AFFÄRSIDÉ

ChemoTech är ett skandinaviskt företag baserat på Medicon Village i Lund, Sverige. Företagets grundare har lång erfarenhet av cancerbehandling genom kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Företaget ägnar sig åt att använda sitt unika patenterade kunnande för att utveckla innovation inom canceromsorg genom äkta forskning och kliniska prövningar.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CMOTEC B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech receives new…

The approval is considered by ChemoTech to be of significant importance for future negations with potential industrial partners as Japan is an important market for the Company’s clinical project regarding…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech får nytt godkä…

Detta godkännande bedömer ChemoTech kan vara av stor betydelse i förhandlingarna med potentiella industriella partners framöver eftersom Japan är en viktig marknad för Bolagets kliniska projekt för djupt sittande tumörer.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech participates and…

The conference is an event where ChemoTech and other medical device companies will present their innovations to some of the biggest players and investors in the medtech field. Participants include…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech deltar och…

Konferensen är ett evenemang där ChemoTech och andra aktörer inom medicinteknik kommer att presentera sina innovationer för några av de allra största aktörerna och investerarna inom medtech-området. Bland deltagarna finns…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Redeye initierar analys av ChemoTech -…

Redeye ser ChemoTechs teknologi som potentiellt banbrytande och disruptiv för cancerbehandling av människor och djur och menar att marknadspotentialen uppgår till 1 miljard USD inom humanmedicin och 593 miljoner USD…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Redeye: Redeye Initiates Coverage of…

Redeye initiates coverage of Scandinavian ChemoTech, a Swedish medtech company in early-stage commercialisation with its tumour-specific electroporation (TSE) treatment method for both humans and animal cancer patients. Scandinavian ChemoTech awaits…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB (publ) genomf…

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 290 000 aktier av serie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB (publ) carries…

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” or the ”Company”) has today, with the support of authorisation from the annual general meeting on 24 May 2022, resolved to carry out a directed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB (publ):…

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 227 KSEK (10) Resultat före skatt uppgick till -6 497 KSEK (-5 430) Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2023 | Scandinavian Chemotech

ChemoTech: Pancreatic cancer patients in…

The two unresectable pancreatic cancer patients at Ulis Hospital in Ukraine who received TSE treatments in combination with a low dose of chemotherapy, using ChemoTech’s IQwave™device six months back, continue to…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årligutdelning
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
5 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023