AFFÄRSIDÉ

Sedana Medical är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2005 efter att ha förvärvat AnaConDa från Teleflex. Sedanas verksamhet innefattar utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och läkemedelsutveckling för framtida projekt kring AnaConDa.
Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SEDANA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 28.1 32.2
Rörelseresultat (MSEK) -1.4 0.6
Årets resultat (MSEK) -1.2 1.3
Balansomslutning (MSEK) 12.4 22.9
Eget Kapital (MSEK) 0.5 1.3
Antal anställda 11 16

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 22 May 2018 | Sedana Medical

Kommuniké från årsstämma i Sedana…

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet   Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2018 | Sedana Medical

Bulletin from annual general meeting in…

Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet  The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 May 2018 | Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ), Delårsrapport…

Finansiell sammanfattning januari-mars  Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 15 487 (9 892) KSEK vilket motsvarade en ökning med 57% jämfört med motsvarande period 2017.  Resultatet före av- och nedskrivningar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2018 | Sedana Medical

Sedana Medicals årsredovisning för…

För ytterligare information, kontakta: Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB +46 70 675 33 30 Christer.ahlberg@sedanamedical.com (mailto:)  Maria Engström, CFO, Sedana Medical AB +46 70 674 33 30 Maria.engstrom@sedanamedical.com  Thomas Eklund, styrelseordförande,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2018 | Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) redovisar…

I samband med börsnoteringen meddelade Sedana Medical en ambition om att öka försäljningen i genomsnitt med 20% per år fram till registreringen av läkemedlet IsoConDa. För helåret 2017 ökade försäljningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2018 | Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) bjuder in till…

Telefonkonferensnummer: +46 8 22 90 90 PIN Code: 449457 För ytterligare information, kontakta:Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical ABMobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com Sedana Medical är noterat på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2018 | Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) uppdaterar…

Att bedriva kliniska studier inom intensivvård är utmanade då många patienter är i kritiskt tillstånd och ofta medvetslösa då de inkluderas i studien. Riktlinjerna för hur man går tillväga i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2018 | Sedana Medical

Kallelse till årsstämma i Sedana…

DeltagandeDen som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Mar 2018 | Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ),…

Finansiell sammanfattning oktober-december  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 10 795 (8 872) KSEK vilket motsvarar en ökning med 22 % jämfört med motsvarande period 2016.  Resultatet före av- och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Mar 2018 | Sedana Medical

Sedana Medical AB:s (publ) meddelar…

Valberedningen 2017-2018 har haft följande sammansättning:    Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och representant för Linc AB  Sten Gibeck, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)  Ola Magnusson, eget innehav…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner