AFFÄRSIDÉ

Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin. Precomp Solutions skapar värde för sina kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för kundernas behov, nu och i framtiden.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: PCOM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 138.1 151.3 151.8 172.4 173.5
Rörelseresultat (MSEK) -7.6 2.3 2.7 1.5 -5.4
Årets resultat (MSEK) -9.7 0.3 0.8 -1 -7.3
Balansomslutning (MSEK) 90.9 96.1 99.7 101.4 103.9
Eget Kapital (MSEK) 21.1 21.9 22.4 21.8 14.6
Antal anställda 118 122 121 128 142

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 27 Aug 2019 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Kommentar från VD och koncernchef Anders Jansson  Fortsatt fokus på rationaliseringar Omsättningen första halvåret 2019 uppgick till 97,4 Mkr (97,8). Rörelseresultatet uppgick till 0,0 Mkr (1,4). Givet samma produktmix som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2019 | Precomp Solutions

Rättelse: Kommuniké från årsstämma…

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2019 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat-…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2019 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB utser ny VD

Vid styrelsens konstituerande möte efter dagens årsstämma utsågs Anders Jansson till ny VD. Martin West kvarstannar i bolaget som Marknads- och säljchef.För ytterligare information kontakta Stig-Arne Blom, Styrelseordförande Precomp Solutions…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2019 | Precomp Solutions

Kommuniké från årsstämma i Precomp…

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018. Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Reinhold Dånmark, Harriet Lidh, Stig-Arne…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2019 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Perioden januari – mars 2019 i sammandrag  Nettoomsättningen för perioden januari – mars blev 49,7 Mkr (49,5)  EBIT-resultatet för årets första kvartal uppgick till 0,4 Mkr (0,8)  EBITDA-resultatet för årets…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Apr 2019 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB publicerar å…

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.seDenna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2019 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: BOKSLUTSRAPPORT 2018

Under året har en klar förbättring av den operationella verksamheten skett Bolaget kan för helåret uppvisa en tillväxt med 7,7 % till en årsomsättning om 186,3 MSEK (173,0), där försäljning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2018 | Precomp Solutions

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september…

Kommentar från VD och koncernchef Martin West Fortsatt resultatförbättring jämfört med föregående år Bolagets omsättning uppgår för de nio första månaderna till 138,8 (124,6), vilket är en ökning med drygt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Oct 2018 | Precomp Solutions

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

För ytterligare information kontakta  Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North. Denna information är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2018 | Precomp Solutions

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)  Aktieägarna i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma Torsdag den 11 oktober 2018 kl. 13:00 i…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
7 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Mar 2018 | Bokslutskommuniké 2017
2 May 2018 | Årsstämma 2017
2 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
3 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
1 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 May 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
7 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner