AFFÄRSIDÉ

Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS GLobal vävnadsbevarande produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: RLS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 0.7 1 1.3 2.1 2.9
Rörelseresultat (MSEK) -7.9 -13 -13.2 -8.8 -13.7
Årets resultat (MSEK) -13 -7.9 -13 -8.9 -13.8
Balansomslutning (MSEK) 8.4 7.4 7.1 9.4 12.4
Eget Kapital (MSEK) 6 3.9 4.4 2.7 3.3
Antal anställda 3 4 5 6 7

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 28 Nov 2017 | RLS Global

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Stämman beslöt vidare att välja Peter Hentschel och Karin Eliasson som nya styrelse-ledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Peter Hentschel valdes till ny ordförande. Jan Fornell och Joachim…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Nov 2017 | RLS Global

Delårsrapport januari - september 2017

1 januari − 30 september i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.) »       Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (1,2), en ökning med 55…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2017 | RLS Global

Tidigareläggande av kvartalsrapport

 Enligt kalendarium skulle bolaget har släppt Q3 rapporten den 30 november 2017. Detta datum tidigareläggs två dagar till 28 november eftersom bolaget då kan svara på eventuella frågor om rapporten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2017 | RLS Global

NYTT DATUM…

Rätt att delta i den extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta i den extra stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2017 | RLS Global

Nytt datum för extra bolagstämma

På grund av felaktigt utfärdad kallelse, kommer aktieägarna i RLS Global AB att kallas på nytt till extra bolagstämma. Det nya datumet är tisdagen den 28 november kl 08:00 i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2017 | RLS Global

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS…

Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 november 2017 dels till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2017 | RLS Global

RLS Global förstärker styrelsen

I samband med de föreslagna ändringarna kommer bolagets tidigare styrelseordförande Joachim Cederblad lämna sitt uppdrag och han gör det efter sju år som ordförande.– Det har varit en fantastisk resa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Oct 2017 | RLS Global

Patentgodkännande för ChloraSolv i…

– Chlorasolv har potential att etableras som en effektiv behandling av svårläkta sår och det nu beviljade patentet stärker produkten och våra möjligheter att kommersialisera Chlorasolv i Europa. Patentprocesserna löper…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2017 | RLS Global

RLS Global tecknar utökat distributö…

Det nya avtalet omfattar även RLS Globals dentala produkter Perisolv och Carisolv för exklusiv distribution i Australien, Nya Zeeland och andra närliggande marknader i Asien och Stillahavsområdet. Perisolv och Carisolv…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Sep 2017 | RLS Global

RLS Global tecknar utökat distributö…

Det nya avtalet omfattar även RLS Globals dentala produkter Perisolv och Carisolv för exklusiv distribution i Australien, Nya Zeeland och andra närliggande marknader i Asien och Stillahavsområdet. Perisolv och Carisolv…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner