AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 67.7 432.5 970
Rörelseresultat (MSEK) 11.5 38.4 25.8
Årets resultat (MSEK) 8.5 28.8 17.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4 719.6
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8 252
Antal anställda 29 116 358

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 15 Nov 2018 | Transtema

Transtema expanderar till ny marknad -…

”Att TDC, marknadsledande i Danmark, ger oss förtroendet att påbörja ett första pilotprojekt i sin nyligen kommunicerade omfattande fiberutbyggnad, visar att vår strategi och vårt arbete mot en internationalisering varit…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Nov 2018 | Transtema

Transtema Group AB - Delårsrapport 3…

TREDJE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 172,2 Mkr (287,0) vilket motsvarar en minskning på 40 % jämfört med tredje kvartalet 2017. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre aktivitetsnivå…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2018 | Transtema

Ökning av aktiekapital i Transtema…

Genom företrädesemissionen har aktiekapitalet ökat med 3 912 310,00 SEK till sammanlagt 27 386 171,00 SEK och antalet aktier i Bolaget ökat med 3 912 310 aktier till totalt 27…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Oct 2018 | Transtema

Transtemas företrädesemission ö…

Kommentar från Magnus Johansson, Verkställande direktör”Det är mycket glädjande att vi framgångsrikt genomfört nyemissionen och därmed har goda förutsättningar att fortsätta expansionen av vår verksamhet. Det positiva utfallet är ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2018 | Transtema

Transtema Group AB (publ) offentliggör…

Emissionen i sammandrag Aktieägare i Transtema erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 september 2018. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2018 | Transtema

Kommuniké från extra bolagsstämma…

Samtliga beslut fattades enhälligt i enlighet med kallelsen och de förslag som publicerats på bolagets hemsida. Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. De viktigaste ändringarna är (i) byte av säte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Sep 2018 | Transtema

Kommuniké́ från extra bolagsstämma…

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt i enlighet med kallelsen och de förslag som publicerats på bolagets hemsida. Stämman beslutade att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Sep 2018 | Transtema

Ökning av aktiekapital i Transtema…

Nyemissionen av 1 302 567 aktier till teckningskurs på 26,87 kr per aktie utgör del av köpeskillingen för förvärvet av LSS och är nu registrerad hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2018 | Transtema

Förvärvet av LSS genomfört

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema”Vi i Transtema är idag glada över att välkomna personalen i TNS till Transtema-koncernen. TNS är ett starkt tillskott med hög kompetens,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Aug 2018 | Transtema

Transtema Group AB - Halvårsrapport…

FÖRSTA HALVÅRET 2018 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 348,4 Mkr (333,0) vilket motsvarar en ökning på 5 %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 Mkr (34,3), vilket motsvarar en…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
5 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner