hello

AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 3.4 7.2 4.4 6.7 12.5
Rrelseresultat (MSEK) -5.9 -5.7 -8.3 -15.2 -6.3
rets resultat (MSEK) 1.9 33.4 -1 89.5 -23.3
Balansomslutning (MSEK) 103.9 141.4 286.2 375.8 118.4
Eget Kapital (MSEK) 38.1 115.7 282.1 357.8 477.1
Antal anstllda 4 4 5 6 145

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 15 Oct 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

I enlighet med pressmeddelandet daterat den 27 september 2021 har samtliga villkor för förtidsinlösen av Företagsobligationen uppfyllts, bland annat har Nordisk Bergteknik noterat Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och erhållit…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Oct 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Första dag för handel…

Erbjudandet i sammandrag: Priset per B-aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 26 SEK, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet B-aktier i Nordisk Bergteknik efter att Erbjudandet har genomförts…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Sep 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och Norge och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och Norge beräknas pågå från den 1…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Korrigering av datum i…

För vidare förtydligande, förtidsinlösen av företagsobligationen är villkorad av bland annat erhållandet av bankfinansiering, vilket framgår av underrättelsen som skickas till obligationsinnehavarna per den 27 september. Korrekt pressmeddelande följer nedan.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Datum för inlösen är satt till den 22 oktober 2021. I enlighet med villkoren för obligationerna kommer obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande 103,3 procent av det nominella beloppet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Sep 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Erbjudandet förväntas innefatta en nyemission av B-aktier i Bolaget till ett värde om cirka 500 miljoner kronor och en försäljning av befintliga B-aktier motsvarande cirka 26 miljoner erbjudna av huvudaktieägaren,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB publicerar delå…

Värdeskapande tilläggsförvärv och positiv finansiell utveckling Finansiellt resultat Perioden januari-juni 2021 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 1 181,4 Mkr (543,4) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 125,8 Mkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Aug 2021 | Pegroco Invest

Inbjudan till telekonferens i samband…

Pressmeddelande den 27 augusti 2021 Pegroco Invest publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021 tisdagen den 31 augusti kl. 08:00 och bjuder in till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2021 | Pegroco Invest

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Godkännande av nyemissioner av aktier i dotterbolag Extra bolagsstämman att godkänna den riktade kvittningsemissionen av aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB. Kvittningsemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Joakim…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Aug 2021 | Pegroco Invest

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk…

Lönsam tillväxt och framflyttade marknadspositioner April – juni 2021 (Nordisk Bergteknik AB (publ)) Nettoomsättningen ökade till 490,5 (217,0) MSEK Justerad EBIT ökade till 46,6 (18,0) MSEK, och justerad EBIT-marginal uppgick…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
29 Jun 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Dec 2017 | Kvartalsutdelning 2017
8 Jan 2018 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Mar 2018 | Kvartalsutdelning 2018-Q2
18 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
28 Jun 2018 | Kvartalsutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Sep 2018 | Kvartalsutdelning
23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Dec 2018 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Kvartalsutdelning
8 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Sep 2019 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
7 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
3 Jun 2020 | Årsstämma 2019
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
31 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
1 Mar 2021 | Extrastämma 2021
29 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
6 May 2021 | Årsstämma 2020
25 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
9 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
24 Aug 2021 | Extrastämma 2021
31 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
31 Aug 2021 | Kvartalsutdelning
23 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner