AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Mönsterås is located in Kalmar County, and is characterized by many agricultural facilities where the production generates manure in large quantities that may limit operations. By using manure as feedstock…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Mönsterås ligger i Kalmar län och kännetecknas av att det finns många lantbruk med djurhållning där gödselproduktionen kan begränsa verksamheten. Genom att använda gödseln som insatsvara i biogasanläggningen skapas ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jan 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Preliminary unaudited financial statements for the fourth quarter show that EBITDA amounts to about SEK -2 (23) million. For the full year EBITDA amounts to about SEK 19 (90) million.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jan 2023 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Preliminärt, icke reviderat, bokslut från Scandinavian Biogas visar att EBITDA för fjärde kvartalet beräknas uppgå till ca -2 (23) MSEK. För helåret 2022 beräknas EBITDA uppgå till ca 19 (90)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas has today received information that St1 during the recent days has acquired a total of approximately 14% of the shares in Scandinavian Biogas.St1’s vision is to be the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas har idag fått information om att St1 under de senaste dagarna förvärvat totalt cirka 14% av aktierna i Scandinavian Biogas. St1:s vision är att vara den ledande producenten och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Styrelsen[1] för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägare i Bolaget att inte acceptera Aneo Renewables Holding AS (”Aneo”) budpliktserbjudande om 15,45 kronor kontant…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

The Board of Directors[1] of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” or the ”Company”) unanimously recommends the shareholders of the Company not to accept Aneo Renewables Holding AS…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Scandinavian Biogas

Comment from the Board of Directors of…

Aneo Renewables Holding AS (”Aneo”) has today announced a mandatory cash tender offer for the shares in Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), reg.no 556528-4733 (”Scandinavian Biogas”) at a price…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Scandinavian Biogas

Kommentar från styrelsen i Scandinavian…

Aneo Renewables Holding AS (”Aneo”) har idag offentliggjort ett kontant budpliktsbud avseende aktierna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733 (”Scandinavian Biogas”) till ett pris om 15,45 kronor…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2