AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 31 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

We have an ambitious growth strategy and continue to focus on our contribution to a sustainable development. Our path forward is described in our annual report 2020, which has now…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Vi har en ambitiös tillväxtstrategi och fokus på att fortsätta bidra till en hållbar utveckling. Hur detta ska gå till beskrivs i vår årsredovisning 2020, som nu har publicerats och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Notice of Annual General Meeting in…

Due to the continued spread of the coronavirus and in order to reduce the risk of infection spreading, the Board of Directors has resolved that the AGM will be held…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Anders Bengtsson has been a member of Scandinavian Biogas’ Board since 2009. Anders has an MBA from the Monterey Institute of International Studies, USA and twenty years’ experience as CEO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Anders Bengtsson valdes in i Scandinavian Biogas styrelse 2009. Anders har en MBA från Monterey Institute of International Studies, USA och 20 års erfarenhet som verkställande direktör i små och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Ska användas för att bygga om anläggningar i Stockholm till flytande biogas (LBG) Scandinavian Biogas koncernen har, genom två dotterbolag, beviljats investeringsbidrag från Klimatklivet  om 135 miljoner kronor. Bidragen gäller…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Mar 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

To be used to convert plants in Stockholm to produce liquid biogas (LBG) Scandinavian Biogas, through two subsidiaries with production units in the Stockholm region, has received investment grants from…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Feb 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Sammanfattning fjärde kvartalet Notering vid Nasdaq First North Premier Growth Market, första handelsdag 16 december. Riktad nyemission med en bruttolikvid om 350,0 MSEK före transaktionskostnader. Slutfört förvärven av Biokraft Holding…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Feb 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Fourth quarter in brief Listing on Nasdaq First North Premier Growth Market, first day of trading 16 December. Directed new share issue with gross settlement of SEK 350.0 million before…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
30 Apr 2021 | Årligutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner