AFFÄRSIDÉ

OptiFreeze innehar verksamhet inom livsmedelsindustrin. Bolaget har för närvarande utvecklat en patenterad teknik som gör att smaker i livsmedel säkerställs i nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Förutom smak är visionen att höja hållbarheten och på sikt minska den negativa miljöpåverkan i transporten.

Bransch: Industri
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: OPTI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Optifreeze

OptiCept offentliggör utfall i…

OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det fjärde kvartalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Optifreeze

OptiCept announces outcome in the…

OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” or the ”Company”) today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO5, which were issued in connection with the Company’s rights issue…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Optifreeze

The last day of trading with the…

Today, 30 May 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO5 in OptiCept Technologies AB (publ) (“OptiCept” or the “Company”). The subscription period for the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Optifreeze

Sista dag för handel med…

Idag, den 30 maj 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO5 i OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO5…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Optifreeze

OptiCept breaks into the massive…

OptiCept Technologies (”OptiCept”) today announced that it has signed a Partnership Agreement with Guangxi Shichen Group (”GSG”), and together in collaboration with the top Chinese state research institute, Guangxhi Academy…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Optifreeze

OptiCept öppnar den stora kinesiska…

OptiCept Technologies (”OptiCept”) meddelar att man ingått partnerskapsavtal med Guangxi Shichen Group (”GSG”). I samarbete med kinesiska statens forskningsinstitut Guangxhi Academy of Forestry, startar parterna ett pilotprojekt för behandling av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | Optifreeze

Aktieägarbrev - Ett målinriktat…

Under sista kvartalet 2022 genomförde OptiCept Technologies en företrädesemission. Med anledning av den stundande teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5, ger OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, en statusuppdatering kring hur…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 May 2023 | Optifreeze

Shareholder letter – A goal-oriented…

In the last quarter of 2022, OptiCept Technologies carried out a rights issue. Due to the upcoming subscription period for warrants of series TO5, OptiCept Technologies CEO, Thomas Lundqvist, gives…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Optifreeze

The exercise price for the warrants of…

OptiCept Technologies AB (publ) (“OptiCept” or the “Company”) completed a rights issue of units during the fourth quarter of 2022. One (1) unit consisted of seven (7) newly issued shares,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Optifreeze

Teckningskursen för utnyttjande av…

OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2022. En (1) unit bestod av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023