AFFÄRSIDÉ

Vicore Pharma utvecklar läkemedelsmolekyler som har stimulerande verkan på AT2 receptorn inom Renin-Angiotensin-Systemet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: VICO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0.9 0.8 0.9 0.9
Rörelseresultat (MSEK) -5.3 -4.5 -6.6 -12.8
Årets resultat (MSEK) 13.7 -4.6 -6.6 -12.9
Balansomslutning (MSEK) 59.4 89.2 81.7 126.3
Eget Kapital (MSEK) 53.7 81.9 75.6 124.5
Antal anställda 2 3 3 5

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 13 Feb 2019 | Vicore Pharma

Vicore Pharma senarelägger publicering…

VICORE PHARMA SENARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mölndal, 13 februari 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén kommer att publiceras…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Feb 2019 | Vicore Pharma

Vicore Pharma Holding AB: Vicore Pharma…

The reason for postponing the report is the decision to convert the company’s accounting principles to IFRS as per the year-end report for 2018. Conversion to IFRS is an important…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Feb 2019 | Vicore Pharma

Vicore Pharma Holding AB: Vicore Pharma…

Anledningen till senareläggningen är beslutet att genomföra en konvertering av bolagets redovisningsprinciper till IFRS från och med bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018. Konvertering till IFRS är en viktig del i förberedelsearbetet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jan 2019 | Vicore Pharma

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VICORE PHARMA Vid extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) (” Bolaget ”) den 7 januari 2019 fattades följande beslut. Beslut om ändring av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jan 2019 | Vicore Pharma

Press release from the extraordinary…

Resolution to change the articles of association The EGM resolved to change the articles of association in accordance with the board of directors’ proposal. Through the resolution, the articles of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jan 2019 | Vicore Pharma

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Vid extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 7 januari 2019 fattades följande beslut. Beslut om ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | Vicore Pharma

Kallelse till extra bolagsstämma i…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VICORE PHARMA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 januari…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | Vicore Pharma

Notice of extraordinary general meeting…

Notification of participation Shareholders who wish to participate in the EGM must          be registered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB no later than Monday 31 December…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | Vicore Pharma

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 31 december 2018 (vänligen notera att då…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | Vicore Pharma

Vicore Pharmas styrelse har beslutat att…

VICORE PHARMAS STYRELSE HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 160 MILJONER KRONOR FÖR ATT FINANSIERA DEN FORTSATTA UTVECKLINGEN AV LÄKEMEDELSUTVECKLINGSPROGRAMMEN VP01 OCH VP02 Mölndal, 30 november 2018…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
8 May 2018 | Årsstämma 2017
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
9 May 2018 | Årligutdelning
13 Jun 2018 | Årsstämma 2017
13 Aug 2018 | Extrastämma 2018
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
19 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
7 Jan 2019 | Extrastämma 2018
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner