hello

AFFÄRSIDÉ

Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och Polygiene STAY FRESH®-lösningar för konsumenter.

Bransch: Material
Marknad: First North
Tickerkod: POLYG 
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 27.8 35 51.5 61.6 75.7
Rrelseresultat (MSEK) 1.4 3.7 5.6 -3.4 -6.1
rets resultat (MSEK) 1.4 5.4 9.2 -3.2 -5.4
Balansomslutning (MSEK) 9.8 16.2 50.5 57.3 53.1
Eget Kapital (MSEK) 3.9 9.4 40.8 41.3 35.9
Antal anstllda 4 6 7 10 13

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 12 May 2022 | Polygiene

Polygiene AB: Polygiene ger heltäckande…

[image] Bild: Forloh. Text baserad på pressmeddelande från Forloh”Vi har under flera år adderat mervärde till det innovativa och ”100% made-in-America”-varumärket FORLOH och vi ser fram emot att fortsätta samarbeta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Polygiene

Polygiene AB: Polygiene's aim is set for…

[image] Image: Forloh. Text based on press release from Forloh ”We have added value to the innovative and ”100% made-in-American” brand Forloh for a number of years and we are…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | Polygiene

Bulletin from the annual shareholders'…

Resolution on adoption of accounts and distribution of the company’s profit The annual shareholders’ meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | Polygiene

Kommuniké från årsstämma den 11 maj…

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2022 | Polygiene

Polygiene AB: Kinesiska Hotsuit väljer…

[image] Varumärket är etablerat i Kina sedan 2015 och har sedan dess en bred följarskara bland ungdomar. Idag sträcker sig Hotsuit-produktlinjer från löpning och fitness, till fritid och andra kategorier,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2022 | Polygiene

Polygiene AB: Chinese Hotsuit opts for…

[image] The brand is established in China since 2015 and since then, the products have gone on to be widely used by young people. Today, the Hotsuit product line extends…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Polygiene

Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1…

Finansiell utveckling i korthet (januari – mars 2022) En nettoomsättning på 45,1 (42,0) Mkr resulterar i en positiv tillväxt om 7,5 % Bruttomarginalen uppgick till 67,1 (64,8) % Kvartalets rörelseresultat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Polygiene

Polygiene AB (publ.) Interim Report…

Q1 in brief (January – March 2022) Net sales amounted to MSEK 45.1 (42.0), a positive growth by 7.5 % The operating profit EBITDA amounted to MSEK 9.3 (9.8), corresponding…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Polygiene

Polygiene AB: Här är sanningen om…

Det är oerhört beklagligt när etablerade medier, med hjälp av lobbyorganisationer, bedriver en ensidig rapportering där vi inte ges en rättvis chans att bemöta anklagelser som ovan. Vi har skickat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2022 | Polygiene

Polygiene AB: Polygiene bjuder in till…

Presentation av kvartalsrapporten, VD Ulrika Björk Genomgång av det finansiella resultatet, CFO Nina Forsvall Q&A där Daniel Röme, CTIO också kommer att deltaga Konferensen beräknas pågå i 60 minuter och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

4 May 2018 | Årsstämma 2017
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
7 May 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
17 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
20 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årsstämma 2019
18 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
30 Dec 2020 | Extrastämma 2020
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årsstämma 2020
20 May 2021 | Årligutdelning
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
4 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
24 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
28 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
11 May 2022 | Årsstämma 2021
12 May 2022 | Årligutdelning
28 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022