hello

AFFÄRSIDÉ

Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och Polygiene STAY FRESH®-lösningar för konsumenter.

Bransch: Material
Marknad: First North
Tickerkod: POLYG 
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 11 May 2023 | Polygiene

Kommuniké från årsstämma den 11 maj…

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Polygiene

Bulletin from the annual shareholders'…

The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. Resolution on adoption of accounts…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) Interim…

Strong gross margin and break-even at EBITDA level despite lower sales Net sales for the quarter totaled MSEK 28.0 (45.1), corresponding to a 37.9 % decline compared to 2022. However,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) delå…

Stark bruttomarginal och break-even på EBITDA nivå trots lägre omsättning  Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 28,0 (45,1) Mkr vilket motsvarar en minskning om 37,9 %. Under perioden redovisades en…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) bjuder in…

Presentation av kvartalsrapporten, CEO Ulrika Björk Genomgång av finansiella resultat och ställning, CFO Niklas Blomstedt Presentationen förväntas vara i 45 minuter och kommer att hållas på engelska. Registrering sker via…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) invites you…

Presentation of the quarterly report, CEO Ulrika Björk Review of the financial results, CFO Niklas Blomstedt The conference is expected to last 45 minutes and will be held in English.        …

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ) publicerar å…

För att ladda ner årsredovisningen, besök ir.polygiene.se/finansiella-rapporter För mer information kontakta:Niklas Blomstedt, CFOMobil: +46 (0) 70 663 21 26E-mail: niklas.blomstedt@polygiene.com                     Ulrika Björk, CEOMobil: +46 (0) 70 921 12 75E-mail: ulrika.bjork@polygiene.com Denna information lämnades, genom…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB (publ.) publishes…

To download the annual report, visit ir.polygiene.com/financial-reportsFor more information contact:Niklas Blomstedt, CFOMobile: +46 (0) 70 663 21 26E-mail: niklas.blomstedt@polygiene.com                     Ulrika Björk, CEOMobile: +46 (0) 70 921 12 75E-mail: ulrika.bjork@polygiene.com This information was submitted…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB anticipates lower…

Problem with lower demand and high inventory levels in the supply chain, as previously announced, have continued in the first quarter. The deviation is mainly explained by the fact that sales…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2023 | Polygiene

Polygiene Group AB förutser en lägre f…

Problem med lägre efterfrågan och höga lagernivåer i leveranskedjan, som det har informerats om tidigare, har fortsatt under det första kvartalet. Avvikelsen förklaras framför allt av att försäljningen efter kinesiska nyåret…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023