hello

AFFÄRSIDÉ

Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin. Precomp Solutions skapar värde för sina kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för kundernas behov, nu och i framtiden.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: PCOM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 138.1 151.3 151.8 172.4 173.5
Rrelseresultat (MSEK) -7.6 2.3 2.7 1.5 -5.4
rets resultat (MSEK) -9.7 0.3 0.8 -1 -7.3
Balansomslutning (MSEK) 90.9 96.1 99.7 101.4 103.9
Eget Kapital (MSEK) 21.1 21.9 22.4 21.8 14.6
Antal anstllda 118 122 121 128 142

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 7 Dec 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Avstår en aktiägare från att utses till ledamot, övergår rätten att utses till den till röstetalet storlek närmast följande aktieägare. Efter det att kontakt tagits med bolagets aktieägare i turordning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Nov 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Vi har ett kvartal bakom oss där vi har noterat stora omsvängningar i behoven från våra kunder. Andra kvartalets kraftiga efterfrågefall, beroende på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Sep 2020 | Precomp Solutions

Kommuniké från extra bolagsstämma den…

Bolagsordning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning. Ändringarna i bolagsordningen avser i huvudsak att (i) ta bort den undre gränsen för antal A-aktier i Bolaget,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Aug 2020 | Precomp Solutions

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Förslag till dagordning:  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Godkännande av dagordning.4. Val av en eller två justeringsmän.5. Prövning av om stämman…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Det andra kvartalet 2020 kännetecknas av Covid-19 pandemin som är en humanitär kris där vi har fokuserat på hälsa och säkerhet i företaget.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) förutser l…

För ytterligare information kontaktaPeter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) får nya…

Huvudägaren i Precomp Solutions AB (publ), Precomp Holding AB, har under en tid fört diskussioner med potentiella investerare om hur kapitalet i Precomp Solutions AB (publ) ska kunna stärkas. En…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) aviserar f…

Ulricehamn 2020-06-05 Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) aviserar om…

Bolaget kommer den närmaste tiden att förhandla med de fackliga representanterna om exakt antal som kommer att bli berörda. Varslet gäller såväl kollektivt anställda som på tjänstemanssidan. Exakt antal personer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2020 | Precomp Solutions

Kommuniké från årsstämma i Precomp…

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019. Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Stig-Arne Blom, Reinhold Dånmark,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
7 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Mar 2018 | Bokslutskommuniké 2017
2 May 2018 | Årsstämma 2017
2 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
3 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
1 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 May 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
7 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner