hello

AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 3.4 7.2 4.4 6.7 12.5
Rrelseresultat (MSEK) -5.9 -5.7 -8.3 -15.2 -6.3
rets resultat (MSEK) 1.9 33.4 -1 89.5 -23.3
Balansomslutning (MSEK) 103.9 141.4 286.2 375.8 118.4
Eget Kapital (MSEK) 38.1 115.7 282.1 357.8 477.1
Antal anstllda 4 4 5 6 145

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 21 Jun 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Snemyr Betongsprøyting AS grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning som kompletterar Nordisk Bergtekniks…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2022 | Pegroco Invest

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta och anmälan till stämma I enlighet med 4 § i lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco säljer portfö…

Antalet passagerare som rest på såväl Spårväg City som Lidingöbanan har haft en synnerligen stark utveckling under perioden, med ett i branschen imponerande resultatutfall i både kvalitets- och kundnöjdhetsenkäter. Bolaget…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB offentliggör delå…

Perioden januari-mars 2022 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 146,7 (490,0) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 13,2 (43,1) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,7 (21,8)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Januari – mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 89 % och uppgick till 632 (334) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 29 (19) %. Justerad EBIT ökade till 22 (7) MSEK, tillika…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2022 | Pegroco Invest

Kommuniké från årsstämma i Pegroco…

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Resultatdisposition Årsstämman beslutade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Apr 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest publicerar å…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Pegroco Invest

Kallelse till årsstämma i Pegroco…

Pressmeddelande 06 april 2022 Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, (”Bolaget” eller ”Pegroco”), kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00 på adress Stora Nygatan 31…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB senarelägger…

Pressmeddelande 01 april 2022 Publicering av årsredovisning 2021 är framflyttad och kommer offentliggöras vecka 15, 2022, istället för som tidigare aviserats vecka 13.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Rovalin grundades 2014 och har idag 45 medarbetare. Bolaget erbjuder tjänster inom grundläggning och har en ledande marknadsposition som leverantör av ett heltäckande erbjudande inom djupgrundläggning. Verksamheten har sin bas…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Jun 2022 | Kvartalsutdelning
5 Jul 2022 | Extrastämma 2022
31 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
29 Sep 2022 | Kvartalsutdelning
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Dec 2022 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2023 | Kvartalsutdelning