AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 12 Jun 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

REEFUEL är ett unikt bränsle i Europa som bidrar till att minska koldioxidutsläppen för tunga godstransporter. Det klimatvänliga bränslet är framställt av biometan som utvinns ur certifierade biologiska avfallsprocesser och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

REEFUEL is a unique fuel in Europe that contributes to the decarbonisation of heavy goods transport. The climate-friendly fuel is produced from biomethane rendered by certified biological waste processes and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Läs hela debattartikeln i aktuell Hållbarhet signerad av koncernchef Matti Vikkula och styrelseordförande Anders Bengtsson här (länk till artikeln ( https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/oka-den-inhemska-biogasproduktionen-har-ar-tre-viktiga-atgarder/ ))

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Kommuniké från årsstämma i…

  Beslut om fastställande av räkenskaper, vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens förslag till vinstdisposition som innebär att årets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Report from the Annual General Meeting…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), reg.no 556528-4733, hastoday held the annual general meeting, at which the following decisions were made. The meeting was conducted with the possibility to participate…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Väsentliga händelser första kvartalet 2022 Biogasvolymerna på stabila nivåer, 85,4 (90,4) GWh. Ny långsiktig målsättning till 2030 definierad – 3 TWh biogasproduktion. Förstärkning av tillväxtfunktion och Program Office i koncernledningen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Significant events IN THE FIRST QUARTER OF 2022 Biogas volumes at stable levels, 85.4 (90.4) GWh. New long-term objective for 2030 defined – 3 TWh biogas production Strengthening of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

The report will be presented at the conference call by CEO Matti Vikkula and CFO Anna Budzynski. The presentation will be held in English and will begin with a short…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas kommer att publicera rapporten för första kvartalet 2022 torsdagen den28 april cirka kl. 07.30. En digital konferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 10.00. Rapporten kommer att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Den lägre lönsamheten beror huvudsakligen på två faktorer. Dels så kommer det av svenska regeringen beslutade produktionsstödet inte att betalas ut för första halvåret, utan först från juli 2022.  Vidare…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3