hello

AFFÄRSIDÉ

Sivers IMA Holding är en leverantör av komponenter till trådlösa nät och fibernät, inom data- och telekommunikationsmarknaden.

Bransch:Industrivaror & Tjänster
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: SIVE
Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 12.6 21 21.1 18.2 65.5
Rrelseresultat (MSEK) -13.9 -10.6 -15.6 -25.9 68.4
rets resultat (MSEK) -14 -10.6 -15.8 -25.9 -45.6
Balansomslutning (MSEK) 37.7 51.3 98.9 67.2 348.2
Eget Kapital (MSEK) 21.6 35.2 81.1 56 196.9
Antal anstllda 18 22 24 32 90

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 8 Sep 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Notice to Attend the…

As a preventive measure to reduce the risk of spreading the corona virus, the Board of Directors of the Company has decided that no food or beverage will be served…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Sep 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Kallelse till Extra…

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat om att ingen förtäring kommer ske i samband med stämman. Deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Sep 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA förbereder…

Den föreslagna namnändringen är ett led i ett pågående varumärkesarbete. Sivers IMA Holding har också för avsikt att byta namn på sina dotterbolag till Sivers Wireless (fd Sivers IMA AB)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Sep 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA is Preparing a…

The proposed name change is part of an ongoing brand work. Sivers IMA Holding also intends to change the names of its subsidiaries to Sivers Wireless (formerly Sivers IMA AB)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA Holding AB (…

Second quarter 2020 Revenue amounted to SEK 21 445 thousand (23 871), a decrease of 10% Profit before depreciations and amortizations (EBITDA) amounted to SEK -9 068 thousand (-6 400)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA Holding AB (…

Andra kvartalet 2020 Intäkterna uppgick till KSEK 21 445 (23 871), en minskning om 10% Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK -9 068 (-6 400) Resultatet uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Aug 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA completes share…

All shares have been subscribed and paid for through set-off of loans to the Company in the total amount of SEK 12,659,974. Taking into account the set-off issue of 779,696…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Aug 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA genomför…

Samtliga aktier har tecknats och betalning erlagts genom kvittning av fordringar mot Bolaget om sammanlagt 12 659 974 kronor. Med beaktande av den kvittningsemission om 779,696 aktier som bolaget offentliggjorde…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Aug 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA signs 5G…

”This agreement is a great strategic fit to our capabilities as a supportive, responsive and leading-edge supplier. This long-term agreement is strong proof of our world class 5G millimeter wave…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Aug 2020 | Sivers IMA Holding

SiversIMA AB: Sivers IMA tecknar 5G…

Parterna kommer gemensamt att erbjuda en 5G millimeter(mm)vågslösning baserad på Sivers IMA: s kommande generations 5G mmvågsteknologi. Under de första tre åren av kommersiell implementering uppskattar Sivers IMA att det…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
16 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
22 May 2019 | Årsstämma 2018
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
23 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
19 May 2020 | Årsstämma 2019
19 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
20 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner