Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-02 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 5-year contract worth 6.1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space issues renumeration shares Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Delivers First Kelpie Satellite Supporting ORBCOMM's AIS Service to Cape Canaveral launch site Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-08 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins order to continue operating Seahawk Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 AAC Clyde Space AAC Space Africa licenses technology and expands product range Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 AAC Clyde Space AAC Clyde Space progresses the xSPANCION constellation project Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 AAC Clyde Space Sweden's MATS satellite set to Launch Carrying AAC Clyde Space Solutions Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-12 AAC Clyde Space IOD-3 Amber ready for first UK satellite launch Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-12 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 0.875 MGBP order from Astroscale Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 AAC Clyde Space AAC Clyde Space receives royalties of 5.4 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 0.94 MGBP order from Astroscale Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-25 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - June 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 6.1 MSEK order from OHB Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-04 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 7.3 MSEK power system order Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-28 AAC Clyde Space AAC Clyde Space receives 5.1 MSEK in ESA funding to develop power system Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-17 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 5.9 MSEK order for Beresheet 2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-25 AAC Clyde Space AAC Clyde Space issues renumeration shares Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-20 AAC Clyde Space AAC Clyde Space receives follow-on order for Europes new weather satellites - MetOp-SG Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 AAC Clyde Space Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 19 May 2022 | AAC Clyde Space

Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AAC CLYDE SPACE AB (PUBL)

2022-05-19 AAC Clyde Space AB (publ)

Vid årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) (”Bolaget”) torsdagen den 19 maj 2022 klockan 10.00 genom poströstning fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelse och revisorer samt arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Rolf Hallencreutz (ordförande), Per Aniansson, Per Danielsson, Will Whitehorn, Anita Bernie och Nicole Robinson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat. Ersättningen ska uppgå till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Arvode till revisor för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen fram till nästa årsstämma att öka aktiekapitalet och antal aktier tillika röster med maximalt 20 procent av det nuvarande aktiekapitalet tillika antal röster och aktier genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För bemyndigandet gäller även de närmare villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för tre incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och, i förekommande fall, valberedningens förslag om emission av teckningsoptioner inom ramen för tre incitamentsprogram. Programmen riktar sig till anställda i Sverige (A), anställda utanför Sverige (B), och till styrelsen (C). Inom ramen för de tre incitamentsprogrammen emitteras totalt 6 210 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption medför rätt till nyteckning av en ny aktie i Bolaget. För teckningsoptionerna gäller de närmare villkor, bland annat angående teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas som framgår av de fullständiga förslagen.

Anförande från verkställande direktör

Anförande från bolagets verkställande direktör, Luis Gomes, publiceras på bolagets hemsida efter stämman.

FÖR MER INFORMATION :
Vänligen besök:  www.aac-clyde.space eller kontakta:
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com , mobil +46 70 556 09 73

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 10:00 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AAC-Clyde-Space-Pressmeddelande-2022-05-19-SV.pdf

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service – levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram – nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter – ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se , telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

2022-05-19 AAC Clyde Space Bulletin from the Annual General Meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January -March 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-04-28 AAC Clyde Space AAC Clyde Space publishes the Annual Report for 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-28 AAC Clyde Space AAC Clyde Space offentliggör årsredovisningen för 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-28 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to deliver ground station in Africa Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-21 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Wins Top Accolade of 'Grand prix' at the Corporate Content Awards Europe 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 AAC Clyde Space Notice to attend the annual general meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 AAC Clyde Space Kallelse till årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 AAC Clyde Space AAC Clyde Space issues remuneration shares Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-01 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to develop AI capability with ESA funding Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3