AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 13 Dec 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

[Klimatklivet]Scandinavian Biogas plans to build a plant for the production of liquid biogas (Bio-LNG) together with local farmers in Grimhult outside Mönsterås about 370 kilometers south of Stockholm, According to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Dec 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

[Klimatklivet]Scandinavian Biogas planerar att tillsammans med lokala lantbrukare bygga en anläggning för produktion av flytande biogas (Bio-LNG) i Grimhult utanför Mönsterås. Om de slutliga förberedelserna faller väl ut kommer byggnationen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Dec 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

2015 inledde Scandinavian Biogas, med stöd från EU, demonstrationsprojektet ”EffiSludge for LIFE”. Uppdraget var att visa de miljövinster som finns med att integrera hantering av avloppsvatten från industri, och då…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Oct 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

RESULTS OF THIRD QUARTER 2021 Energy sold increased by 3.8% to 90.2 (86.9) GWh.  Net sales totalled SEK 95.4 (81.5) million, corresponding to an increase of 17.1%. Total income, including…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Oct 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

RESULTAT TREDJE KVARTALET 2021 Såld energi ökade med 3,8% och uppgick till 90,2 (86,9) GWh.  Nettoomsättningen uppgick till 95,4 (81,5) MSEK, motsvarande ökning med 17,1%. Summa intäkter, inkl aktiverat arbete,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas has extended the agreement with the Dutch company Rolande for deliveries of waste-based liquefied biogas (Bio-LNG). Rolande supplies liquefied natural gas (LNG) and Bio-LNG to her clients via…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas har utvidgat avtalet med holländska gasdistributören Rolande om leveranser av avfallsbaserad flytande biogas (Bio-LNG) till Rolandes distributionsnät av tankstationer. Rolande förser idag kunder via ett nätverk av 20…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

För att delta i konferensen, använd Scandinavian Biogas 2021-Q3 presentation, TEAMS ( https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2Zjg4OGMtN2UwMy00NjM4LWJmNTgtOGE3ZDk0YzYxMjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d ) eller besök Scandinavian Biogas hemsida, där ni också hittar presentationsmaterialet och relaterad information. Inget fysiskt möte kommer att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Jul 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Events second quarter 2021 Senior green covered corporate bond of SEK 700 million placed under a framework of SEK 1,200 million. Obtained a revolving credit facility of up to SEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Jul 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021 Placerat senior grön säkerställd företagsobligation om 700 MSEK under ett ramverk om 1 200 MSEK. Erhållit revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK. Utbyggnaden av den…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
30 Apr 2021 | Årligutdelning
23 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner