hello

AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 67.7 432.5 970
Rrelseresultat (MSEK) 11.5 38.4 25.8
rets resultat (MSEK) 8.5 28.8 17.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4 719.6
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8 252
Antal anstllda 29 116 358

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 27 May 2021 | Transtema

Transtema tecknar ramavtal för…

Avtalet är rikstäckande och inkluderar även nedmontering av befintlig utrustning samt konsulttjänster inom bland annat kvalitet och integration. Avtalet innehåller inga volymåtaganden och det är i dagsläget svårt att uppskatta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2021 | Transtema

Transtema Group AB - Kommuniké från å…

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2021 | Transtema

Transtema: Starkt första kvartal 2021

Januari-mars 2021 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 387,9 Mkr (342,8), en ökning med 13,2% jämfört med samma period 2020. Organisk tillväxt, justerat för avyttrade dotterföretag, uppgick till 19,2 %.  Rörelseresultat före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2021 | Transtema

Transtema skriver under Science Based…

Magnus Johansson, VD och Koncernchef för Transtema Group:”Transtema arbetar aktivt med hållbarhet och att minimera vårt negativa miljöavtryck, och vi skriver under Science Based Target initiative för att vi vill…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2021 | Transtema

Transtema förbereder listbyte till…

Ett listbyte är planerat under hösten 2021 och bedöms av styrelsen bidra till Transtemas långsiktiga expansionsplaner, öka likviditeten i aktien och därmed skapa ytterligare värde för dagens aktieägare samt underlätta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2021 | Transtema

Transtema: Rättelse pga felaktig hä…

Transtema Group AB (publ) Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.transtema.com/se/investerare/finansiell-information/rapporter/ En tryckt version går att beställa från 21 april 2021 via ttg.anmalan@transtema.com

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Apr 2021 | Transtema

Transtemas Group publicerar Års- och h…

En tryckt version går att beställa från 21 april 2021 via ttg.anmalan@transtema.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2021 | Transtema

Kallelse till årsstämma i Transtema…

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer bolagsstämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2021 | Transtema

Transtemas styrelse fastställer nya…

I samband med bokslutet 2020 har styrelsen gjort en översyn av Transtemas finansiella mål. Styrelsen har bland annat beaktat följande komponenter: Ett antal väsentliga affärer har tecknats under 2020 vilka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2021 | Transtema

Transtema Group AB - Bokslutskommuniké…

Oktober-december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 414,1 Mkr (429,2), en minskning om 3,5 %. Organisk tillväxt, justerat för avyttrade dotterföretag, påvisar en ökning om 2,5 %. Jämfört med kvartal 3 ökade nettoomsättningen…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
5 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Jan 2020 | Extrastämma 2019
11 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
10 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
6 May 2021 | Årligutdelning
12 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
4 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
10 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Årsstämma 2021
5 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner