Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-03-01 AAC Clyde Space AAC Clyde Space byter ledningsstruktur för att underlätta tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-01 AAC Clyde Space AAC Clyde Space changes management structure to increase agility and underpin continued growth Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-25 AAC Clyde Space Craig Clark lämnar AAC Clyde Space Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-25 AAC Clyde Space AAC Clyde Space's Craig Clark to leave his position Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-18 AAC Clyde Space Year-end report for AAC Clyde Space AB (publ) January - December 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-02-18 AAC Clyde Space Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-01-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion verifierar laserkommunikation i omloppsbana Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space subsidiary Hyperion to verify laser communication in-orbit Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-30 AAC Clyde Space Förvärvet av amerikanska SpaceQuest är genomfört Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Dec 2020 | AAC Clyde Space

Förvärvet av amerikanska SpaceQuest är genomfört

FÖRVÄRVET AV AMERIKANSKA SPACEQUEST ÄR GENOMFÖRT

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) (”AAC”) meddelade den 15 oktober 2020 att ett avtal hade ingåtts om att förvärva samtliga aktier i SpaceQuest Ltd. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har uppfyllts och förvärvet har därmed slutförts. AAC-koncernen har därmed ett starkt fotfäste i USA, världens största rymdmarknad.

Genomförandet av förvärvet var villkorat dels av att en bolagsstämma i AAC beslutade att emittera 24 000 000 aktier och högst 4 885 712 teckningsoptioner såsom partiell köpeskilling, dels av godkännande av kommittén för utländska investeringar i USA, CFIUS. Extra bolagsstämma avhölls i AAC den 5 november 2020 där emissionen röstades igenom. Den 26 november 2020 fastställde CFIUS att inga olösta nationella säkerhetsfrågor fanns för AAC Clyde Spaces förvärv av SpaceQuest Ltd.

FÖR MER INFORMATION :
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com , mobil +46 70 556 09 73

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AAC-Clyde-Space-pressmeddelande-2020-12-30-SV.pdf

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade ”flight heritage” och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se , telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

2020-12-30 AAC Clyde Space AAC Clyde Space completes acquisition of U.S SpaceQuest Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-18 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to design Space Forge platform, for in-space production and return to Earth Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-18 AAC Clyde Space AAC Clyde Space designar satellit till Space Forge, som ska tillverka i rymden och återvända till jorden Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 AAC Clyde Space Penser Access: AAC Clyde Space - Händelserik höst Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 AAC Clyde Space CFIUS ger klartecken för förvärvet av SpaceQuest Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 AAC Clyde Space The Committee on Foreign Investments in the United States has approved SpaceQuest acquisition Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-26 AAC Clyde Space Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-26 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-11-18 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to develop a 19.7 MEUR (approx. 202 MSEK) innovative Constellation Services with ESA and UK Space Agency Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-18 AAC Clyde Space AAC Clyde Space utvecklar innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-10 AAC Clyde Space The acquisition of Hyperion Technologies B.V. is completed Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-10 AAC Clyde Space Förvärvet av Hyperion Technologies B.V. är genomfört Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-05 AAC Clyde Space Bulletin from extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-05 AAC Clyde Space Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-20 AAC Clyde Space Penser Access: AAC Clyde Space - Lönsamma förvärv och stärkt balansräkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 AAC Clyde Space Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 AAC Clyde Space Notice to attend the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 AAC Clyde Space AAC har genomfört en riktad emission om 52 MSEK samt rapporterar om genomförd blockaffär av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 AAC Clyde Space AAC has completed a directed issue of SEK 52 million and reports on an executed block trade of shares Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 AAC Clyde Space AAC Clyde Space is investigating the prerequisites for carrying out a directed new issue Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 AAC Clyde Space AAC Clyde Space utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to acquire U.S. SpaceQuest for 8.4 MUSD Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-15 AAC Clyde Space AAC Clyde Space förvärvar amerikanska SpaceQuest för 8,4 MUSD Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-07 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to acquire Hyperion Technologies for 22.8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-07 AAC Clyde Space AAC Clyde Space förvärvar Hyperion Technologies för 22,8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 AAC Clyde Space AAC Clyde Space expects net sales of approx. SEK 100 million in 2020, an annual increase of over 50 % Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-18 AAC Clyde Space AAC Clyde Space räknar med att omsätta ca 100 MSEK under 2020, motsvarande en tillväxt över 50 % Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-17 AAC Clyde Space Mediuminvest has divested virtually the entire holding in AAC Clyde Space Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-17 AAC Clyde Space Mediuminvest har avyttrat så gott som hela innehavet i AAC Clyde Space Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-31 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins two Japanese orders valued at 360 000 EUR Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-31 AAC Clyde Space AAC Clyde Space vinner två japanska order värda 360 000 EUR Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-27 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - June 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-27 AAC Clyde Space Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - juni 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-08-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space, Saab och ORBCOMM bygger nästa generations maritima kommunikation Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space, Saab and ORBCOMM to bring the next generation of maritime communications Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Shares Commence Trading on the US OTCQX Market Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 AAC Clyde Space AAC Clyde Space aktie börjar handlas på amerikanska OTCQX Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Shares Commence Trading in the US Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-19 AAC Clyde Space AAC Clyde Space aktie börjar handlas i USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 AAC Clyde Space Peter Anderson utnämnd till VP Business Development Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 AAC Clyde Space Peter Anderson appointed VP Business Development Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-19 AAC Clyde Space AAC Clyde Space with several satellites on Ariane Vega rocket Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-19 AAC Clyde Space Flera AAC Clyde Space satelliter på Arianes Vegaraket Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to Develop Next Generation of Satellites with a GBP 2.3M Grant Support from Scottish Enterprise Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space utvecklar nästa generations satelliter med 2,3 MGBP i anslag från Scottish Enterprise Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Wins Order of 340 000 GBP to Develop Solar Panels for Orbital Manoeuvring Vehicle Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 AAC Clyde Space AAC Clyde Space vinner order värd 340 000 GBP för solpaneler till "Orbital Manoeuvering Vehicle" Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-02 AAC Clyde Space Bulletin from the Annual General Meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-02 AAC Clyde Space Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-01 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Shareholder Livestream Q&A Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-01 AAC Clyde Space AAC Clyde Space bjuder in till livesänd frågestund Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 AAC Clyde Space Penser Access: AAC Clyde Space - Bibehållna mål för 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - March 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-15 AAC Clyde Space Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - mars 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space publishes Annual Report for 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-05-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space offentliggör årsredovisningen för 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-05-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to release the interim report for the first quarter earlier Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space tidigarelägger delårsrapporten för räkenskapsårets första kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-30 AAC Clyde Space NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN AAC CLYDE SPACE AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-30 AAC Clyde Space AAC Clyde Space AB (publ) kallar till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 AAC Clyde Space AAC Clyde Space vinner order om 2,5 MSEK från Loft Orbital Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 2.5 MSEK order from Loft Orbital Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 AAC Clyde Space AAC Clyde Space vinner order på kommersiell satellit värd 8 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 8 MSEK order for commercial satellite Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-17 AAC Clyde Space AAC Clyde Space takes measures to mitigate Corona effects Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-17 AAC Clyde Space AAC Clyde Space vidtar åtgärder för att minska effekter av Corona Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 AAC Clyde Space AAC Clyde Space levererar batterier för 7,0 MSEK till en månmission Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to deliver batteries of a value of 7.0 MSEK for lunar mission Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 AAC Clyde Space Penser Access: AAC Clyde Space - Stark orderingång och nya mål Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 AAC Clyde Space Year-end report for AAC Clyde Space AB (publ) January - December 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-02-20 AAC Clyde Space Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-02-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space levererar PICASSO, den gyllene kubsatelliten Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Delivers PICASSO, the Golden CubeSat Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-28 AAC Clyde Space AAC Clyde Space vinner satellitorder om 15 MSEK från NSLComm Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-28 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 15 MSEK satellite order from NSLComm Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space vinner order på 5,4 MSEK för amerikansk mission till månen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins a 5.4 MSEK order for US lunar mission Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-20 AAC Clyde Space AAC Clyde Space forms new executive management team Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-20 AAC Clyde Space AAC Clyde Space bildar ny ledningsgrupp Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 AAC Clyde Space Penser Access: AAC Clyde Space - Space as a Service Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 AAC Clyde Space AAC Clyde Space AB (publ) senarelägger Årsstämma 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-21 AAC Clyde Space Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-11-06 ÅAC Microtec ÅAC Microtec byter namn till AAC Clyde Space Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-06 ÅAC Microtec Ledningsförändring i ÅAC Microtec Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 ÅAC Microtec Kommuniké från extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) (u.n.ä. till AAC Clyde Space AB (publ)) Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 ÅAC Microtec ÅAC Microtecs framgång med Sirius fortsätter med 11,3 MSEK order Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-01 ÅAC Microtec ÅAC Microtec vinner order på delsystem till småsatelliter från US Air Force Academy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-27 ÅAC Microtec ÅAC Microtec AB (publ) beviljas 2,2 MSEK för nästa generations kraftsystem Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 ÅAC Microtec Notice to attend the extraordinary general meeting in ÅAC Microtec AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 ÅAC Microtec ÅAC Microtec vinner order från Eutelsat Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-04 ÅAC Microtec ÅAC MICROTEC AB (PUBL) PUBLICERAR ORDERSTOCKEN Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 ÅAC Microtec ÅAC MICROTEC - FREQUENT QUESTIONS AND ANSWERS Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-22 ÅAC Microtec Delårsrapport för ÅAC Microtec AB (publ) januari - juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-13 ÅAC Microtec ÅAC MICROTEC TECKNAR AVTAL MED ERIK PENSER OM ANALYSUPPDRAG Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-02 ÅAC Microtec ÅAC Microtec lanserar ny branding och ny hemsida Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-11 ÅAC Microtec ÅAC Microtec bekräftar lyckad uppskjutning av NSLSat-1, bolagets fjärde uppskjutning under 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-08 ÅAC Microtec ÅAC Microtec changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
15 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
2 Jun 2020 | Årsstämma 2019
3 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
26 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
27 May 2021 | Årsstämma 2020
27 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 May 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner