hello

AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 67.7 432.5 970
Rrelseresultat (MSEK) 11.5 38.4 25.8
rets resultat (MSEK) 8.5 28.8 17.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4 719.6
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8 252
Antal anstllda 29 116 358

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 13 Aug 2020 | Transtema

Transtema: Halvårsrapport 2020

Andra kvartalet 2020 i sammandrag Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, har helt avvecklats under 2019 och redovisas därför som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2020 | Transtema

Transtema utökar befintligt avtal med…

TNS utför idag ovan nämnda tjänster i södra Sverige och med detta tillägg kommer avtalet att omfatta hela Sverige vilket är en utökning av det befintliga avtalet. Tilläggsavtalets affärsvärde isolerat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 May 2020 | Transtema

Transtema Group AB - Kommuniké från å…

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Transtema

Transtema: Delårsrapport 1 2020 1…

Första kvartalet 2020 i sammandrag Nettoomsättningen för det första kvartalet 2020 uppgick till 342,8 Mkr (368,6) för den kvarvarande verksamheten, en minskning med 7% jämfört med samma period 2019. Övriga…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2020 | Transtema

Transtema: Årsredovisning 2019

Göteborg 24 april 2020Magnus Johansson, Verkställande Direktör Transtema Group ABOrg.nr. 556988-0411Flöjelbergsgatan 12MölndalTel: 031-746 83 00www.transtemagroup.se För mer information kontakta: Magnus Johansson, CEO, 031-7468300 Henning Sveder, CFO, 031-7468300   Certified AdviserBolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2020 | Transtema

Kallelse till årsstämma i Transtema…

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Transtema att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2020 | Transtema

Transtema Network Services tecknar avtal…

TNS är ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB och Sveriges ledande leverantör av drift och underhåll av telekomnät. 3GIS är ett samägt bolag mellan Telenor Svenska AB och 3…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2020 | Transtema

Transtema: Emissionen registrerad och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Mar 2020 | Transtema

Transtema tillförs 60,2 Mkr efter…

Teckningstiden i Företrädesemissionen avslutades den 27 februari 2020. Totalt tecknades emissionen till 100 procent varav 74,9 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 1,0 procent utan stöd av teckningsrätter och 24,1…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2020 | Transtema

Transtema Network Services tecknar…

TNS är ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB och Sveriges ledande leverantör av drift och underhåll av telekomnät. 3GIS är ett samägt bolag mellan Telenor Sverige AB och 3…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
5 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Jan 2020 | Extrastämma 2019
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner