hello

AFFÄRSIDÉ

Sedana Medical är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2005 efter att ha förvärvat AnaConDa från Teleflex. Sedanas verksamhet innefattar utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och läkemedelsutveckling för framtida projekt kring AnaConDa.
Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SEDANA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 28.1 32.2 40.4
Rrelseresultat (MSEK) -1.4 0.6 -3.9
rets resultat (MSEK) -1.2 1.3 -3.9
Balansomslutning (MSEK) 12.4 22.9 131.4
Eget Kapital (MSEK) 0.5 1.3 1.7
Antal anstllda 11 16 16.5

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 18 May 2021 | Sedana Medical

Avstämningsdag för uppdelning av…

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktier ska vara torsdagen den 27 maj 2021. Det innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är tisdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2021 | Sedana Medical

Record date for division of shares (…

The board of directors have now resolved that the record date for the share split shall be Thursday, May 27, 2021. Consequently, the last day for trading in the share…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2021 | Sedana Medical

Sedana Medical utser Johannes Doll till…

Johannes Doll är idag operativ chef (EVP och Chief Commercial Officer) på Orexo där han arbetat i nästan åtta år. Doll har cirka 16 års erfarenhet från life science-industrin, bland…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2021 | Sedana Medical

Sedana Medical appoints Johannes Doll as…

Johannes Doll is currently Chief Commercial Officer (EVP and Chief Commercial Officer) at Orexo, where he worked for almost eight years. Doll has about 16 years of experience from the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2021 | Sedana Medical

Kommuniké från årsstämma i Sedana…

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 och beslutade, i enlighet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2021 | Sedana Medical

Bulletin from the annual general meeting…

Adoption of the profit and loss statement and the balance sheet, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet as well as resolution regarding allocation of profits…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2021 | Sedana Medical

Sedana Medical ABs delårsrapport…

Finansiell sammanfattning Denna delårsrapport är upprättad enligt IFRS med en funktionsindelad resultaträkning, jämfört med tidigare kostnadsslagsindelad. Januari-mars 2021 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 45 (34) MSEK, motsvarande en ökning med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2021 | Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ), First Quarter…

  Financial Summary This interim report has been prepared in accordance with IFRS with function-based income statement compared with cost-based income statement as previously. January-March 2021 Net sales for the…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Apr 2021 | Sedana Medical

Sedana Medical publicerar å…

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sedanamedical.se/investerare ( https://www.sedanamedical.se/?page_id=4635 ). Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Apr 2021 | Sedana Medical

Sedana Medical publishes its Annual…

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) today announces that its Annual Report for 2020 has been published and is available on www.sedanamedical.com/investors ( https://www.sedanamedical.com/?page_id=4635 ). The annual report can also…

Läs hela nyheten