AFFÄRSIDÉ

Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS GLobal vävnadsbevarande produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: RLS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 0.7 1 1.3 2.1 2.9
Rörelseresultat (MSEK) -7.9 -13 -13.2 -8.8 -13.7
Årets resultat (MSEK) -13 -7.9 -13 -8.9 -13.8
Balansomslutning (MSEK) 8.4 7.4 7.1 9.4 12.4
Eget Kapital (MSEK) 6 3.9 4.4 2.7 3.3
Antal anställda 3 4 5 6 7

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 15 May 2018 | RLS Global

Kallelse till årsstämma i RLS Global…

Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 juni 2018 dels till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 May 2018 | RLS Global

RLS Global AB (publ) Årsredovisning…

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2018 | RLS Global

RLS rekryterar Karin Fischer som ny VD f…

”Det skall bli en spännande resa där jag ser fram emot att få vara en del av detta mycket kompetenta team. Produkten ChloraSolv har en stor potential att bidra till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2018 | RLS Global

Bokslutskommuniké 2017

Väsentliga händelser under Q4 »       European Patent Office (EPO) beviljar patentet för ChloraSolv avseende behandling av sår i Europa. »       Peter Hentschel väljs in som ny styrelseordförande i RLS Global.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2018 | RLS Global

Bokslutskommuniké januari - december…

1 januari − 31 december i sammandrag  » Nettoomsättningen uppgick till 2,3 MSEK (2,9), en minskning med 19%  » Totala rörelseintäkter uppgick till 2,6 MSEK (3,2), en minskning med 20% …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2017 | RLS Global

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Stämman beslöt vidare att välja Peter Hentschel och Karin Eliasson som nya styrelse-ledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Peter Hentschel valdes till ny ordförande. Jan Fornell och Joachim…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Nov 2017 | RLS Global

Delårsrapport januari - september 2017

1 januari − 30 september i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.) »       Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (1,2), en ökning med 55…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2017 | RLS Global

Tidigareläggande av kvartalsrapport

 Enligt kalendarium skulle bolaget har släppt Q3 rapporten den 30 november 2017. Detta datum tidigareläggs två dagar till 28 november eftersom bolaget då kan svara på eventuella frågor om rapporten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2017 | RLS Global

NYTT DATUM…

Rätt att delta i den extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta i den extra stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2017 | RLS Global

Nytt datum för extra bolagstämma

På grund av felaktigt utfärdad kallelse, kommer aktieägarna i RLS Global AB att kallas på nytt till extra bolagstämma. Det nya datumet är tisdagen den 28 november kl 08:00 i…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
13 Jun 2018 | Årsstämma 2017
14 Jun 2018 | Årligutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner