hello

AFFÄRSIDÉ

Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och Polygiene STAY FRESH®-lösningar för konsumenter.

Bransch: Material
Marknad: First North
Tickerkod: POLYG 
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 27.8 35 51.5 61.6 75.7
Rrelseresultat (MSEK) 1.4 3.7 5.6 -3.4 -6.1
rets resultat (MSEK) 1.4 5.4 9.2 -3.2 -5.4
Balansomslutning (MSEK) 9.8 16.2 50.5 57.3 53.1
Eget Kapital (MSEK) 3.9 9.4 40.8 41.3 35.9
Antal anstllda 4 6 7 10 13

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 30 Dec 2020 | Polygiene

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktierStämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 10 december 2020 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 025 641,10 kronor…

Läs hela nyheten
| 30 Dec 2020 | Polygiene

Bulletin from extraordinary shareholders…

Resolution on approval of the board of directors’ resolution on directed issue of shares The meeting resolved to approve the board of directors’ resolution of 10 December 2020 to increase…

Läs hela nyheten
| 23 Dec 2020 | Polygiene

Polygiene AB: Flygresenärer sitter sä…

[image] Polygiene ViralOff appliceras i lädret – som sedan blir till säten och flygplansinredning hos flygbolag i över 60 marknader. Förutom att bryta ned bakterier som orsakar lukt, bryter ViralOff…

Läs hela nyheten
| 18 Dec 2020 | Polygiene

Information om årsstämma och utsedd…

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 17 mars 2021. Styrelsen kan…

Läs hela nyheten
| 18 Dec 2020 | Polygiene

Information about the AGM and appointed…

Shareholders who wish to have a topic dealt with at the AGM shall, in order for the request to be taken into consideration, submit such proposals to the Board latest…

Läs hela nyheten
| 10 Dec 2020 | Polygiene

Notice of extraordinary shareholders'…

 In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading, the board of directors of Polygiene AB (”Polygiene”) has decided that the meeting…

Läs hela nyheten
| 10 Dec 2020 | Polygiene

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen för Polygiene AB (”Polygiene”) beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med…

Läs hela nyheten
| 10 Dec 2020 | Polygiene

Polygiene AB: Polygiene genomför riktad…

Styrelsen för Polygiene har beslutat om en riktad nyemission av 10 256 411 aktier under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma. Genomförandet av den Riktade Nyemissionen förutsätter att såväl den Riktade…

Läs hela nyheten
| 10 Dec 2020 | Polygiene

Polygiene AB: Polygiene carries out a…

The board of directors of Polygiene has resolved on a Directed New Share Issue of 10,256,411 shares conditional on approval granted by the extraordinary shareholders’ meeting. The implementation of the…

Läs hela nyheten
| 10 Dec 2020 | Polygiene

Polygiene AB (publ) avser genomföra en…

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som beräknas hållas omkring den 30 december 2020. Polygiene har gett i uppdrag…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner