hello

AFFÄRSIDÉ

Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin. Precomp Solutions skapar värde för sina kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för kundernas behov, nu och i framtiden.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: PCOM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 26 Oct 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Perioden januari – september 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 163,2 Mkr (146,5) EBIT-resultat uppgick till -2,4 Mkr (8,2) EBITDA-resultat uppgick till 1,1 Mkr (11,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2022 | Precomp Solutions

Martin Larsson utnämns till tillfö…

Ulricehamn 2022-09-05 För ytterligare information, vänligen kontakta Stig-Arne Blom, Styrelsens ordförande, Precomp Solutions AB (publ), 070-525 16 15 Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2022 | Precomp Solutions

Peter Sprigg slutar som VD och…

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, Precomp Solutions AB: ”Under Peters ledarskap har bolaget haft en positiv utveckling och Peter har varit starkt bidragande till att föra bolaget till dess nuvarande ställning. Peter…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Aug 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Första halvåret 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 114,3 Mkr (105,4) EBIT-resultat uppgick till 2,0 Mkr (6,8) EBITDA-resultat uppgick till 4,3 Mkr (9,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,6 Mkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2022 | Precomp Solutions

Kommuniké från årsstämma i Precomp…

UtdelningStämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021 samt att Bolagets ansamlade medel skulle behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelse och revisor Stämman beslutade om omval…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Nettoomsättningen ökade med +6% under kvartalet till 53,6 Mkr (50,7) med en EBITDA uppgående till +2,3 Mkr (+4,7) och en EBIT om +1,2…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida www.precomp.se. Ulricehamn 2022-04-25 Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com Bolaget är noterat på NASDAQ First North…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2022 | Precomp Solutions

Kallelse till årsstämma i Precomp…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 27 april i år (avstämningsdagen), dels senast fredagen den 29 april anmäla sitt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3