Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-01 Absolent Air Care Group NEW BUSINESS AREA DIRECTOR AND CHANGES IN GROUP MANAGEMENT FOR ABSOLENT AIR CARE GROUP Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-01 Absolent Air Care Group NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB (PUBL) 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-MAR 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-04-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-11 Absolent Air Care Group Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND EXPANDED EXISTING CREDIT FACILITY WITH NORDEA Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR AIRFINA AG I SCHWEIZ Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES AIRFINA AG IN SWITZERLAND Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP YEAR-END REPORT 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-22 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA

ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA

Absolent Air Care Group har idag utökat sitt affärsområde Commercial Kitchen genom avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Nu-Air B.V. för en köpeskilling om 2,3 MEUR. Nu-Air har en årlig omsättning på omkring 6 MEUR och bildar tillsammans med Tessu Systems, förvärvat av Absolent Air Care Group under 2021, en dominerande aktör i Nederländerna inom storköksventilation. Absolent Air Care Group kommer att tillträda det förvärvade bolaget den 1 december 2022.

Vi är oerhört glada över att få välkomna Nu-Airs team till Absolent Air Care Group. Kombinationen av Tessu och Nu-Air ger oss stora synergier och många fördelar som kommer att ge resultat redan under 2023. Förvärvet väntas bidra med mellan fem och tio miljoner kronor i vinst redan första året.

Vi adderade storköksventilation som ett affärsområde för tre år sedan och Nu-Air är vårt fjärde förvärv i detta segment. Vi är fortsatt mycket motiverade att bygga upp en global marknadsledare inom storköksventilation och kommer att leta tillväxtmöjligheter såväl organiskt som via förvärv.” – säger Axel Berntsson, VD och koncernchef för Absolent Air Care Group.

”Tessu och Nu-Air har sida vid sida byggts upp till de två ledande aktörerna inom storköksventilation i Nederländerna. Vi får nu möjligheten att vara i samma team och båda sidor är exalterade över att så snart som möjligt konsolideras till en enhet och börja ta till vara potentialerna av att få ett större, starkare och mer komplett erbjudande till våra kunder.” – säger Frank Berghuis, grundare av Tessu och blivande VD för Nu-Air och Tessu.

 Förvärvet betalas med egen kassa och köpeskillingen betalas över tre år. Förvärvet förväntas inte få någon nämnvärd påverkan på resultat per aktie för 2022.

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

Email: ir@absolentgroup.com                                          

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Absolent-Air-Care-Group-forvarvar-Nu-Air-BV-.pdf

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0)8 463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022 kl. 13:00 CET.

2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Jan-Sep 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP APPOINTS ABG SUNDAL COLLIER AS LIQUIDITY PROVIDER Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
30 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3