AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 3.4 7.2 4.4 6.7 12.5
Rörelseresultat (MSEK) -5.9 -5.7 -8.3 -15.2 -6.3
Årets resultat (MSEK) 1.9 33.4 -1 89.5 -23.3
Balansomslutning (MSEK) 103.9 141.4 286.2 375.8 118.4
Eget Kapital (MSEK) 38.1 115.7 282.1 357.8 477.1
Antal anställda 4 4 5 6 145

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 4 Jul 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco mottar…

Pressmeddelande den 4 juli 2019 Pegroco Invest AB har, som borgenär för bankgarantier lämnade av Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, mottagit ett garantikrav om cirka 2,5 miljoner USD. Som tidigare kommunicerats har…

Läs hela nyheten
| 18 Jun 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Pressmeddelande den 18 juni 2019 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr med en löptid om fyra år. Obligationerna löper med rörlig…

Läs hela nyheten
| 14 Jun 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco gör nytt förv…

Pressmeddelande den 14 juni 2019 Pegroco Invests portföljbolag inom hissteknik, RC Hisservice AB och Hissteknik i Göteborg AB har tillsammans en position som ledande oberoende leverantör av hisservice i västra…

Läs hela nyheten
| 3 Jun 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi samt återbetalning av befintliga förvärvslån från bank. Obligationsemissionen är förbehållen för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut…

Läs hela nyheten
| 23 May 2019 | Pegroco Invest

Delårsrapport Pegroco Invest AB,…

Pressmeddelande 2019-05-23 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Perioden januari-mars 2019 (Koncern)  Nettoomsättningen uppgick till 260,8 Mkr (128,5 Mkr)  Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 17,9…

Läs hela nyheten
| 8 May 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB (publ) inför…

Pressmeddelande 2019-05-08 Årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) den 8 maj 2019 beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet…

Läs hela nyheten
| 8 May 2019 | Pegroco Invest

Kommuniké från årsstämma i Pegroco…

Pressmeddelande 2019-05-08 Pegroco Invest AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 8 maj 2019. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman; alla i enlighet med inför…

Läs hela nyheten
| 8 May 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Hyrcon Bergsprängning AB (”Hyrcon”) och Å.G Sprängare AB (”Å.G Sprängare”) utför borrning- och sprängning med egen personal och maskinpark. Både bolagen har ett långtgående samarbete med Norrbottens Bergteknik AB som…

Läs hela nyheten
| 7 May 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Valberedningens…

Pressmeddelande den 7 maj 2019 Som tidigare aviserats har styrelseordförande i Pegroco Invest AB (”Pegroco”) Göran Persson meddelat att han inte är tillgänglig för omval till Pegroco styrelse (”Styrelsen”) på…

Läs hela nyheten
| 29 Apr 2019 | Pegroco Invest

Valberedningens justerade förslag till…

Pressmeddelande den 29 april 2019 Styrelseordförande i Pegroco Invest AB (”Pegroco”) Göran Persson har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till Pegroco styrelse på grund av nomineringen till…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner