hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-09 Sensec Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier i Sensec Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 9 Sep 2021 | Sensec Holding

Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier i Sensec

STYRELSEORDFÖRANDE MATS HOLMBERG KÖPER AKTIER I SENSEC

Styrelseordförande och tillika största ägare Mats Holmberg har förvärvat 100 000 aktier per datum 210909 för kurs 0,81 i Sensec Holding AB.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB
Tel nr +46 8 54601758 mail:
ca@amudova.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Pressrelease 2021-09-09.pdf

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form avskydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

2021-09-03 Sensec Sensec Holding AB (publ) byter Certified Advisor, CA till Amudova AB Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-13 Sensec Delårsrapport Q2 - Marknaden vaknar till liv och lönsamheten kvarstår Rapporter Visa Stäng
2021-07-15 Sensec Sensec levererar Radiologiskt säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-23 Sensec Sensec tackar för förtroendet att leverera Radiologisk säkerhetsteknik till SSAB i Luleå Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-16 Sensec Sensec tillsätter ny Country Manager för Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-08 Sensec Sensec får order till svensk kritisk infrastruktur Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-19 Sensec Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB blir certifierade för den högsta skyddsklassen Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-19 Sensec Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB blir certifierade för den högsta skyddsklassen Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Sensec Sensec släpper prognos för 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-18 Sensec Sensec släpper prognos för 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-12 Sensec Sensec välkomnar ny styrelseledamot Anna Frick Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-12 Sensec Sensec välkomnar ny styrelseledamot Anna Frick Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Sensec Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Sensec Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Sensec Delårsrapport Q1 - Sensec fortsätter på inslagen väg, Norge ligger i startgroparna Rapporter Visa Stäng
2021-05-11 Sensec Delårsrapport Q1 - Sensec fortsätter på inslagen väg, Norge ligger i startgroparna Rapporter Visa Stäng
2021-05-07 Sensec Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB skriver samarbetsavtal med Proloc Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Sensec Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Sensec Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Sensec Korrigering av kallelse till Sensecs bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Sensec Korrigering av kallelse till Sensecs bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Sensec Bertel O Steen Airport Solutions AS genomför namnändring till Sensec Solutions AS Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-06 Sensec Bertel O Steen Airport Solutions AS genomför namnändring till Sensec Solutions AS Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-27 Sensec Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB inleder samarbete med PC glass Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-27 Sensec Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB inleder samarbete med PC glass Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-20 Sensec Sensec Holding AB årsredovisning för 2020 har publicerats Rapporter Visa Stäng
2021-04-19 Sensec Bertel O Steen Airport Solutions AS levererar säkerhetsutrustning till kryssningsrederi Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-12 Sensec Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-30 Sensec Sensec levererar röntgen till fraktbolag Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-29 Sensec Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Billunds flygplats Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Sensec Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Tromsø Lufthavn Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Sensec Bokslutskommuniké 2020 - Sensec visar ett starkt resultat och förmåga att ställa om Rapporter Visa Stäng
2021-02-12 Sensec Bertel O Steen Airport Solutions uppgraderar bagagesystemet på Swedavia Malmö Airport Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-01 Sensec Sensec Holding AB (publ) fullföljer förvärvet av det norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-15 Sensec Kriminalvården förlänger ramavtal med Sensec Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-11 Sensec Drontin intervjuar Sensec Holding ABs styrelseordförande Mats Holmberg och VD Michael Pettersson om förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-23 Sensec Sensec Holding AB (publ.) tecknar avtal om förvärv av det norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions A/S Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-01 Sensec Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier i Sensec Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-01 Sensec Drontin intervjuar Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB (publ) och Kurt Kristoffersen, VD Rapp Bomek om ett spännande samarbete Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-17 Sensec Drontin intervjuar Michael Pettersson, VD och Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec Holding AB (publ) om den nyligen utgivna delårsrapporten Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-13 Sensec Delårsrapport juli - september 2020 Ännu ett lönsamt kvartal för Sensec Rapporter Visa Stäng
2020-10-29 Sensec Sensec tecknar LOI med Bertel & Steen AS Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-21 Sensec Sensec tecknar avtal med Norska Rapp Bomek för den nordiska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-25 Sensec Sensec vinner upphandling av egendesignad minröjningsutrustning Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-23 Sensec Styrelseledamot Anders Lennerman köper aktier i Sensec Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-10 Sensec Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier i Sensec Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-17 Sensec Corfind intervjuar Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB (publ) om den nyligen utgivna delårsrapporten Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-14 Sensec Delårsrapport april - juni 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-07-22 Sensec Corfind intervjuar Henrik Vassback, affärsområdeschef Defence på Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-10 Sensec Mil Sec Sverige AB levererar nytt projekt till återkommande kund Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 Sensec Sensec tecknar avtal med Norsk Folkhjälp Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-06 Sensec Corfind intervjuar Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec om status kring förvärvsprocesserna Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Sensec Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Sensec Ny spännande affär för Mil Sec Sverige AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-25 Sensec Sensec tecknar ramavtal med danska försvaret Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-24 Sensec Mil Sec Sverige AB fortsätter att leverera, trots Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-23 Sensec Affärsområdeschef köper aktier Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-02 Sensec Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Sensec Sensec ställer in dagens årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Sensec Sensec säljer moderna säkerhetskontroller till statlig myndighet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Sensec Holding Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Offensiv satsning på förvärv i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-15 Sensec Delårsrapport januari - mars 2020 Rapporter Visa Stäng
2020-05-14 Sensec Styrelseordförande Mats Holmberg i intervju med Corfind om Sensecs nordiska satsning Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-12 Sensec Sensec satsar offensivt i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-11 Sensec Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Sensec Sensec tackar för förtroendet att fortsatt få leverera detektionsutrustning till Menzies Aviation Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Sensec Affärsområdeschef Magnus Ahde köper aktier Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-03 Sensec Sensec vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift. Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Sensec Årsredovisning 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-03-30 Sensec Sensec fullföljer inte köpet av Intersecurum AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Sensec VD Michael Pettersson om förvärv, orderingång och Corona Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-10 Sensec Personal på Sensec köper aktier av ordförande Mats Holmberg och VD Michael Pettersson Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Sensec Styrelseledamot Thomas Lundin köper aktier Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-05 Sensec Sensec Holding AB (publ) förvärvar Intersecurum AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 Sensec Holding Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Svagare avslutning på året 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-25 Sensec Corfind intervjuar Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-25 Sensec Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-01-23 Sensec Sensec tackar för förtroendet att leverera detektionsutrustning till Västra Götalandsregionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-20 Sensec VD Michael Pettersson summerar 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Sensec Sensec förlänger funktionsavtal med Swedavia Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Sensec Sensec tecknar leverantörsavtal med DeDrone, drönarskyddsystem Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-22 Sensec Sensec förstärker sin Academy Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Sensec VD Michael Pettersson om Sensecs starka Q3 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Sensec Holding Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Mot stark avslutning på 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Sensec Delårsrapport juli - september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-11-14 Sensec Sensec startar samarbete med Corfind som strategisk partner för IR och kommunikation Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-18 Sensec Domstolsverket beställer metall detekteringsutrustning av Sensec för 0,5 MSEK. Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-01 Sensec Sensec Gruppen introducerar ny säkerhetslösning för den svenska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-05 Sensec Kriminalvården beställer detekteringsutrustning av Sensec för 5,3 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-19 Sensec Holding Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Förlust i Q2 men stark tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Sensec Delårsrapport april - juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-14 Sensec Kvartal två belastas av kostnader av engångskaraktär, Sensec följer sin strategiska plan både för tillväxt och lönsamhet Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-13 Sensec Sensec startar nytt affärsområde som täcker marknaderna Norden och Baltikum! Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Sensec Sensec Academy har fått uppdraget att leverera säkerhetsutbildningar till Swedavia. Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Sensec Sensec kommer leverera bagagekarusell till Malmö flygplats under våren 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-01 Sensec Presentation av Sensec Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-01 Sensec Sensec tecknar leverantörsavtal med Raytelligence Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-17 Sensec Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-12 Sensec Styrelseordförande Mats Holmberg köper aktier Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Sensec Sensec tackar för förtroendet att leverera säkerhetsteknik till Sveriges Rättspsykiatri Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-03 Sensec Sensec Holding AB (publ) ringer i klockan på Nasdaq Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Sensec Kommuniké från extra stämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Sensec Sensec har tecknat ytterligare ett avtal med "Norska Forsvarsmateriell" för leverans av markmetallsökare till norska försvaret. Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-22 Sensec Sensec offentliggör bolagsbeskrivning inför listningen på Nasdaq First North Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Sensec Datum för listning på Nasdaq First North Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-14 Sensec Ny styrelseledamot köper 100 000 aktier i Sensec Holding Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-09 Sensec Kallelse till extra bolagsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Sensec Holding Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Stark orderingång i Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Sensec Delårsrapport januari-mars 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-04-29 Sensec Sensecs orderstock historiskt hög under Q1 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Sensec Sensec välkomnar två nya styrelsemedlemmar Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-11 Sensec Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-29 Sensec Styrelseordförande utökar sitt aktieinnehav Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Sensec Holding Sensec Holding AB: Penser Access: Sensec Holding - Tillväxt i en osäker värld Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-21 Sensec Sensec Holding AB årsredovisning för 2018 har publicerats Rapporter Visa Stäng
2019-03-20 Sensec Kriminalvården beställer detekteringsutrustning av Sensec för 4 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-12 Sensec Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-04 Sensec Månadsbrev till aktieägare och intressenter februari 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-19 Sensec Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-08 Sensec Sensec genomför listbyte till First North under våren Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-05 Sensec Månadsbrev till aktieägare och intressenter januari 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Sensec Mil Sec Sverige levererar avancerad säkerhetsutrustning till Sveriges Nationalarena i Solna som förstärker sitt yttre skydd för arenan och dess besökare Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Sensec Securitas köper röntgenutrustning av Sensec för att kunna sköta driften i Stockholms Hamn. Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 Sensec Månadsbrev till aktieägare och intressenter november 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-03 Sensec Månadsbrev till aktieägare och intressenter september 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Sensec Förtydligande av tidigare publicerad pressrelease gällande kraftvärmeverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-18 Sensec Sensec växer inom sektorn för skydd mot radioaktivt avfall vid kraftvärmeverk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3