hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-23 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 23 Nov 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Perioden januari-september 2022 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 79,6 (1508,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 99,5 (199,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 92,3 (130,8) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 1,60 (2,52) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 1,48 (2,35) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 72,7 (-21,1) Mkr

Perioden januari-september 2022 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (18,1) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,8 (-21,4) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,9 (-45,8) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,16 (-1,10) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,15 (-1,03) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -20,7 (166,0) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till -0,49 (4,01) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8,8 (-3,3) Mkr

Substansvärdet per den 30 sep 2022 uppgick till 16,61 kronor per stamaktie jämfört med 17,40 kronor vid slutet av andra kvartalet 2022 och 13,51 vid slutet av tredje kvartalet föregående år. Detta innebär en minskning om 5 % över kvartalet. Sedan tredje kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 23 %.

”Under tredje kvartalet har vi frigjort likviditet genom att våra bolagsförsäljningar av Nordic Lift och Stockholms Spårvägar slutförts. De flesta av koncernens bolag har utvecklats väl i en alltmer föränderlig omvärld, och vi är nu en plattform som står redo att accelerera vår tillväxt när intressanta möjligheter uppstår.”, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.
Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida:  https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 klockan 07:45 CET.

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

I samband med att rapporten släpps bjuder även Pegroco Invest in till en webbsänd presentation onsdagen den 23 november 2022 kl 11.00. Pegrocos VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för januari-september 2022 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/pegroco-invest/q3-2022

Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

2022-11-22 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q3-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Pegroco Invest Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB:s årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Pegroco Invest Ändrat antal aktier och röster i Pegroco Invest efter att ledningen tecknar aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning - stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: TK Elevator förvärvar Nordic Lift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos försäljning av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q2-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad - stärker erbjudandet inom borrning Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-20 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar Nordic Lift-gruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Pegroco Invest Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-05 Pegroco Invest Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Pegroco Invest Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos försäljning av portföljbolaget AB Stockholms Spårvägar till Bergkvarabuss AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik förvärvar Snemyr Betongsprøyting - stärker erbjudandet i Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 Pegroco Invest Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco säljer portföljbolaget AB Stockholms Spårvägar till Bergkvarabuss AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör Delårsrapport Q1: Ökad tillväxt och stärkt marginal trots oroliga tider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Pegroco Invest Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-14 Pegroco Invest Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Pegroco Invest Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Pegroco Invest Pegroco Invest AB senarelägger publicering av årsredovisning för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Dec 2022 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Kvartalsutdelning