hello

AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 23 Jan 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco avyttrar…

eSite Power Systems är ett svenskt teknologiföretag som specialiserar sig på energiförsörjningssystem för telekomsiter. Med över tio års erfarenhet i att designa och bygga sin prisbelönta eSite™ lösning så är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco förvärvar…

Chemgroup Scandinavia AB grundades 2011 och omsätter ca 20 Mkr på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har 16 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom kemikaliehantering, genom bland annat riskbedömningar, system, utbildning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jan 2023 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Calormet vände till…

Kvittot på att bolaget redan nu har vind i seglet är att bolaget har vänt till stabil verksamhet med ett par år med vinst efter att ha gått med förlust…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk…

Power Mining bedriver verksamhet både i Finland och Sverige och är en komplett leverantör inom underjords- och tunnelarbeten och har idag omkring 45 medarbetare. Bolagets uppdragsgivare återfinns framför allt inom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco ingår avsiktsf…

JOOL Capital Partner AB (”JOOL”) är en ledande aktör inom framför allt skuldfinansiering men erbjuder även aktiefinansiering och förvaltning. JOOL Capital Partner AB består av ett tiotal dotterbolag och koncernen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Nov 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB offentliggör delå…

Perioden januari-september 2022 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 79,6 (1508,6) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 99,5 (199,9) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till 92,3 (130,8)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Pegroco Invest

Inbjudan till webbsänd presentation i…

Pressmeddelande den 22 november 2022 Pegroco Invest bjuder in till en webbsänd presentation onsdagen den 23 november 2022 kl 11.00. Pegrocos VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för januari-september…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Nov 2022 | Pegroco Invest

Valberedningen utsedd inför Pegroco…

Pressmeddelande den 18 november 2022 Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Nov 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Juli – september 2022 Nettoomsättningen ökade med 75 % och uppgick till 885 (506) MSEK Organisk tillväxt ökade med 29 (19) % Justerad EBIT ökade med 97 % och uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Oct 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk…

Berg & Betongförstärkning grundades 2005 och omsätter cirka 20 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har ett 10-tal medarbetare med spetskunskap som tillhandahåller tjänster inom vårt segment Grund Sverige…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Kvartalsutdelning
30 May 2023 | Årsstämma 2022