AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB

 WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 187
Rörelseresultat (MSEK) 71.9
Årets resultat (MSEK) 1007.1
Balansomslutning (MSEK) 8348.1
Eget Kapital (MSEK) 1766.5
Antal anställda 8

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 17 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB st…

Det totala hyresvärdet för portföljerna uppgår till cirka 29,2 mkr med ett driftnetto på cirka 22,9 mkr. Dessa investeringar stärker SBBs ställning inom social infrastruktur i Norden och hyresrätter i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Total rental income is approximately SEK 39m with a net operating income of about SEK 36m. Average duration of the contracts in the portfolio is approximately nine years. These investments…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har…

De totala hyresintäkterna för fastigheterna uppgår till cirka 39 mkr med ett driftnetto på cirka 36 mkr. Genomsnittlig löptid på kontrakten i portföljen är cirka 9 år. Dessa investeringar stärker…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har…

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att betala av på befintlig säkerställd bankskuld men även till allmänna verksamhetsändamål. ”Denna andra transaktion in den europeiska kapitalmarknaden är en viktig milstolpe…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The proceeds from the senior bond issuance will be used mainly for repayment of existing secured bank debt and for general corporate purposes. ”Our second transaction in the European debt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/sbb-i-norden-stark-nav-tillvaxt-ger-hojt-motiverat-varde/  Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se. 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Å…

Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 29 april 2019 behandlades bland annat följande ärenden: Val av styrelse   Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2019 I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390). Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): Interim Report January – March 2019 in brief: Rental income increased to SEK 429m (390). The operating surplus increased to SEK 240m (233). Cash flow…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2019 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

Irlands centralbank har idag, den 26 april 2019, godkänt SBBs prospekt med anledning av EMTN-programmet. Grundprospektet finns att tillgå på engelska på SBBs hemsida www.sbbnorden.se.

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner