hello

AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 67.7 432.5 970
Rrelseresultat (MSEK) 11.5 38.4 25.8
rets resultat (MSEK) 8.5 28.8 17.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4 719.6
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8 252
Antal anstllda 29 116 358

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 6 Apr 2021 | Transtema

Kallelse till årsstämma i Transtema…

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer bolagsstämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2021 | Transtema

Transtemas styrelse fastställer nya…

I samband med bokslutet 2020 har styrelsen gjort en översyn av Transtemas finansiella mål. Styrelsen har bland annat beaktat följande komponenter: Ett antal väsentliga affärer har tecknats under 2020 vilka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2021 | Transtema

Transtema Group AB - Bokslutskommuniké…

Oktober-december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 414,1 Mkr (429,2), en minskning om 3,5 %. Organisk tillväxt, justerat för avyttrade dotterföretag, påvisar en ökning om 2,5 %. Jämfört med kvartal 3 ökade nettoomsättningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2020 | Transtema

Transtema utses av Telia till bästa…

Planen var ett live-seminarium i Solna, men under rådande omständigheter fick detta event som så många andra genomföras digitalt.Konkurrensen var hård då Telias samtliga leverantörer var nominerade i de olika…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Nov 2020 | Transtema

Transtema: Delårsrapport 3 2020

Tredje kvartalet 2020 i sammandrag Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och redovisas därför som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Oct 2020 | Transtema

Transtema avvecklar affärsområdet…

Transtemas kärnaffär består av drift och underhåll samt byggnation av infrastruktur för kommunikation. För att få fullt fokus på kärnaffären så har Transtema beslutat att avveckla affärsområdet ”Emerging Business”, vilket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Oct 2020 | Transtema

Valberedning utsedd i Transtema Group AB…

Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjerna antagna på årsstämman den 14 maj 2020. I valberedningen ingår: Per Mellberg, utsedd av Törnäs Invest AB (bolag ägt till 100% av Magnus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2020 | Transtema

Transtema avyttrar delägt dotterbolag f…

Transtema fortsätter att minska antalet dotterbolag för att därigenom öka sitt fokus på bolagets kärnaffär samtidigt som överlåtelsen minskar komplexitet och därmed risk i bolagets struktur. Avyttringen bedöms ha en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Aug 2020 | Transtema

Transtema: Halvårsrapport 2020

Andra kvartalet 2020 i sammandrag Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och redovisas därför som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2020 | Transtema

Transtema utökar befintligt avtal med…

TNS utför idag ovan nämnda tjänster i södra Sverige och med detta tillägg kommer avtalet att omfatta hela Sverige vilket är en utökning av det befintliga avtalet. Tilläggsavtalets affärsvärde isolerat…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
5 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Jan 2020 | Extrastämma 2019
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
10 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Årligutdelning
12 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
4 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
10 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Årsstämma 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner