hello

AFFÄRSIDÉ

Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin. Precomp Solutions skapar värde för sina kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för kundernas behov, nu och i framtiden.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: PCOM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 138.1 151.3 151.8 172.4 173.5
Rrelseresultat (MSEK) -7.6 2.3 2.7 1.5 -5.4
rets resultat (MSEK) -9.7 0.3 0.8 -1 -7.3
Balansomslutning (MSEK) 90.9 96.1 99.7 101.4 103.9
Eget Kapital (MSEK) 21.1 21.9 22.4 21.8 14.6
Antal anstllda 118 122 121 128 142

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 14 Dec 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Avstår en aktieägare från att utses till ledamot, övergår rätten att utses till den till röstetalet storlek närmast följande aktieägare. Efter det att kontakt tagits med bolagets aktieägare i turordning…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Nov 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Den positiva utvecklingen fortsätter i bolaget med ökande omsättning och resultat. Vår omsättning för året uppgår till 146,5 Mkr (97,4) vilket ger en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Aug 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Vi kan lägga ytterligare ett kvartal bakom oss med en positiv utveckling både gällande volym och lönsamhet i bolaget. Trots att pandemin inte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2021 | Precomp Solutions

Kommuniké från årsstämma i Precomp…

Styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning fastställdes. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 May 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Den positiva volymåterhämtning som vi noterade under hösten har fortsatt och även förstärkts under första kvartalet 2021. Vårt fokus under 2020 var att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Apr 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida www.precomp.com. Ulricehamn 2021-04-14 Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com Bolaget är noterat på NASDAQ First…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2021 | Precomp Solutions

Kallelse till årsstämma i Precomp…

Anmälan  Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 28 april i år (avstämningsdagen), dels senast torsdagen den 29 april anmäla sitt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2021 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: BOKSLUTSRAPPORT 2020

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg Vårt fokus under hela pandemin har varit våra anställdas säkerhet och hälsa samt att komma ur den som ett starkare bolag. Den återhämtning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Feb 2021 | Precomp Solutions

Valberedningen i Precomp Solutions AB (…

Som tidigare kommunicerats bildas valberedningen av de tre största aktieägarna jämte bolagets ordförande och dessa utgör således valberedning. Frågor och synpunkter om valberedningens arbete, från andra aktieägare, kanaliseras till valberedningens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2020 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Avstår en aktiägare från att utses till ledamot, övergår rätten att utses till den till röstetalet storlek närmast följande aktieägare. Efter det att kontakt tagits med bolagets aktieägare i turordning…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Sep 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
7 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
1 Mar 2018 | Bokslutskommuniké 2017
2 May 2018 | Årsstämma 2017
2 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
3 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
1 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 May 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
7 May 2019 | Årligutdelning
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
6 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
7 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Årsstämma 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
7 May 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
3 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
4 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
22 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner