AFFÄRSIDÉ

Bostäder och samhällsfastigheter i Norden är Samhällsbyggnadsbolagets primära fokus. Genom att äga och förvalta fastigheter långsiktigt samtidigt som stor vikt läggs vid att bolaget har ett starkt kassaflöde kan verksamheten drivas och utvecklas i samarbete med kommuner runt om i Norden.

Bransch: Finans och Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: SBB

 WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 187
Rrelseresultat (MSEK) 71.9
rets resultat (MSEK) 1007.1
Balansomslutning (MSEK) 8348.1
Eget Kapital (MSEK) 1766.5
Antal anstllda 8

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 13 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

In 2017 SBB, together with the Municipality, began the work of transforming Jordbro Centrum. The first zooning plan of three for the new Jordbro Centrum has now entered into force…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

SBB påbörjade 2017 tillsammans med kommunen arbetet med att omvandla Jordbro Centrum. Den första detaljplanen av tre för nya Jordbro Centrum är nu lagakraftvunnen och exploateringsavtal är tecknat med Haninge…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

  [image] Återbetalningen är ett led i SBB:s arbete med att uppnå en BBB+ rating.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

  [image] The planned repayment is part of SBB’s aim to achieve a BBB+ rating.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Styrelsen för SBB har, med anledning av ovan och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av högst 28 339 495 stamaktier av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

As part of the above and pursuant to the authorization granted by the annual general meeting held on 27 April 2020, the board of SBB has resolved on a directed…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB…

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://corporate.sbbnorden.se/, samt i bifogad fil. Rapporten skickas ut per post till de aktieägare som efterfrågar det. Beställning sker per e-post till ir@sbbnorden.se(ange namn och adress). För…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

The Annual Report is available at https://corporate.sbbnorden.se/en/ and as an attachment to this announcement. For further information, please contact:Marika Dimming, Investor Relations, ir@sbbnorden.se This information is information that Samhällsbyggnadsbolaget i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avser tidigarelägga utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar budet samt förtydligar att det totala vederlaget för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2021 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:…

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” or the ”Company”) today informs that the Company intends to expedite settlement for shareholders accepting the offer as well as clarifies that the total…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Extrastämma 2021
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2021 | Årsstämma 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
29 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2022 | Kvartalsutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner