AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 20 Jul 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Significant events in the second quarter of 2022 Major supply contract worth EUR 2.7 billion has been signed with German LNG distributor Alternoil. The growth projects in Sweden and Norway…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jul 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Väsentliga händelser andra kvartalet 2022 Väsentligt leveransavtal om minst 2,7 miljarder SEK har signerats med Alternoil i Tyskland. Beslutade tillväxtprojekt i Sverige och Norge går enligt plan och processen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Demand for biogas and especially Bio-LNG (liquid biogas) is increasing rapidly, while supply is limited by lack of production capacity in Europe. The imbalance between demand and supply has pushed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Efterfrågan på biogas och särskilt Bio-LNG (flytande biogas) ökar snabbt medan utbudet begränsas av bristande tillgång på produktionskapacitet i Europa. Obalansen mellan efterfrågan och utbud har drivit upp marknadspriserna markant.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jul 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

The report will be presented at the conference call by CEO Matti Vikkula and CFO Anna Budzynski. The presentation will be held in English and will begin with a short…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jul 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

För att delta i telefonkonferensen, använd denna Teamslänk ( https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjIwNzJkNjUtZDQyMy00N2FmLThlY2UtNTM1NTJkNmZiYTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d ) eller besök Scandinavian Biogas hemsida, där ni också hittar presentationsmaterialet och relaterad information. Inget fysiskt möte kommer att hållas. Vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

[Klimatklivet] Given that an investment decision is made before the end of 2023, production is expected to begin in mid-2025 and contribute to estimated profitability in 2026. The capacity is…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

[Klimatklivet] Givet att investeringsbeslutet kan tas före slutet av 2023 beräknas produktionen kunna påbörjas i mitten av 2025 och därmed uppnå estimerad lönsamhet 2026. Kapaciteten beräknas till 130 GWh eller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

REEFUEL är ett unikt bränsle i Europa som bidrar till att minska koldioxidutsläppen för tunga godstransporter. Det klimatvänliga bränslet är framställt av biometan som utvinns ur certifierade biologiska avfallsprocesser och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

REEFUEL is a unique fuel in Europe that contributes to the decarbonisation of heavy goods transport. The climate-friendly fuel is produced from biomethane rendered by certified biological waste processes and…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner