AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 67.7 432.5
Rörelseresultat (MSEK) 11.5 38.4
Årets resultat (MSEK) 8.5 28.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8
Antal anställda 29 116

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 16 Aug 2018 | Transtema

Transtema Group AB - Halvårsrapport…

FÖRSTA HALVÅRET 2018 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 348,4 Mkr (333,0) vilket motsvarar en ökning på 5 %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 Mkr (34,3), vilket motsvarar en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Aug 2018 | Transtema

Kallelse till extra bolagstämma…

Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast tisdagen den 4 september 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Aug 2018 | Transtema

Transtema återkallar kallelse till…

Transtema återkallar kallelsen till extra bolagsstämma den 5 september 2018 på grund av att kallelse skett till fel ort. Ny kallelse kommer att kungöras till extra bolagsstämma den 10 september…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Aug 2018 | Transtema

Kallelse till extra bolagstämma…

Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast torsdagen den 30 augusti 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jul 2018 | Transtema

Konkurrensverket godkänner Transtemas f…

Konkurrensverket lämnade idag Transtemas anmälan utan åtgärd. Transtema är nu fria, från konkurrensrättslig synpunkt, att stänga transaktionen. För mer information kontakta:Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00John Afzelius, CFO, 031-746 83…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jul 2018 | Transtema

Ökning av aktiekapital i Transtema…

Nyemissionen av 405 022 aktier till teckningskurs på 30,63 kr per aktie som utgör 50% av den tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Foki AB samt nyemissionen av 325 000 aktier till en teckningskurs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2018 | Transtema

Transtema förvärvar Ericssons fä…

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i TranstemaLSS, med sin kompetenta organisation, blir ett starkt tillskott till Transtema. Förvärvet innebär att vi kompletterar och förstärker vår nuvarande verksamhet med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2018 | Transtema

Bearcom AB avyttrar kundstock

Köpare är PIN Sweden AB, ett dotterbolag till Infracom Group AB (publ.) ”Genom att avyttra internet- och telefoniverksamheten i Bearcom, vilket varit en del av vår långsiktiga plan sedan vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2018 | Transtema

Ökning av aktiekapital i Transtema…

Nyemissionen 68 526 aktier till teckningskurs på 46,79 kr per aktie som utgör 50% av den initiala köpeskillingen för förvärvet av Copiad Telecom AB samt nyemissionen av 10 249 aktier till en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2018 | Transtema

Transtema Group AB - Kommuniké från å…

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
5 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner