AFFÄRSIDÉ

OrganoClick utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi.

Bransch: Material
Marknad: First North
Tickerkod: ORGC
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 7.8 20.9 30.5 39.5
Rörelseresultat (MSEK) -11 -14.1 -20.8 -29.7
Årets resultat (MSEK) -11.1 -14.3 -21.8 -30.3
Balansomslutning (MSEK) 29.9 24.6 82.3 83.8
Eget Kapital (MSEK) 21.2 7.4 59.5 41.5
Antal anställda 10 14 21 26

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 24 May 2018 | OrganoClick

Funding from Vinnova for risk waste…

Risk waste containers are used for disposal of risk waste that are sent for destruction by incineration. In Sweden alone, between 1.5-2 million risk waste containers are used annually. An…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2018 | OrganoClick

Vinnovabidrag för riskavfallsbehållare…

Riskavfallsbehållare används för att ta hand om riskavfall som skickas på destruktion via förbränning. I Sverige används mellan 1,5-2 miljoner riskavfallsbehållare per år. En viktig förutsättning för omställningen från fossilbaserade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2018 | OrganoClick

ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLISH ITS…

”Our gross margin (excl. fixed production costs) increased from 37 % Q1 2017 to 44 % Q1 2018. Except improved gross margin, our fixed operating costs (excl. depreciations) have been…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2018 | OrganoClick

OrganoClick AB (publ) publicerar…

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten. Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2018 Koncernen jämfört med första kvartalet 2017  » Koncernens nettoomsättning uppgick till 18,40 (17,96) miljoner kr. »…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2018 | OrganoClick

Kommuniké från årsstämma i…

Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning. Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Att styrelsen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2018 | OrganoClick

RESOLUTIONS AT ORGANOCLICK'S ANNUAL…

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet. It was resolved that the accumulated result was brought forward…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Mar 2018 | OrganoClick

OrganoClick  publicerar årsredovisning…

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från OrganoClick AB på adressen: OrganoClick AB (publ)Linjalvägen 9187 66 Täby Eller via…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Mar 2018 | OrganoClick

OrganoClick publish its Annual Report…

Shareholders and other can receive a printed copy of the Annual Report on demand by contacting the company at: OrganoClick AB (publ) Linjalvägen 9 187 66 Täby  or by mailing…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Mar 2018 | OrganoClick

OrganoWood AS ingår distributionsavtal…

[image]  –          ”Alanor er stolte av å bli valgt av OrganoWood til å promotere og distribuere OrganoWoods miljøvennlige overflatebehandlingsprodukter i Norge. Alanor leverer i dag sine produkter til alle de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Mar 2018 | OrganoClick

OrganoWood AS enters distribution…

[image] –          ”Alanor is proud to be selected by OrganoWood to promote and distribute OrganoWood®’s environmentally friendly surface treatment products in Norway. Today Alanor supplies its products to all major…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
30 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017
31 May 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
4 May 2018 | Årligutdelning
9 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner