AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Biogas affärsidé är att utforma, förvalta och driva biogasanläggningar samt att omhänderta, förbehandla och röta organiskt material för uppgraderingen av biogas till drivmedelskvalitet.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: BIOGAS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 23 Jul 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021 Placerat senior grön säkerställd företagsobligation om 700 MSEK under ett ramverk om 1 200 MSEK. Erhållit revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK. Utbyggnaden av den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Jul 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Events second quarter 2021 Senior green covered corporate bond of SEK 700 million placed under a framework of SEK 1,200 million. Obtained a revolving credit facility of up to SEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jul 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

För att delta i konferensen, använd Scandinavian Biogas 2021 Q2 presentation, via TEAMS. ( https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc2OWVmZDAtYmFhMy00M2FmLTk3MDEtNmJlZDIzZTIyOGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d ) eller besök Scandinavian Biogas hemsida, där ni också hittar presentationsmaterialet och relaterad information. Inget fysiskt möte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jul 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

To participate in the conference call, use Scandinavian Biogas 2021 Q2 presentation, TEAMS ( https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc2OWVmZDAtYmFhMy00M2FmLTk3MDEtNmJlZDIzZTIyOGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d ) or visit Scandinavian Biogas’s website, where you will also find the presentation material and related information. No…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

The board of directors of Scandinavian Biogas has prepared a prospectus in connection with the issue of the bonds. The prospectus has today, 29 June 2021, been approved and registered…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas styrelse har upprättat ett prospekt i samband med obligationsemissionen. Prospektet har idag, den 29 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den första dagen för handel vid Nasdaq…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

The board of directors of Scandinavian Biogas has prepared a prospectus in connection with the issue of the bonds. The prospectus has today, 29 June 2021, been approved and registered…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas styrelse har upprättat ett prospekt i samband med obligationsemissionen. Prospektet har idag, den 29 juni 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den första dagen för handel vid Nasdaq…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas avser att ansöka om upptagande till handel av de nya gröna obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. ”Vi är mycket nöjda med att inom ramen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International…

Scandinavian Biogas intends to apply for the listing of the bonds on the sustainable bond list of Nasdaq Stockholm. ”We are very pleased to within the company’s green financing framework…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
30 Apr 2021 | Årligutdelning
23 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
17 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner