcasted press conference due to publication of year-end report Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort secures technology rights from DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 AcouSort AcouSort säkrar teknikrättigheter från DTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort enters collaboration agreement with a Belgian diagnostics company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 AcouSort AcouSort ingår samarbetsavtal med belgiskt diagnostikbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort: Awarded Best Healthcare IR Value Creation - Nordics 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 AcouSort AcouSort utses till bästa IR-värdeskapare inom Healthcare i Norden 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort strengthens organization with Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 AcouSort AcouSort stärker organisationen med Business Development Manager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort sells AcouTrap system to Japanese distributor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 AcouSort AcouSort säljer AcouTrap-system till japansk distributör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 AcouSort AcouSort: AcouTrap-system sålt till koreansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort AcouSort: Förnyat samarbetsavtal signerat med japansk Life Science-partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 AcouSort Idag inleds handeln av AcouSorts aktie på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 AcouSort AcouSorts incitamentsprogram "Optionsprogram, Serie 2020-2023" har registrerats hos Bolagsverket Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 AcouSort AcouSort godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 AcouSort AcouSort delårsrapport Q3 2020-07-01 - 2020-09-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 AcouSort AcouSort får två patentansökningar publicerade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort ansöker om listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från University of Kentucky Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-27 AcouSort AcouSort inleder nytt projekt med Instrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 AcouSort AcouSort deltar på Investerarjakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-02 AcouSort AcouSort inleder arbetet i projektet Blue4Therapy: Första steget mot framtidens stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-04 AcouSort AcouSort deltar i ett nytt viktigt CAMP-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-03 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Ökad omsättning trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort Analyst Group: Kommentar på AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-26 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q2 2020-04-01 - 2020-06-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 AcouSort Analyst Group: Kommentar inför AcouSorts Q2-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 AcouSort AcouSort sluter avtal med koreanskt life science företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-29 AcouSort AcouSort har framgångsrikt slutfört produktutvecklingsuppdrag åt Intrumentation Laboratory Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-22 AcouSort Analyst Group publicerar aktieanalys av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 AcouSort Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Unik teknologi applicerbar på globala marknader Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-17 AcouSort AcouSort AB genomför en riktad emission om 11,7 MSEK för att slutföra utveckling av företagets första serietill-verkade OEM-moduler samt produktionslinjen för dessa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-15 AcouSort AcouSort erhåller ISO 13485-certifiering - viktigt steg i kommersialiseringen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 AcouSort AcouSort erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-29 AcouSort AcouSort sluter avtal med University of Kentucky för utvärdering av AcouTrap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 AcouSort AcouSort: Delårsrapport Q1 2020-01-01 - 2020-03-31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort annual report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 AcouSort AcouSort får toppbetyg från Eurostars för projekt kring stamcellsbehandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 AcouSort AcouSorts presenterar uppdaterad strategi 2020 - 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 AcouSort AcouSort säkerställer rörelsekapital för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 AcouSort Analyst Group inleder analysbevakning av AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 AcouSort AcouSort: Leverans av AcouWash till Umeå universitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 AcouSort AcouSort beviljas patent för ny metod att separera celler med ljud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 AcouSort AcouSort ger lägesrapport: Stort intresse för bolagets teknik trots inställda konferenser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 AcouSort AcouSort: Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 AcouSort AcouSort utför utvärderingsuppdrag åt globalt life science-företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 AcouSort AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 AcouSort AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
24 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner