AFFÄRSIDÉ

Skånska Energi ska leverera klimateffektiva energilösningar. All energi som erbjuds till marknaden ska komma från förnybara energikällor.

Bransch: Kraftförsörjning
Marknad: First North
Tickerkod: SEAB B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 334.4 332.4 294.1 262.8 280.1
Rörelseresultat (MSEK) 37.9 28.7 26.6 23.3 -30.9
Årets resultat (MSEK) 34.5 21.4 19.7 17.3 -25
Balansomslutning (MSEK) 441.9 416.6 394 381.6 335.3
Eget Kapital (MSEK) 259.8 258.1 254.6 249.6 199.8
Antal anställda 57 65 68 57 59

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 31 Jul 2018 | Skånska Energi

Omvandling av aktier

Under andra kvartalet 2018 har, på begäran av aktieägare, 33 A-aktier anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har verkställts i juli 2018. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2018 | Skånska Energi

Skånska Energi certifierat för Schysst…

Schysst elhandel är en certifiering för svenska elhandlare framtagen av branschorganisationen Energiföretagen. Målet är att få fler nöjda elhandelskunder i Sverige och att göra det lättare, tryggare och tydligare för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2018 | Skånska Energi

Skånska Energilösningar installerar…

Boozt har valt att installera solceller för produktion av förnybar el. Solcellsanläggningen omfattar ca 800 solpaneler med en installerad effekt på totalt ca 253 kW och placeras på taket på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2018 | Skånska Energi

Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s…

Fastställande av resultat- och balansräkningarÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.VinstdispositionÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämman förfogande stående medel om…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2018 | Skånska Energi

Delårsrapport jan-mars 2018 Skånska…

Årets första kvartal blev betydligt starkare än 2017. Detta berodde till stor del på ett kraftigt förbättrat resultat för affärsområde Produktion som en följd av höga elpriser samt normala vattenflöden.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2018 | Skånska Energi

Omvandling av aktier

Under första kvartalet 2018 har, på begäran av aktieägare, 10 676 A-aktier anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har verkställts i april 2018. Omvandling minskar det totala antalet röster i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2018 | Skånska Energi

Kallelse till årsstämma i Skånska…

Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska  dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018,  dels anmäla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2018 | Skånska Energi

Bostadsrättsförening i Malmö väljer…

Bostadsrättsföreningen Hagalund i Malmö har valt geoenergi för den framtida uppvärmningen i sina lägenheter. Föreningen som har 276 lägenheter kommer att få sin uppvärmning genom bergvärme. Avtalet löper under 15…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Apr 2018 | Skånska Energi

Skånska Energi AB offentliggör å…

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.skanska-energi.se. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad under vecka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Mar 2018 | Skånska Energi

Valberedningen offentliggör förslag…

Jens Wikstedt har varit vice president i AAK AB och dessförinnan senior vice president för flera bolag inom Schneider Electric. Han har även innehaft flera roller inom marknad och försäljning…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årsstämma 2017
28 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner