AFFÄRSIDÉ

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Bransch: Finans & Fastighet
Marknad: First North
Tickerkod: PEGRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 3.4 7.2 4.4 6.7
Rörelseresultat (MSEK) -5.9 -5.7 -8.3 -15.2
Årets resultat (MSEK) 1.9 33.4 -1 89.5
Balansomslutning (MSEK) 103.9 141.4 286.2 375.8
Eget Kapital (MSEK) 38.1 115.7 282.1 357.8
Antal anställda 4 4 5 6

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 2 Jul 2018 | Pegroco Invest

Pegroco förvärvar Hissteknik i Gö…

Pressmeddelande den 2 juli 2018 Pegroco Invest AB (publ) (”Pegroco”) har genom portföljbolaget Nordic Lift AB förvärvat bolaget Hissteknik i Göteborg AB (”Hissteknik”). Hissteknik är en ledande leverantör av hisservice…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2018 | Pegroco Invest

Pegroco genomför emission av stamaktier…

Pressmeddelande den 28 juni 2018 Pegroco Invest AB (”Pegroco”) meddelade den 18 juni 2018 att bolaget undersökte förutsättningarna för att genomföra en kapitalanskaffning om upp till 275 miljoner kronor genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jun 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest undersöker förutsä…

En eventuell nyemission kommer att rymmas inom bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 17 500 000 stamaktier. Bolagets syfte med att ta in ytterligare kapital är dels att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest undersöker möjligheten…

Pressmeddelande den 4 juni 2018 Pegroco Invest AB (publ) (”Pegroco” eller ”Bolaget”) har mandaterat Carnegie Investment Bank för att undersöka möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning på 150 miljoner kronor, med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2018 | Pegroco Invest

Delårsrapport Pegroco Invest AB (publ…

Pressmeddelande den 23 maj 2018 Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Kvartalet januari-mars 2018 (Koncern) Nettoomsättningen uppgick till 128,5 Mkr (55,2 Mkr) Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB tidigarelägger…

Pressmeddelande den 21 maj 2018 Pegroco Invest AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Delårsrapporten för perioden januri-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 23 maj 2018 kl. 10:00, istället…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2018 | Pegroco Invest

Pegroco går i borgen för bankgarantier…

Borgensåtagandet gäller i förhållande till en bank som i sin tur ställer ut ett antal garantier till Flexenclosure. Garantierna gör det möjligt för Flexenclosure att ta hem en order på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB (publ) inför…

Årsstämman i Pegroco Invest AB (publ) den 18 april 2018 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission och godkännande dels av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, dels av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2018 | Pegroco Invest

Kommuniké från årsstämma i Pegroco…

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2017 fastställdes. Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2018 | Pegroco Invest

Pegroco Invest AB har ansökt och godkä…

Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att Pegroco Invest framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. På Premier-segmentet…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
29 Jun 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
28 Sep 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q3
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Dec 2017 | Kvartalsutdelning 2017
8 Jan 2018 | Extrastämma 2017
9 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Mar 2018 | Kvartalsutdelning 2018-Q2
18 Apr 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
28 Jun 2018 | Kvartalsutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner