AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 27 May 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas intends to apply for the listing of the bonds on the sustainable bond list of Nasdaq Stockholm. ”We are very pleased to within the company’s green financing framework…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas avser att ansöka om upptagande till handel av de nya gröna obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. ”Vi är mycket nöjda med att inom ramen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Decision on adoption of accounts, allocation of profits and discharge from liability The annual general meeting adopted the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Beslut om fastställande av räkenskaper, vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens förslag till vinstdisposition som innebär att årets resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Significant events after the end of the period The Board has decided to start the expansion of the Norwegian liquid biogas plant (LBG) in Skogn, outside Trondheim. The planned investment…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Väsentliga händelser efter periodens slut Styrelsen har beslutat att starta utbyggnaden av den norska anläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn, utanför Trondheim. Projektet, Skogn II, innebär att koncernen investerar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) has decided to invest approximately NOK 170 million in a liquid biogas plant (LBG) in Skogn, outside Trondheim. On site, the company already has…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har beslutat investera cirka 170 miljoner norska kronor i en anläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn, utanför Trondheim. På platsen har bolaget sedan…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
30 Apr 2021 | Årligutdelning
23 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner