hello

AFFÄRSIDÉ

Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och Polygiene STAY FRESH®-lösningar för konsumenter.

Bransch: Material
Marknad: First North
Tickerkod: POLYG 
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 27 Jul 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) delå…

Finansiell utveckling i korthet (april – juni 2023) Nettoomsättningen uppgick till 25,4 (47,5) Mkr. Kvartalet har haft en positiv valutaeffekt om 4 % jämfört med föregående år Bruttomarginalen uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Jul 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) Interim…

The quarter in brief (April – June 2023) Net revenue amounted to MSEK 25.4 (47.5). The quarter had a positive currency effect of 4 % compared to the previous year…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jul 2023 | Polygiene

Polygiene Group invites you to a…

Presentation of the quarterly report, CEO Ulrika Björk Review of the financial results, CFO Niklas Blomstedt The conference is expected to last 45 minutes and will be held in English.        …

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jul 2023 | Polygiene

Polygiene Group bjuder in till…

Presentation av kvartalsrapporten, CEO Ulrika Björk Genomgång av finansiella resultat och ställning, CFO Niklas Blomstedt Presentationen förväntas vara i 45 minuter och kommer att hållas på engelska. Registrering sker via…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Polygiene

Kommuniké från årsstämma den 11 maj…

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Polygiene

Bulletin from the annual shareholders'…

The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. Resolution on adoption of accounts…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) delå…

Stark bruttomarginal och break-even på EBITDA nivå trots lägre omsättning  Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 28,0 (45,1) Mkr vilket motsvarar en minskning om 37,9 %. Under perioden redovisades en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) Interim…

Strong gross margin and break-even at EBITDA level despite lower sales Net sales for the quarter totaled MSEK 28.0 (45.1), corresponding to a 37.9 % decline compared to 2022. However,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) bjuder in…

Presentation av kvartalsrapporten, CEO Ulrika Björk Genomgång av finansiella resultat och ställning, CFO Niklas Blomstedt Presentationen förväntas vara i 45 minuter och kommer att hållas på engelska. Registrering sker via…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) invites you…

Presentation of the quarterly report, CEO Ulrika Björk Review of the financial results, CFO Niklas Blomstedt The conference is expected to last 45 minutes and will be held in English.        …

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023