AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 67.7 432.5 970
Rörelseresultat (MSEK) 11.5 38.4 25.8
Årets resultat (MSEK) 8.5 28.8 17.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4 719.6
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8 252
Antal anställda 29 116 358

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 20 May 2019 | Transtema

Transtema Group ABs CFO John Afzelius l…

”Jag vill tacka John för hans engagemang och insats för Transtema Group AB under en period av kraftig utveckling och förändring. Jag önskar John allt gott för framtiden”, kommenterar Magnus…

Läs hela nyheten
| 16 May 2019 | Transtema

Transtema Group AB - Kommuniké från å…

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets…

Läs hela nyheten
| 16 May 2019 | Transtema

Transtema: DELÅRSRAPPORT 1 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 var 405,5 Mkr (176,9). Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag.…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | Transtema

Transtema: Årsredovisning 2018

Certified AdviserBolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se). Göteborg 24 februari 2019Magnus Johansson, Verkställande Direktör Transtema Group ABOrg.nr. 556988-0411EA Rosengrens gata 31Västra FrölundaTel: 031-746 83…

Läs hela nyheten
| 16 Apr 2019 | Transtema

Kallelse till årsstämma i Transtema…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att…

Läs hela nyheten
| 21 Feb 2019 | Transtema

Transtema Group AB - Bokslutskommuniké…

FJÄRDE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 537,6 Mkr (349,8) vilket motsvarar en ökning på 54 % jämfört med fjärde kvartalet 2017. Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för…

Läs hela nyheten
| 15 Nov 2018 | Transtema

Transtema expanderar till ny marknad -…

”Att TDC, marknadsledande i Danmark, ger oss förtroendet att påbörja ett första pilotprojekt i sin nyligen kommunicerade omfattande fiberutbyggnad, visar att vår strategi och vårt arbete mot en internationalisering varit…

Läs hela nyheten
| 8 Nov 2018 | Transtema

Transtema Group AB - Delårsrapport 3…

TREDJE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 172,2 Mkr (287,0) vilket motsvarar en minskning på 40 % jämfört med tredje kvartalet 2017. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre aktivitetsnivå…

Läs hela nyheten
| 19 Oct 2018 | Transtema

Ökning av aktiekapital i Transtema…

Genom företrädesemissionen har aktiekapitalet ökat med 3 912 310,00 SEK till sammanlagt 27 386 171,00 SEK och antalet aktier i Bolaget ökat med 3 912 310 aktier till totalt 27…

Läs hela nyheten
| 4 Oct 2018 | Transtema

Transtemas företrädesemission ö…

Kommentar från Magnus Johansson, Verkställande direktör”Det är mycket glädjande att vi framgångsrikt genomfört nyemissionen och därmed har goda förutsättningar att fortsätta expansionen av vår verksamhet. Det positiva utfallet är ett…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner