AFFÄRSIDÉ

Skånska Energi ska leverera klimateffektiva energilösningar. All energi som erbjuds till marknaden ska komma från förnybara energikällor.

Bransch: Kraftförsörjning
Marknad: First North
Tickerkod: SEAB B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 334.4 332.4 294.1 262.8 280.1
Rörelseresultat (MSEK) 37.9 28.7 26.6 23.3 -30.9
Årets resultat (MSEK) 34.5 21.4 19.7 17.3 -25
Balansomslutning (MSEK) 441.9 416.6 394 381.6 335.3
Eget Kapital (MSEK) 259.8 258.1 254.6 249.6 199.8
Antal anställda 57 65 68 57 59

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 19 Dec 2017 | Skånska Energi

Skånska Energilösningar installerar v…

Skånska Energilösningar AB har tilldelats kontraktet att på totalentreprenad installera ett egendesignat värmepumpssystem till Mörarps skola i Helsingborgs kommun.  Värmeproduktionsanläggningen i Mörarp skola och idrottshall skall byggas om från gaspannor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2017 | Skånska Energi

Skånska Energi miljöcertifierat enligt…

”Certifikatet är ett kvitto på att vi har ett fungerande miljöledningssystem i vår verksamhet. Miljö och klimatfrågan är central i vår affärsidé och miljöledningssystemet är ett konkret verktyg för ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2017 | Skånska Energi

Delårsrapport jan-sep 2017 Skånska…

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017  Omsättningen uppgick till 68,8 Mkr (56,2). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,0 Mkr (2,0). Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,0 Mkr (-55,6). Resultatet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2017 | Skånska Energi

Omvandling av aktier

Under tredje kvartalet 2017 har, på begäran av aktieägare, 1 744 A-aktier anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har verkställts i oktober 2017. Omvandling minskar det totala antalet röster i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Sep 2017 | Skånska Energi

Komplettering av tidigare…

Avtalet innebär att Skånska Energi upplåter plats i nedgrävda befintliga rör, till ett värde av 1,5 Mkr, för att möjliggöra en mer effektiv och miljövänlig byggnation av fibernät för våra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Sep 2017 | Skånska Energi

Skånska Energi tecknar avtal med IP-…

Avtalet innebär att Skånska Energi upplåter plats i nedgrävda befintliga rör för att möjliggöra en mer effektiv och miljövänlig byggnation av fibernät för våra kunder i nätområdet. Skånska Energi erhåller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2017 | Skånska Energi

Göran Boijsen lämnar ordförandeposten…

Göran Boijsen har vid årsstämman 2018 medverkat i Skånska Energis styrelse i olika roller under 40 år. När han nu väljer att lämna sitt uppdrag faller tidpunkten väl in eftersom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Sep 2017 | Skånska Energi

Valberedning för Skånska Energi AB…

Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2017 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra röstmässigt största ägarna som inte bedriver en med bolaget konkurrerande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Sep 2017 | Skånska Energi

Valberedning för Skånska Energi AB…

Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2017 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra röstmässigt största ägarna som inte bedriver en med bolaget konkurrerande…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2017 | Skånska Energi

Delårsrapport jan-juni 2017 Skånska…

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – juni 2017 till 17,7 Mkr (15,3).  Resultatförbättringen första halvåret var främst hänförbar till affärsområde Elnät och Energilösningar. Affärsområde Elnät hade även…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Nov 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
26 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
20 May 2016 | Årsstämma 2015
23 May 2016 | Årligutdelning 2016-Q3
26 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
25 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årsstämma 2017
25 May 2018 | Årsstämma 2017
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner