hello

AFFÄRSIDÉ

Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin. Precomp Solutions skapar värde för sina kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för kundernas behov, nu och i framtiden.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: PCOM
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 9 May 2023 | Precomp Solutions

Kommuniké från årsstämma i Precomp…

UtdelningStämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022 samt att Bolagets ansamlade medel skulle behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelse och revisor Stämman beslutade om omval…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Kommentar från tillförordnad VD och koncernchef Martin Larsson Periodens resultat Nettoomsättningen för perioden ökade med 16% eller 8,4 Mkr till 62,0 Mkr (53,6). Resultat före avskrivningar (EBITDA) blev 1,1 Mkr…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Apr 2023 | Precomp Solutions

Precomp Solutions AB (publ) publicerar…

Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida www.precomp.se. Ulricehamn 2023-04-17 Martin Larsson, tillf. VD Precomp Solutions AB E-post: martin.larsson@precomp.com Telefon: +46 (0)321-530 802 Bolaget är noterat på NASDAQ…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2023 | Precomp Solutions

Kallelse till årsstämma i Precomp…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 28 april i år (avstämningsdagen), dels senast tisdagen den 2 maj anmäla sitt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2023 | Precomp Solutions

Precomp Solutions byter Certified…

För mer information vänligen kontakta Martin Larsson, tillf. VD Precomp Solutions AB E-post: martin.larsson@precomp.com Telefon: +46 (0)321-530 802 Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Feb 2023 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Bokslutsrapport 2022

Perioden januari – december 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 219,7 Mkr (196,6) EBIT-resultat uppgick till -7,3 Mkr (8,9) EBITDA-resultat uppgick till -2,5 Mkr (13,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Oct 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Perioden januari – september 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 163,2 Mkr (146,5) EBIT-resultat uppgick till -2,4 Mkr (8,2) EBITDA-resultat uppgick till 1,1 Mkr (11,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Sep 2022 | Precomp Solutions

Martin Larsson utnämns till tillfö…

Ulricehamn 2022-09-05 För ytterligare information, vänligen kontakta Stig-Arne Blom, Styrelsens ordförande, Precomp Solutions AB (publ), 070-525 16 15 Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Sep 2022 | Precomp Solutions

Peter Sprigg slutar som VD och…

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, Precomp Solutions AB: ”Under Peters ledarskap har bolaget haft en positiv utveckling och Peter har varit starkt bidragande till att föra bolaget till dess nuvarande ställning. Peter…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Aug 2022 | Precomp Solutions

Precomp Solutions: Delårsrapport 1…

Första halvåret 2022 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 114,3 Mkr (105,4) EBIT-resultat uppgick till 2,0 Mkr (6,8) EBITDA-resultat uppgick till 4,3 Mkr (9,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,6 Mkr…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023