hello

AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos intressebolag…

Klicka här för att se hela releasen. ( https://publish.ne.cision.com/l/fgfkaozmc/news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-bidrar-till-innovativ-flygteknik-som-partner-till-saab-och-ltu,c3778349 ) Om Alelion Energy Systems AB (publ) Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Pegroco Invest

Kommuniké från årsstämma i Pegroco…

Pressmeddelande 2023-05-30 Pegroco Invest AB har hållit årsstämma den 30 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB offentliggör Delå…

Perioden januari – mars 2023 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 31,0 (17,4) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till -6,7 (-7,8) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Pegroco Invest

Inbjudan till webbsänd presentation i…

Pressmeddelande den 11 maj 2023 Pegroco Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 12 maj 2023 kl 10.00. Pegrocos VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för januari-mars…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos Navbolag Vinga…

Vinga hjälper små och medelstora bolag med finansieringslösningar, med betoning på obligationer och annan skuldfinansiering. Grundarna har sitt ursprung i Småland men har varit verksamma på västkusten i 13 år.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk…

Januari – mars 2023 Nettoomsättningen ökade med 44 % och uppgick till 912 (632) MSEK Organisk tillväxt ökade med 21 (29) % Justerad EBIT ökade med 56 % och uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 May 2023 | Pegroco Invest

Kallelse till årsstämma i Pegroco…

Rätt att delta och anmälan till stämma  Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Apr 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest publicerar å…

Pressmeddelande 30 april 2023 Pegrocos årsredovisning för 2022 har publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet på maj och kan beställas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco meddelar förä…

Pegroco Invest AB meddelar att valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 har förändrats.  Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 november 2022. Valberedningens sammansättning har förändrats genom att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos tillträder fö…

Pegroco har genom transaktionen förvärvat 100% av aktierna i de utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate Finance AB, JOOL Securities OY, JOOL Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning AB (”JOOL-bolagen”).…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Jun 2023 | Kvartalsutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Sep 2023 | Kvartalsutdelning
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Dec 2023 | Kvartalsutdelning
27 Mar 2024 | Kvartalsutdelning