AFFÄRSIDÉ

Sivers IMA Holding är en leverantör av komponenter till trådlösa nät och fibernät, inom data- och telekommunikationsmarknaden.

Bransch:Industrivaror & Tjänster
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: SIVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 15.6 12.6 21 21.1 18.2
Rörelseresultat (MSEK) -5.9 -13.9 -10.6 -15.6 -25.9
Årets resultat (MSEK) -5.8 -14 -10.6 -15.8 -25.9
Balansomslutning (MSEK) 17 37.7 51.3 98.9 67.2
Eget Kapital (MSEK) 23 21.6 35.2 81.1 56
Antal anställda 17 18 22 24 32

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 23 May 2018 | Sivers IMA Holding

Kvartalsrapport Q1 2018

Väsentliga händelser under perioden: Sivers IMA i partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd. CST Global överträffar villkorat 80 procentigt tillväxtmål under kvartal 4 2017, Sivers IMA Holding erlägger tilläggsköpeskilling genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2018 | Sivers IMA Holding

Stämmokommuniké från årsstämma 22…

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2018 | Sivers IMA Holding

Sivers IMA to participate in Fixed…

Wi-Fi NOW is an established event for the Wi-Fi industry with the mission to support and promote all things Wi-Fi. By consistent work with industry leaders, entrepreneurs, innovators and experts…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2018 | Sivers IMA Holding

Sivers IMA deltar i FWA-panel på…

Wi-Fi NOW är en etablerad konferens för Wi-Fi-industrin med syftet att stödja och befrämja allt som har med Wi-Fi att göra. Genom ett kontinuerligt samarbete med industriledare, entreprenörer, innovatörer och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Apr 2018 | Sivers IMA Holding

Sivers IMA Holding AB (publ) å…

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.siversima.com.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2018 | Sivers IMA Holding

Sivers IMA's research paper selected to…

The IEEE RFIC symposium is the world premier RFIC conference focused on RFIC technology and it is part of the larger IEEE MTT International Microwave Symposium (IMS) annual international meeting. IEEE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2018 | Sivers IMA Holding

Sivers IMA utvalt att presentera…

Sivers IMAs forskningsartikel är baserad på bolagets forskning och utveckling av ett WiGig (802.11ad) chip för användning i infrastruktur för data- och telekom. Forskningsartikeln bär namnet ”A 57-71 GHz Beamforming…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | Sivers IMA Holding

Kallelse till årsstämma i Sivers IMA…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018,  dels anmäla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2018 | Sivers IMA Holding

Sivers IMA receives order for radar…

”We have found a good solution with one of our long-term customers on how to make our final delivery of these older radar modules. These products have been important to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2018 | Sivers IMA Holding

Sivers IMA får order på radarmoduler p…

”Vi har hittat en bra lösning med en av våra långtida kunder om hur vi skall kunna slutleverera dessa äldre radarmoduler. Dessa produkter har under en lång tid varit viktiga…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner