AFFÄRSIDÉ

ChemoTech är ett skandinaviskt företag baserat på Medicon Village i Lund, Sverige. Företagets grundare har lång erfarenhet av cancerbehandling genom kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Företaget ägnar sig åt att använda sitt unika patenterade kunnande för att utveckla innovation inom canceromsorg genom äkta forskning och kliniska prövningar.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CMOTEC B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 15 Aug 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB publicerar del…

Andra kvartalet (perioden 1 januari – 30 juni 2023) Nettoomsättningen uppgick till 1 181 (72) Resultat före skatt uppgick till -6 383 (-5 962) Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,62) Kassaflöde från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech får patent i…

Patentet avser D-EECT som var utvecklingsnamnet på den teknologiska plattform som ligger till grund för ChemoTechs tumörspecifika elektroporationsteknik (TSE), vilken i kliniska publikationer visat på såväl effekt och säkerhet som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech receives a patent…

The patent refers to D-EECT, which was the development name for the technological platform that is the basis for ChemoTech’s tumor-specific electroporation technology (TSE), which has been shown in clinical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jul 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech has renewed…

After comparing terms given from several debt finance options, the company has taken these loans to the best market terms available, with an interest rate of 4,5 % per quarter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jul 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech har förnyat…

Efter att ha jämfört villkor från flera lånefinansiärer har bolaget tagit upp dessa lån till de bästa tillgängliga marknadsvillkoren, med en ränta på 4,5 % per kvartal och med en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2023 | Scandinavian Chemotech

ChemoTech: Vetiqure would like to thank…

Following installations of TSE, after thorough evaluations, at leading universities in the UK, Turkey, and Australia, we have now also established customer relations with some of USA’s and Scandinavia’s largest…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2023 | Scandinavian Chemotech

ChemoTech: Vetiqure vill härmed tacka…

Efter att TSE, efter grundliga utvärderingar, installerats på ledande universitet i UK, Turkiet och Australien har vi nu även etablerat kundrelationer med några av USA:s och Skandinaviens största aktörer inom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jun 2023 | Scandinavian Chemotech

Correction: ChemoTech's Animal Care…

VQ Animal Care Inc, our US subsidiary, has received an order of approximately MSEK 1,3 from MedVet, the leading veterinarian owned and led family of specialty and emergency hospitals and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jun 2023 | Scandinavian Chemotech

Rättelse: ChemoTechs Animal Care-…

VQ Animal Care Inc, vårt amerikanska dotterbolag, har fått en order på cirka 1,3 MSEK från MedVet, ett ledande veterinärägt special- och akutsjukhus med akutvård känd för att leverera högkvalitativ…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jun 2023 | Scandinavian Chemotech

ChemoTechs Animal Care-division får en…

Ordern är en fortsättning på de framsteg som gjorts i USA av ChemoTechs djurvårdsavdelning – Vetiqure, under de senaste 12 månaderna och de 14 behandlingar som utförts av en av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
5 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023