AFFÄRSIDÉ

ChemoTech är ett skandinaviskt företag baserat på Medicon Village i Lund, Sverige. Företagets grundare har lång erfarenhet av cancerbehandling genom kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Företaget ägnar sig åt att använda sitt unika patenterade kunnande för att utveckla innovation inom canceromsorg genom äkta forskning och kliniska prövningar.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CMOTEC B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech provides a status…

We have soon gone through half of 2022, which has been filled with some of the Company’s greatest successes. At the end of 2021, the Company shifted its focus to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech ger en lä…

Vi har snart avverkat halva 2022 som har fyllts av några av Bolagets största framgångar. Under slutat av 2021 skiftade Bolaget fokus till marknads- och försäljningsåtgärder inom Animal Care. Även…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech anlitar IR-…

Scandinavian Chemotech har anlitat Jonathan Furelid som IR-konsult med ansvar för Bolagets kommunikation mot aktiemarknaden. Jonathan har över 20 års erfarenhet från roller inom den finansiella sektorn, vilka bland annat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech hires investor…

Scandinavian Chemotech has hired Jonathan Furelid as an investor relations (IR) consultant with responsibility for the Company’s communication with the stock market. Jonathan has over 20 years of experience from…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech tecknar avtal med…

Syftet med analysen är öka aktiemarknadens kunskap om ChemoTech samt synliggöra värdedrivande faktorer för Bolaget på kort och lång sikt. Analysen kommer efter publicering att spridas i Kalqyls Twitterkanaler och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech signs agreement…

The purpose of the analysis is to increase the stock market’s knowledge of ChemoTech and to make value-driving factors visible to the Company in the short and the long term.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech receives a new…

The approved patent protects both the unique probe, which the doctor and veterinarian hold, as well as the unique electrodes (needles) that are used to deliver the dynamic and tumour…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech erhåller nytt…

Det godkända patentet skyddar såväl den unika proben, som läkare och veterinär håller i, som de unika elektroder (nålar) som används för att leverera den dynamiska och tumörspecifika pulsen vid…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech's dotterbolag…

Efter en mycket lyckad kongress, där många av Europas främsta veterinärerna inom onkologi deltog, kan vi meddela att vår TSE™ teknologi och vetIQure™ skapade stor uppmärksamhet. Vi tackar arrangörerna för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech's subsidiary sums…

After a successful congress, in which many of Europe’s leading veterinarians in oncology participated, we can announce that our TSE™ technology and vetIQure™ created a lot of attention. We would…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
1 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
7 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022