AFFÄRSIDÉ

Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS GLobal vävnadsbevarande produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: RLS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 1 1.3 2.1 2.9 2.3
Rörelseresultat (MSEK) -13 -13.2 -8.8 -13.7 -19.3
Årets resultat (MSEK) -7.9 -13 -8.9 -13.8 -19.3
Balansomslutning (MSEK) 7.4 7.1 9.4 12.4 59.2
Eget Kapital (MSEK) 3.9 4.4 2.7 3.3 52
Antal anställda 4 5 6 7 8

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 30 Nov 2018 | RLS Global

Delårsrapport januari - september 2018

1 januari − 30 september i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,8), en minskning med 19%. Rörelseresultatet uppgick till -16,0 MSEK (-13,0). Resultatet per aktie efter utspädning var -0,27…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Nov 2018 | RLS Global

Läkemedelsverket har godkänt ny…

ChloraSolv 01 är en okontrollerad studie och omfattar ca 60 patienter. Siterna för studien är lokaliserade till Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet med studien är bl a att vidga användningsområdet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2018 | RLS Global

Delårsrapport januari - juni 2018

1 januari−30 juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,5), en ökning med 5 %. Totala rörelseintäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,5), en ökning med 10 %. Rörelseresultatet uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2018 | RLS Global

Anställd och fd anställda förvärvar…

Aktiekapitalet höjdes med ca 52 291,96 kronor. Utspädningseffekt avseende befintliga aktier på 58 734 895 blev 0,8%. Det nya antalet aktier är 59 197 695 st. Av de utställda aktierna förvärvade fd verkställande direktören Kenth…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2018 | RLS Global

Tidigare samarbetspartner framställer…

Karin Bergquists krav på ytterligare ersättning för den till RLS överlåtna uppfinnarrätten uppgår till 8 000 000 kr som ett kontant engångsbelopp, jämte hennes rättegångskostnader. Sedan mitten på 2017 har Bolaget och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Jun 2018 | RLS Global

Kommuniké från årsstämman i RLS…

Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning samt att resultatet balanseras i ny räkning. Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2018 | RLS Global

RLS Global tecknar avtal med ett av vä…

”Vi är naturligtvis mycket nöjda med att få inleda ett samarbete med en aktör som har en dedikerad säljkår på många marknader runt om i världen”, säger Magnus Olsson, Sälj…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 May 2018 | RLS Global

Delårsrapport januari - mars 2018

1 januari−31 MARS i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,2), en minskning med 3 %. Totala rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,2), en minskning med 3 %. Rörelseresultatet uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2018 | RLS Global

Kallelse till årsstämma i RLS Global…

Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 juni 2018 dels till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 May 2018 | RLS Global

RLS Global AB (publ) Årsredovisning…

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
13 Jun 2018 | Årsstämma 2017
14 Jun 2018 | Årligutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
15 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner