AFFÄRSIDÉ

Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS GLobal vävnadsbevarande produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: RLS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 1 1.3 2.1 2.9 2.3
Rörelseresultat (MSEK) -13 -13.2 -8.8 -13.7 -19.3
Årets resultat (MSEK) -7.9 -13 -8.9 -13.8 -19.3
Balansomslutning (MSEK) 7.4 7.1 9.4 12.4 59.2
Eget Kapital (MSEK) 3.9 4.4 2.7 3.3 52
Antal anställda 4 5 6 7 8

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 25 Sep 2019 | RLS Global

RLS Global AB: RLS Global genomför en…

Styrelsen för RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om nyemission om 7 520 000 aktier. Teckningskursen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2019 | RLS Global

RLS Global AB: RLS Global completes a…

The board of directors of RLS Global AB (publ) (”RLS Global” or the ”Company”) has, as announced in the Company’s press release earlier today, resolved to carry out a Directed…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2019 | RLS Global

RLS Global AB: RLS Global avser genomfö…

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande 50 miljoner SEK till svenska och internationella institutionella investerare. RLS…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Sep 2019 | RLS Global

RLS Global AB: RLS Global announces…

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” or the ”Company”) today announces its intention of a Directed New Share Issue of SEK 50 million to Swedish and international institutional investors. RLS…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2019 | RLS Global

RLS Global AB: RLS Global signs…

RLS’s sales organization, together with OneMed, will start to build up a structured training program with the aim of giving as many patients as possible access to ChloraSolv. In parallel,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2019 | RLS Global

RLS Global AB: RLS Global skriver avtal…

RLS säljorganisation kommer, tillsammans med OneMed, att utbilda sjuksköterskor inom sårvård med syftet att så många patienter som möjligt får tillgång till ChloraSolv. Parallellt fortsätter RLS sin utvärdering av samarbetspartner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Aug 2019 | RLS Global

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att, med undanröjande av bemyndigande lämnat den 29 maj 2019, bemyndiga styrelsen i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Aug 2019 | RLS Global

RLS Global AB Interim Report Q2, 2019

April 1st – June 30th  Net sales amounted to SEK 0.5 million (0.4), a revenue growth of 25 percent  Earnings before interest and taxes (EBIT) amounted to SEK -5.8 million…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jul 2019 | RLS Global

Kallelse till extra bolagsstämma i RLS…

Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 augusti 2019 dels till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2019 | RLS Global

RLS Global AB: Förlikning med Karin…

RLS Global AB har nått en förlikning med Dr. Karin Bergqvist, en av två som är uppfinnare till ChloraSolv. Dr Bergqvist väckte åtal mot RLS Global AB då hon yrkade…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
13 Jun 2018 | Årsstämma 2017
14 Jun 2018 | Årligutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
31 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Aug 2019 | Extrastämma 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner