hello

AFFÄRSIDÉ

Saxlund Group är en miljöteknikkoncern som genom helägda dotterbolag utvecklar, producerar, marknadsför och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: SAXG
Certified Adviser: Erik Pensers Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 10 Nov 2022 | Saxlund Group

Delårsrapport Januari - september 2022

Omsättningen för perioden jan-sep uppgick till 213 MSEK Resultatet för kvartalet kraftigt påverkat av inflation Positivt resultat för perioden jan-sep Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Aug 2022 | Saxlund Group

Delårsrapport Januari - juni 2022

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten Omsättningen för kvartalet uppgick till 74 MSEK Orderboken ökade med 85 MSEK sedan Q1 Fortsatt positiv resultatutveckling EBITDA ca 2,1…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Jul 2022 | Saxlund Group

Dotterbolag i Tyskland skriver…

Saxlund International GmbH har signerat kontrakt med DSD Power Technologies GmbH till ett värde av ca 10 MSEK (950 KEUR). Det är dotterbolagets andra kontrakt som har signerats under den…

Läs hela nyheten
Analyser | 4 Jul 2022 | Saxlund Group

Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt…

Saxlund International GmbH har signerat kontrakt med Wernsing Feinkost GmbH till ett värde av ca 10 MSEK (950 KEUR). Saxlund ska leverera materialhanteringssystem för waste wood för inmatning till panna.…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Jun 2022 | Saxlund Group

Styrelseledamöter och storägare köper…

Peter Löfgren, Styrelseledamot, Andreas Claesson, Styrelseledamot och Mats Gabrielsson, Saxlunds största ägare köper aktier av Saxlund Group ABs CFO, Fredrik Nordling och VD, Stefan Wallerman. Transaktionerna genomförs för att finansiera…

Läs hela nyheten
Analyser | 20 Jun 2022 | Saxlund Group

Dotterbolag i UK vinner order till ett v…

Saxlund International ltd har signerat kontrakt med en av världens största leverantörer av vattenreningsverk. Kontraktet har ett värde av ca 20 MSEK (1,65 MGBP). Saxlund kommer leverera två silos för…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Jun 2022 | Saxlund Group

Incitamentprogram blev fulltecknat

Vid Saxlunds ordinarie stämma den 28 april beslutade stämman om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogam för ledande befattningshavare. Programmet består av 13 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Programmet blev fulltecknat. Fullständiga…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 May 2022 | Saxlund Group

Kontrakt har signerats med Ulricehamns…

Saxlund International Holding AB har signerat kontrakt med Ulricehamns Energi efter att erhållit tilldelningsbeslut tidigare i maj, vilket då kommunicerades av Saxlund. Kontraktsvärdet uppgår till ca 45,5 MSEK. Upphandlingen har…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 May 2022 | Saxlund Group

Dotterbolag i Sverige har erhållit…

Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut, via Sinfra:s ramavtal för småskaling värmeproduktion, från Ulricehamns Energi för två transportabla bioenergianläggningar. Kontraktsvärdet uppgår till ca 45,5 MSEK inklusive optioner. -Saxlund har…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Apr 2022 | Saxlund Group

Kommuniké från årsstämman i Saxlund…

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022