AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Report from the Annual General Meeting…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), reg.no 556528-4733, has today held the annual general meeting, at which the following resolutions were made. The meeting was conducted with the possibility to participate…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Kommuniké från årsstämma i…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733, har i dag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades. Stämman genomfördes med möjlighet till deltagande genom poströstning. Beslut om fastställande av räkenskaper,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

sammanfattning första KVARTALET 2023 Såld energi ökade med 3,1% och uppgick till 88,1 (85,4) GWh. Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, ökade med 32,3% och uppgick till 130,1 (98,4) MSEK. Operativ…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

First quarter 2023 in brief Energy sold increased by 3.1% to 88.1 (85.4) GWh. Total revenue, including capitalised work, increased by 32.3% to SEK 130.1 (98.4) million. Operating EBITDA margin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas offentliggör resultatet för första kvartalet 2023, torsdagen den 27 april omkring kl. 07.30. Matti Vikkula, vd & koncernchef och Anna Budzynski CFO presenterar resultatet via ett teamsmöte kl…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas will publish its results for the first quarter of 2023 on Thursday April 27 at around 07.30 CEST. Matti Vikkula, President & CEO and Anna Budzynski CFO will…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas has identified concrete investment opportunities for the construction of biogas plants in Germany and has decided to establish a subsidiary in the strategically important German market. We have…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas har identifierat konkreta investeringsmöjligheter för anläggning av biogasanläggningar i Tyskland och har fattat beslut om att etablera ett dotterbolag på den strategiskt viktiga tyska marknaden. Vi har även…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Mar 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på vår hemsida under finansiella rapporter ( http://scandinavianbiogas.com/investerarinformation/#finansiella-rapporter ) eller som bifogad PDF. Scandinavian Biogas är en av Nordens största producenter av biogas. Koncernen producerar och säljer…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Mar 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

The Annual and Sustainability Report is available on our website under financial reports ( https://scandinavianbiogas.com/en/investors/#financial-reports ) or as an attached PDF. Scandinavian Biogas is one of the Nordic countries’ largest producers…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023