hello

AFFÄRSIDÉ

Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin. Precomp Solutions skapar värde för sina kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för kundernas behov, nu och i framtiden.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: PCOM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 138.1 151.3 151.8 172.4 173.5
Rrelseresultat (MSEK) -7.6 2.3 2.7 1.5 -5.4
rets resultat (MSEK) -9.7 0.3 0.8 -1 -7.3
Balansomslutning (MSEK) 90.9 96.1 99.7 101.4 103.9
Eget Kapital (MSEK) 21.1 21.9 22.4 21.8 14.6
Antal anstllda 118 122 121 128 142

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 5 May 2022 | Precomp Solutions

Kommuniké från årsstämma i Precomp…

UtdelningStämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021 samt att Bolagets ansamlade medel skulle behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelse och revisor Stämman beslutade om omval…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Nettoomsättningen ökade med +6% under kvartalet till 53,6 Mkr (50,7) med en EBITDA uppgående till +2,3 Mkr (+4,7) och en EBIT om +1,2…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.precomp.se. Ulricehamn 2022-04-25 Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com Bolaget är noterat på NASDAQ First North…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2022 | Precomp Solutions

Kallelse till årsstämma i Precomp…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 27 april i år (avstämningsdagen), dels senast fredagen den 29 april anmäla sitt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: BOKSLUTSRAPPORT 2021

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Nettoomsättningen under året ökade med +37% till 196,6 Mkr (143,5) med EBITDA om 13,4 Mkr (3,9) och en EBIT om 8,9 Mkr (-1,0).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Avstår en aktieägare från att utses till ledamot, övergår rätten att utses till den till röstetalet storlek närmast följande aktieägare. Efter det att kontakt tagits med bolagets aktieägare i turordning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Nov 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Den positiva utvecklingen fortsätter i bolaget med ökande omsättning och resultat. Vår omsättning för året uppgår till 146,5 Mkr (97,4) vilket ger en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Aug 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Vi kan lägga ytterligare ett kvartal bakom oss med en positiv utveckling både gällande volym och lönsamhet i bolaget. Trots att pandemin inte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2021 | Precomp Solutions

Kommuniké från årsstämma i Precomp…

Styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning fastställdes. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Den positiva volymåterhämtning som vi noterade under hösten har fortsatt och även förstärkts under första kvartalet 2021. Vårt fokus under 2020 var att…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3