AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 3.4 7.2 4.4 6.7 12.5
Rrelseresultat (MSEK) -5.9 -5.7 -8.3 -15.2 -6.3
rets resultat (MSEK) 1.9 33.4 -1 89.5 -23.3
Balansomslutning (MSEK) 103.9 141.4 286.2 375.8 118.4
Eget Kapital (MSEK) 38.1 115.7 282.1 357.8 477.1
Antal anstllda 4 4 5 6 145

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 28 May 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Nordisk Bergteknik har ansökt om och den 27 maj 2020 blivit godkända som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholm och har för avsikt att ansöka om notering av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invests årsstämma - justerat f…

Efter samråd med ett antal större aktieägare har Pegroco Invests styrelse beslutat att justera förslaget inför årsstämman den 3 juni 2020  om att styrelsen ska bemyndigas att besluta om nyemission…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 May 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos årsstämma -…

Pressmeddelande den 14 maj 2020 Inför Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) årsstämma den 3 juni 2020 har styrelsens förslag till vinstdisposition ändrats till nedan ordalydelse: Punkt 9 – Styrelsens förslag till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos Invest - Å…

Pressmeddelande den 14 maj 2020 Pegroco Invest ABs årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2019 finns nu tillgänglig att ladda ner från Pegrocos hemsida: http://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/ . Om Pegroco Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Pressmeddelande den 8 maj 2020 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt och ansöker om avnotering av sitt obligationslån från Nasdaq First North samt ansöker om notering av sitt obligationslån på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2020 | Pegroco Invest

Kallelse till årsstämma i Pegroco…

Inregistrering sker från kl. 15.30. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco meddelar nytt…

Pressmeddelande den 16 april 2020 Pegroco Invest AB (”Pegroco”) meddelar att årsstämma planeras att hållas den 3 juni 2020 i Göteborg och att årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco innehåller…

Pegroco Invest AB har en preferensaktie som är noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2015. Pegrocos bolagsordning stipulerar att utdelning skall lämnas om 9,50 kronor per år…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké…

Pressmeddelande den 28 februari 2020 Perioden januari-december 2019 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 1 091 Mkr (704,8 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 76,1 Mkr (54,0 Mkr)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Feb 2020 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos styrelse fö…

Pressmeddelande den 27 februari 2020 Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 7 616 000,00 kr till ägarna av preferensaktier, motsvarande 4,76 kr per preferensaktie, och att ingen utdelning lämnas till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
29 Jun 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Dec 2017 | Kvartalsutdelning 2017
8 Jan 2018 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Mar 2018 | Kvartalsutdelning 2018-Q2
18 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
28 Jun 2018 | Kvartalsutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Sep 2018 | Kvartalsutdelning
23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Dec 2018 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Kvartalsutdelning
8 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Sep 2019 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
7 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
3 Jun 2020 | Årsstämma 2019
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
31 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner