AFFÄRSIDÉ

OrganoClick utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi.

Bransch: Material
Marknad: First North
Tickerkod: ORGC
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 7.8 20.9 30.5 39.5
Rörelseresultat (MSEK) -11 -14.1 -20.8 -29.7
Årets resultat (MSEK) -11.1 -14.3 -21.8 -30.3
Balansomslutning (MSEK) 29.9 24.6 82.3 83.8
Eget Kapital (MSEK) 21.2 7.4 59.5 41.5
Antal anställda 10 14 21 26

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 22 Dec 2017 | OrganoClick

Valberedning för OrganoClick inför å…

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 57,7 procent av aktierna i bolaget. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut: förslag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2017 | OrganoClick

Nomination committe of OrganoClick AB…

The member of the nomination committee represents 57.7 % of OrganoClick’s shares. The nomination committe will make proposals to the AGM 2018 for the following issues: proposal of members of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2017 | OrganoClick

Internal transaction of OrganoClicks…

For more information, please contact; Mårten Hellberg, CEO OrganoClick Phone: +46 8 684 001 10[image] Email: marten.hellberg@organoclick.com …………………………………………………………………………….. About OrganoClick OrganoClick AB (publ) is a public Swedish cleantech company listed on Nasdaq…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2017 | OrganoClick

Intern transaktion av OrganoClick-aktier…

OrganoClicks huvudägare Beijer-sfären genomförde idag en intern transaktion av OrganoClick-aktier mellan de två koncernbolagen Beijerinvest AB och Argentus AB. Genom transaktionen säljer Beijerinvest AB alla sina 7 000 000 OrganoClick-aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2017 | OrganoClick

OrganoClicks third largest shareholder…

OrganoClick AB (”OrganoClick” or the ”Company”) has been informed that Serendipity Ixora AB who owns 8,357,422 shares, equivalent to 11.22 percent, of the outstanding shares in OrganoClick intends to distribute…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2017 | OrganoClick

OrganoClicks tredje största ägare…

OrganoClick AB (”OrganoClick” eller ”Bolaget”) har informerats att Serendipity Ixora AB som äger 8 357 422 aktier, motsvarande 11,22 procent, av de utestående aktierna i OrganoClick har för avsikt att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2017 | OrganoClick

ORGANOCLICK AB (PUBL) PUBLISHES ITS…

Translation from CEO Mårten Hellbergs comments to the Interim Report.   Q3, 1 July – 30 September 2017 The Group compared with 2016 » The net revenue amounted to SEK 16.53 (8.78) million…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 Nov 2017 | OrganoClick

OrganoClick AB (publ) publicerar delå…

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten. Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2017   Koncernen jämfört med 2016   » Koncernens nettoomsättning uppgick till 16,53  (8,78)  miljoner kr. » Koncernens rörelseresultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2017 | OrganoClick

OrganoClick resolves upon a directed…

The board of directors of OrganoClick AB (publ) (”OrganoClick” or the ”Company”) has, in accordance with what the Company indicated in a press release on 19 September 2017, resolved, with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2017 | OrganoClick

OrganoClick har beslutat om en riktad…

Styrelsen för OrganoClick har, i enlighet med vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 19 september 2017, beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en nyemission av 5 970 149 nya aktier…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
10 May 2016 | Årsstämma 2015
11 May 2016 | Årligutdelning 2016
25 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
11 Nov 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
19 Dec 2016 | Extrastämma 2016
22 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
30 May 2017 | Årsstämma 2016
30 May 2017 | Årsstämma 2016
31 May 2017 | Årligutdelning 2017
31 May 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
9 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner