AFFÄRSIDÉ

OrganoClick utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi.

Bransch: Material
Marknad: First North
Tickerkod: ORGC
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 7.8 20.9 30.5 39.5 74.7
Rörelseresultat (MSEK) -11 -14.1 -20.8 -29.7 -23.5
Årets resultat (MSEK) -11.1 -14.3 -21.8 -30.3 -25.3
Balansomslutning (MSEK) 29.9 24.6 82.3 83.8 85.1
Eget Kapital (MSEK) 21.2 7.4 59.5 41.5 54.3
Antal anställda 10 14 21 26 41

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 20 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB: OrganoClick enters…

[OrganoTex Textile waterproofing Sprayon] OrganoTex® Textile Waterproofing Spray-On and Wash-In has been developed during several years and have been designed to give good water repellency, yet being biodegradable. The product…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB: OrganoClick inleder…

[OrganoTex Textile waterproofing Sprayon]OrganoTex® Textile Waterproofing Spray-On och Wash-In har utvecklats under ett flertal år och designats för att ge god vattenavvisning samtidigt som de är biologiskt nedbrytbara. Tekniken baseras…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB: CORRECTION OF…

OrganoClick AB (publ) held its Annual General Meeting, 16 May 2019 at the company’s head office in Täby where the following resolutions were adopted: It was resolved to adopt the income statement…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2019 | OrganoClick

Rättelse av kommuniké från årstämma…

OrganoClick AB (publ) höll torsdagen den 16 maj 2019 årsstämma på bolagets huvudkontor i Täby varvid följande stämmobeslut fattades: Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning. Att disponera…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2019 | OrganoClick

Kommuniké från årsstämma i…

Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning. Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Att styrelsen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB: RESOLUTIONS AT…

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet. It was resolved that the accumulated result was brought forward…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB: Launch of burial coffin…

[Kistan Saga] The launch of the burial coffin Saga marks the next step in a journey that started 10 years ago when the development of OrganoComp® was initiated. By using…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB: Lansering av…

[Kistan Saga]Lanseringen av begravningskistan Saga inleder nästa fas i en resa som startade för 10 år sedan när utvecklingen av OrganoComp® inleddes. Genom att använda OrganoClicks patenterade teknik för modifiering…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB: ORGANOCLICK PUBLISH ITS…

”We have once again wind in our tail with a sales growth of 20 % during the quarter, totalling sales of SEK 22.1 (18.4) million. Our new customers are now…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2019 | OrganoClick

OrganoClick AB (publ) publicerar delå…

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten. Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019 Koncernen jämfört med första kvartalet 2018  » Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,15 (18,40) miljoner kr. »…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
30 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017
31 May 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
4 May 2018 | Årligutdelning
9 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner