AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 3.4 7.2 4.4 6.7
Rörelseresultat (MSEK) -5.9 -5.7 -8.3 -15.2
Årets resultat (MSEK) 1.9 33.4 -1 89.5
Balansomslutning (MSEK) 103.9 141.4 286.2 375.8
Eget Kapital (MSEK) 38.1 115.7 282.1 357.8
Antal anställda 4 4 5 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 23 May 2018 | Pegroco Invest

Delårsrapport Pegroco Invest AB (publ…

Pressmeddelande den 23 maj 2018 Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Kvartalet januari-mars 2018 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 128,5 Mkr (55,2 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB tidigarelägger…

Pressmeddelande den 21 maj 2018 Pegroco Invest AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Delårsrapporten för perioden januri-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 23 maj 2018 kl. 10:00, istället…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2018 | Pegroco Invest

Pegroco går i borgen för bankgarantier…

Borgensåtagandet gäller i förhållande till en bank som i sin tur ställer ut ett antal garantier till Flexenclosure. Garantierna gör det möjligt för Flexenclosure att ta hem en order på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB (publ) inför…

Årsstämman i Pegroco Invest AB (publ) den 18 april 2018 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission och godkännande dels av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, dels av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2018 | Pegroco Invest

Kommuniké från årsstämma i Pegroco…

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2017 fastställdes. Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB har ansökt och godkä…

Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att Pegroco Invest framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. På Premier-segmentet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Mar 2018 | Pegroco Invest

Kallelse till årsstämma i Pegroco…

Inregistrering sker från kl. 09.15. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Feb 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB inrättar valberedning…

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september, som önskar utse…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Feb 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké…

Kvartalet oktober-december 2017 (moderbolaget) Nettoomsättningen uppgick till 1,2 Mkr (1,5 Mkr) Rörelseresultatet uppgick till -4,9 Mkr (-4,7 Mkr) Periodens resultat efter skatt uppgick till 62,5 Mkr (1,2 Mkr) Resultat per stamaktie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Feb 2018 | Pegroco Invest

Pegroco ställer likviditetsgaranti på…

Pressmeddelande den 7 februari 2018 Pegroco Invest AB har via dotterbolaget Pegroco Holding ställt upp en likviditetsgaranti på upp till upp till 7,5 Mkr för miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems AB…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
29 Jun 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Dec 2017 | Kvartalsutdelning 2017
8 Jan 2018 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Mar 2018 | Kvartalsutdelning 2018-Q2
18 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner