AFFÄRSIDÉ

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för tillverkning av avancerade plastdetaljer.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: TCT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för tillverkning av avancerade plastdetaljer.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: TCT
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -1.4 -3 -8.7 -22.7
Årets resultat (MSEK) -1.6 -3 -9.2 -22.8
Balansomslutning (MSEK) 16.3 23.1 56.8 45.3
Eget Kapital (MSEK) 1.8 0.4 44.9 35.6
Antal anställda 0 0 9 17

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 9 Jul 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH delivers the first unit of its…

The upgraded production system will replace a previously delivered system, as communicated in the press release published on February 7, 2018. The tests of the upgraded production system were conducted…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH levererar bolagets första…

Det uppgraderade produktionssystemet ersätter ett tidigare levererat system i enlighet med vad som kommunicerats i PM den 7 februari 2018. Testerna av det uppgraderade produktionssystemet genomfördes för kundens räkning i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH receives patent approval in…

TC TECH’s technology platform makes it possible to use induction (electromagnetism) to heat up, emboss and cool down detailed objects made of plastic, or other materials, with high precision. This…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH erhåller patentgodkännande i…

TC TECHs teknikplattform gör det möjligt att med hjälp av induktion (elektromagnetism) hetta upp, forma och kyla ned plastdetaljer och andra material med hög precision. Det godkända patentet utökar den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH tar in 14 Mkr i nyemission

Aktierna har tecknats av institutionella placerare och investerare, vilka karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet. Teckningskursen har fastställts till 11:50 kr per aktie och beräknats såsom den volymvägda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH makes equity issue worth SEK 14…

The subscribers in the share issue are institutional and private investors, who is characterized by a strong focus on commitment and perseverance. The subscription price will be SEK 11,50 per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2018 | TC TECH Sweden

Press release from TC TECH Sweden AB's…

The AGM approved the income statement and the balance sheet for the company for the fiscal year 2017, and discharged the members of the Board and the CEO from liability…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2018 | TC TECH Sweden

Kommuniké från årsstämma i TC TECH…

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2017 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH publicerar delårsrapport

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2018 uppgick till 0 (3 141) tkr, nettoresultatet till -2 648 (-4 472) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 045 (-4…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2018 | TC TECH Sweden

TC TECH has published its interim report…

In the first quarter of 2018, net sales amounted to 0 (3 141) TSEK, net profit/loss to  -2 648 (-4 472) TSEK and cash flow from operating activities to -5…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 May 2017 | Årsstämma 2016
19 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årsstämma 2017
17 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
7 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner