AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 3.4 7.2 4.4 6.7 12.5
Rörelseresultat (MSEK) -5.9 -5.7 -8.3 -15.2 -6.3
Årets resultat (MSEK) 1.9 33.4 -1 89.5 -23.3
Balansomslutning (MSEK) 103.9 141.4 286.2 375.8 118.4
Eget Kapital (MSEK) 38.1 115.7 282.1 357.8 477.1
Antal anställda 4 4 5 6 145

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 16 Sep 2019 | Pegroco Invest

Grundare lämnar Pegroco Invest

Pressmeddelande den 16 september 2019 Per Grunewald lämnar Pegroco Invest AB för att övergå i egen verksamhet. Detta sker i samförstånd med Styrelsen i Pegroco. ”Pegroco har sedan starten utvecklats…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco ny delägare i…

Pressmeddelande den 12 september 2019 Nowagruppen övertar Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) ägande i den nordiska nyhetsbyrån Finwire AB. Därigenom blir Finwire en del i Nowagruppen och Pegroco blir samtidigt ny…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Aug 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest utser Victor Örn till ny…

Victor Örn har 15 års erfarenhet från investmentbranschen och en stark kompetensinriktning på tillväxtbolag, enligt Pegrocos affärsmodell: att investera i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, samt över…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2019 | Pegroco Invest

Delårsrapport Pegroco Invest AB,…

Pressmeddelande 2019-08-30 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Perioden januari-juni 2019 (Koncern)  Nettoomsättningen uppgick till 549,2 Mkr (297,4 Mkr)  Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 33,8…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jul 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco mottar…

Pressmeddelande den 4 juli 2019 Pegroco Invest AB har, som borgenär för bankgarantier lämnade av Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, mottagit ett garantikrav om cirka 2,5 miljoner USD. Som tidigare kommunicerats har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jun 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Pressmeddelande den 18 juni 2019 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr med en löptid om fyra år. Obligationerna löper med rörlig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegroco gör nytt förv…

Pressmeddelande den 14 juni 2019 Pegroco Invests portföljbolag inom hissteknik, RC Hisservice AB och Hissteknik i Göteborg AB har tillsammans en position som ledande oberoende leverantör av hisservice i västra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jun 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag…

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi samt återbetalning av befintliga förvärvslån från bank. Obligationsemissionen är förbehållen för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2019 | Pegroco Invest

Delårsrapport Pegroco Invest AB,…

Pressmeddelande 2019-05-23 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Perioden januari-mars 2019 (Koncern)  Nettoomsättningen uppgick till 260,8 Mkr (128,5 Mkr)  Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 17,9…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2019 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB (publ) inför…

Pressmeddelande 2019-05-08 Årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) den 8 maj 2019 beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
29 Jun 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Dec 2017 | Kvartalsutdelning 2017
8 Jan 2018 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Mar 2018 | Kvartalsutdelning 2018-Q2
18 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
28 Jun 2018 | Kvartalsutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Sep 2018 | Kvartalsutdelning
23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Dec 2018 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Mar 2019 | Kvartalsutdelning
8 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Sep 2019 | Kvartalsutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner