AFFÄRSIDÉ

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: TRANS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 67.7 432.5 970
Rörelseresultat (MSEK) 11.5 38.4 25.8
Årets resultat (MSEK) 8.5 28.8 17.8
Balansomslutning (MSEK) 54.2 287.4 719.6
Eget Kapital (MSEK) 29.3 103.8 252
Antal anställda 29 116 358

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 26 Sep 2019 | Transtema

Transtemas Group AB:s koncernchef sä…

Transtemas koncernchef tvingas sälja aktier i Transtema av privatekonomiska skäl. Försäljningen av aktier inleddes den 23 september 2019. Hittills har 23,519 aktier sålts till ett värde av 161,965 kr. Kommentar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2019 | Transtema

Transtema Group avvecklar affärsområ…

Förhandlingar om reglering av fordringarna har inte lett till de resultat och betalningar som TIAB förväntat sig. Till övervägande del så är fordringarna äldre och rör fibernät som sedan flera…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Aug 2019 | Transtema

Transtema: Trantema Group AB - Halvå…

FÖRSTA HALVÅRET 2019 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 817,3 Mkr (348,4) under årets första sex månader. Förvärvet av TNS är den bidragande orsaken till omsättningsökningen, däremot har omsättningen för bolagen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2019 | Transtema

Transtema Group ABs CFO John Afzelius l…

”Jag vill tacka John för hans engagemang och insats för Transtema Group AB under en period av kraftig utveckling och förändring. Jag önskar John allt gott för framtiden”, kommenterar Magnus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2019 | Transtema

Transtema Group AB - Kommuniké från å…

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2019 | Transtema

Transtema: DELÅRSRAPPORT 1 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 var 405,5 Mkr (176,9). Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för lägre aktivitetsnivå och omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2019 | Transtema

Transtema: Årsredovisning 2018

Certified AdviserBolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se). Göteborg 24 februari 2019Magnus Johansson, Verkställande Direktör Transtema Group ABOrg.nr. 556988-0411EA Rosengrens gata 31Västra FrölundaTel: 031-746 83…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2019 | Transtema

Kallelse till årsstämma i Transtema…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Feb 2019 | Transtema

Transtema Group AB - Bokslutskommuniké…

FJÄRDE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 537,6 Mkr (349,8) vilket motsvarar en ökning på 54 % jämfört med fjärde kvartalet 2017. Ökningen förklaras av TNS-förvärvet som kompenserar för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2018 | Transtema

Transtema expanderar till ny marknad -…

”Att TDC, marknadsledande i Danmark, ger oss förtroendet att påbörja ett första pilotprojekt i sin nyligen kommunicerade omfattande fiberutbyggnad, visar att vår strategi och vårt arbete mot en internationalisering varit…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
17 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
5 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner