hello

AFFÄRSIDÉ

Saxlund Group är en miljöteknikkoncern som genom helägda dotterbolag utvecklar, producerar, marknadsför och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: SAXG
Certified Adviser: Erik Pensers Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Saxlund Group

Kommuniké från årsstämman i Saxlund…

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2023 | Saxlund Group

Delårsrapport Januari - mars 2023

Stark orderingång under kvartalet Eftermarknaden växte med 31 % Kostnader av engångskaraktär har belastat resultatet Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Mar 2023 | Saxlund Group

Saxlund Group AB offentliggör å…

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 28 april 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com. Saxlund Group ABs årsredovisning finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida.  Frågor besvaras av:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2023 | Saxlund Group

Kallelse till årsstämma i Saxlund…

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 klockan 10:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, Stockholm.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Mar 2023 | Saxlund Group

Kontrakt har signerats med Bitus AB till…

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Bitus AB, en del av Bergs Timber-koncernen, för en transportabel bioenergianläggning på 3 MW i Fågelfors. Anläggningen ska börja leverera värme under år…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Feb 2023 | Saxlund Group

Delårsrapport Januari - december 2022

Orderboken fortsatt stark IMUS tar sin historiskt största order inom vattenkraft Omsättningen för helåret 2022 uppgick till 250 MSEK Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten Fjärde…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Feb 2023 | Saxlund Group

Dotterbolag i Sverige har förlängt…

Saxlund International Holding AB har förlängt ramavtalet med Sinfra med 1 år. Avtalet avser småskalig värmeproduktion där Saxlund är en av två leverantörer. Det ursprungliga avtalet, som kommunicerades i maj…

Läs hela nyheten
Analyser | 27 Jan 2023 | Saxlund Group

Styrelsen har idag beslutat att avsluta…

Styrelsen för Saxlund Group AB (publ) har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group med omedelbar verkan. Styrelsen har inte längre förtroende för Stefan…

Läs hela nyheten
Analyser | 18 Jan 2023 | Saxlund Group

Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt…

Saxlunds dotterbolag Imus AB har signerat kontrakt med Fortum Sverige AB. Kontraktet har ett värde av ca 16 MSEK inklusive optioner. Imus kommer genomföra renovering av dammluckor i Bergvik från…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Jan 2023 | Saxlund Group

Dotterbolag i UK tecknar kontratk till…

Saxlund International Ltd har signerat kontrakt med MWH Treatment Ltd. Kontraktet har ett värde av ca 14 MSEK (1,1 MGBP). Saxlund kommer leverera en silo för utmatning av slam till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2