Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-23 Redwood Pharma Utfall i Redwood Pharmas nyemission Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Redwood Pharma

Utfall i Redwood Pharmas nyemission

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 18 november 2022 och sammanställningen visar att nyemissionen tecknades till cirka 14,0 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,1 MSEK utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 45,5 procent, med och utan stöd av uniträtter.

”Jag är tacksam och glad för intresset från såväl befintliga aktieägare som nya investerare som valt att delta i företrädesemissionen. Med det kapital som inkommer genom emissionen kan vi tillvarata på den möjligheten vi har att hjälpa alla de människor som lider av ögontorrhet”, säger Redwood Pharmas VD Martin Vidaeus.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 31 oktober 2022.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 092 892,80 SEK till sammanlagt 19 240 647,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 75 464 464 aktier till totalt 96 203 235 aktier. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Redwood Pharma kommer antalet aktier att öka med ytterligare 18 866 116 till totalt 115 069 351 aktier och aktiekapitalet att öka med 3 773 223,20 till totalt 23 013 870,20 SEK. För den händelse att samtliga emissionsgaranter erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner samt att teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 12 757 350 aktier. Den sammantagna utspädningseffekten, givet utfallet i Företrädesemissionen och för den händelse att samtliga emissionsgaranter erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner samt att teckningsoptionerna tecknas fullt ut, uppgår till cirka 83,8 procent.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 49, 2022.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23 20:00 CET.

2022-11-15 Redwood Pharma Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Redwood Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Redwood Pharma Videopresentation av Redwood Pharma på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Redwood Pharma Inledning av teckningsperiod i Redwood Pharmas företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Redwood Pharma Finwire intervju med Redwood Pharmas VD Martin Vidaeus inför nyemissionen mellan 3-17 november 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Redwood Pharma Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Redwood Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 Redwood Pharma Redwood Pharma presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedagen Göteborg den 8 november 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Redwood Pharma Interview with CEO Martin Vidaeus of Redwood Pharma at BioStock Investor Meeting, Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Redwood Pharma Redwood Pharma: Streamed video of CEO Martin Vidaeus presenting at Aktieportföljen Live in Stockholm, Sweden on Oct. 11, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-03 Redwood Pharma Redwood Pharma to present at AKTIEPORTFÖLJEN LIVE SVERIGE in Stockholm on 11[th] of Oct. 2022 at 14:45 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Redwood Pharma Videopresentation av Redwood Pharma på Aktiespararnas Aktiedagen i Lund den 26 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Redwood Pharma BioStock Intestor Meeting: Interview with Redwood Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Redwood Pharma Redwood Pharma: BioStock Investor Meeting: Intervju med Redwoord Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-23 Redwood Pharma Rättelse: Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 Redwood Pharma Presentation by CEO Martin Vidaeus of Redwood Pharma in Stockholm, Sep. 14, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 Redwood Pharma Redwood Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDWOOD PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 Redwood Pharma Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-21 Redwood Pharma BioStock Investor Meeting: Redwood Pharma presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-19 Redwood Pharma Redwood Pharma presenterar på Aktiespararnas Aktiedagen i Lund den 26 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-08 Redwood Pharma Redwood Pharma to present at BioStock Investor Meeting in Stockholm on 14th of Sep. 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-08 Redwood Pharma Redwood Pharma presenteras på BioStock Investor Meeting i Stockholm den 14 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-31 Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-04 Redwood Pharma Redwood Pharma: UPPDATERING: LÄNK - BioStock Life Science Spring Summit, 8 juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-04 Redwood Pharma Redwood Pharma: UPDATE: LINK - BioStock Life Science Spring Summit, 8 June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-02 Redwood Pharma Redwood Pharma VD Martin Vidaeus presenterar på BioStock Life Science Spring Summit Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Redwood Pharma CEO Presentation at the Annual General Meeting of Redwood Pharma on May 10, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Redwood Pharma Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 10 maj 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Redwood Pharma The first patient has started Redwood Pharma's RP501 treatment for dry eye Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-05 Redwood Pharma Den första patienten har påbörjat Redwood Pharmas RP501-behandling mot torra ögon Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Redwood Pharma Redwood Pharma to present at the BioStock Life Science Summit in Lund and Stockholm on 8-9 June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Redwood Pharma Redwood Pharma presenterar på BioStock Life Science Summit i Lund och Stockholm den 8-9 juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-08 Redwood Pharma Redwood Pharma to attend ARVO (Denver), the most important global conference in ophthalmology Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-07 Redwood Pharma Redwood Pharma publicerar årsredovisningen för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Redwood Pharma Redwood Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDWOOD PHARMA AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-28 Redwood Pharma Redwood Pharma receives approval from the Austrian drug authority to start RP501 clinical trial Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-28 Redwood Pharma Redwood Pharma erhåller godkännande från den österrikiska läkemedelsmyndigheten att inleda klinisk prövning av RP501 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1