Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Jan-Sep 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 11 Nov 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022

Juli-september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 326,4 (254,4) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 28,3 (33,1) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 41,9 % och uppgick till 67,2 (47,4) mkr, motsvarande en marginal om 20,6 (18,6) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 51,6 % och uppgick till 57,3 (37,8) mkr, motsvarande en marginal om 17,6 (14,9) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,81 (2,49) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 78,1 (19,2) mkr.

 

Januari-september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 999,2 (757,1) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 32,0 (13,5) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 52,9 % och uppgick till 202,8 (132,6) mkr, motsvarande en marginal om 20,3 (17,5) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 65,5 % och uppgick till 172,7 (104,3) mkr, motsvarande en marginal om 17,3 (13,8) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 10,98 (6,82) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 141,0 (81,1) mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: ir@absolentgroup.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Absolent-Air-Care-Group-Delarsrapport-Jan-se.pdf
Absolent-Air-Care-Group-Delarsrapport-Jan-sep-2022.pdf

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0) 8 463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 08:00 CET.

2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP APPOINTS ABG SUNDAL COLLIER AS LIQUIDITY PROVIDER Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-05-19 Absolent Air Care Group BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP (PUBL) 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT Rapporter Visa Stäng
2022-05-19 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Rapporter Visa Stäng
2022-04-26 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-26 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-13 Absolent Air Care Group ABSOLENT AB HAR REKRYTERAT NY VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Absolent Air Care Group ABSOLENT AB HAS RECRUITED A NEW CEO Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 Absolent Air Care Group Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP CONVERTS TO IFRS Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP GÅR ÖVER TILL IFRS Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3