AFFÄRSIDÉ

ChemoTech är ett skandinaviskt företag baserat på Medicon Village i Lund, Sverige. Företagets grundare har lång erfarenhet av cancerbehandling genom kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Företaget ägnar sig åt att använda sitt unika patenterade kunnande för att utveckla innovation inom canceromsorg genom äkta forskning och kliniska prövningar.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CMOTEC B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech byter Certified…

Bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser med tillträde den 1 december 2022. 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech changes Certified…

The Company has appointed Redeye AB as Certified Adviser with a start date of December 1st, 2022. 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech's Animal Care…

The purpose of this agreement is to further study the Tumour Specific Electroporation’s (TSE) effect on sarcoids in horses and examine the immunological effects. The RVC will have access to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTechs Animal Care-…

Syftet med detta avtal är att ytterligare studera effekten av Tumörspecifik Elektroporation (TSE) på sarkoider hos hästar samt undersöka de immunologiska effekterna. RVC kommer att ha tillgång till vår vetIQure™…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Nov 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB publicerar del…

Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 119 KSEK (9) Resultat före skatt uppgick till -5 573 KSEK (- 5 732) Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,65) Kassaflöde från den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2022 | Scandinavian Chemotech

ChemoTech: Important update regarding…

The previously published press release stated that one of the pancreatic cancer patients had received conventional chemotherapy with limited response. The tumour was deemed unresectable when Chemotech’s TSE treatment with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2022 | Scandinavian Chemotech

ChemoTech: Viktig uppdatering angående…

I det tidigare publicerade pressmeddelandet stod det att en av patienterna med bukspottkörtelcancer hade fått konventionell kemoterapi med begränsad respons. Tumören bedömdes som inoperabel när Chemotechs TSE-behandling med IQwave under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB offentliggör…

”Att vi trots rådande finansiella klimat kunnat attrahera så många att teckna i emissionen är mycket glädjande. Med denna finansiering får vi möjlighet att fortsätta kommersialiseringen inom såväl Animal som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB announces…

”The fact that, despite the current financial climate, we were able to attract so many people to subscribe to the issue is very gratifying. With this funding, we get the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Oct 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB publishes…

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” or the ”Company”) has established a supplement (the ”Supplementary Prospectus”) in addition to the EU growth prospectus regarding subscription of units in the ongoing rights…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

7 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022