AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 67.7 432.5
Rörelseresultat (MSEK) 11.5 38.4
Årets resultat (MSEK) 8.5 28.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8
Antal anställda 29 116

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 17 May 2018 | Transtema

Transtema Group AB - Kommuniké från å…

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2018 | Transtema

Transtema Group AB - Kvartalsrapport 1…

FÖRSTA KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 176,9 Mkr (105,5 Mkr) vilket motsvarar en ökning på 68 %. Rullande tolv månader passerades miljarden. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2018 | Transtema

Årsredovisning 2017

Transtema Groups årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.transtemagroup.se. I samband med upprättandet av årsredovisning har förvärvsanalyserna uppdaterats inom det tillåtna tolvmånadersfönster som IFRS 3 stipulerar. Jämfört…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2018 | Transtema

Bokslutskommuniké 1 januari till 31…

2017 – ett år av kraftig tillväxt Helåret januari – december i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 969,9 Mkr (432,5 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 124 %. Den organiska tillväxten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2017 | Transtema

Bristande projektredovisning i ett…

Åtgärder för att säkerställa Fibergruppens projektredovisning och -styrning för framtiden har vidtagits. Motsvarande brister bedöms inte föreligga hos övriga bolag i koncernen. Transtema Group lämnar i normala fall inga ekonomiska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2017 | Transtema

Delårsrapport 1 januari till 30…

Fortsatt god tillväxt Delårsrapport 1 januari till 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 620,1 Mkr (237,2 Mkr) vilket motsvarar en ökning på ca 161 %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2017 | Transtema

Transtema Group AB förvärvar 100 % av…

TheBplan AS etablerat 2009, är ett av Norges ledande företag inom datasäkring, backup och recovery. TheBplan har 6 anställda med kontor i Oslo. Bolaget förväntas under 2017 omsätta ca 50…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2017 | Transtema

Transtema genomför riktad emission om…

I syfte att öka Bolagets handlingskraft vid fortsatt expansion av verksamheten och samtidigt stärka ägarbilden har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om 47,25 Mkr. Teckningskursen i emissionen uppgår till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2017 | Transtema

Transtema genomför riktad emission om…

I syfte att öka Bolagets handlingskraft vid fortsatt expansion av verksamheten och samtidigt stärka ägarbilden har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om 47,25 Mkr. Teckningskursen i emissionen uppgår till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2017 | Transtema

Transtema Group AB tecknar avtal om fö…

Nordlund Entreprenad har 18 anställda, med kontor i Sävedalen. Bolaget omsatte 2016-09-01 till och med 2017-08-31 ca 14 MSEK med ett estimerat resultat före skatt på ca -1 MSEK. Det…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
5 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner