AFFÄRSIDÉ

OptiFreeze innehar verksamhet inom livsmedelsindustrin. Bolaget har för närvarande utvecklat en patenterad teknik som gör att smaker i livsmedel säkerställs i nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Förutom smak är visionen att höja hållbarheten och på sikt minska den negativa miljöpåverkan i transporten.

Bransch: Industri
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: OPTI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

 

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 30 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept ingår avtal med globalt skogs-…

OptiCept Technologies ingår avtal med Klabin S.A i Brasilien gällande OptiBoost för behandling av Eukalyptussticklingar. Teknologin kommer användas under en 5-månadersperiod för vilket kunden betalar 85 000 Euro. Installationen i…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept enters into an agreement with a…

OptiCept Technologies enters into an agreement with Klabin S.A in Brazil regarding OptiBoost for the treatment of Eucalyptus cuttings. The technology will be used during a 5-month period for which…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept enters a partnership with One…

OptiCept has entered into a partnership with One Flora Group in the Netherlands. In 2023, commercial tests will be done with OptiBoost to treat cut flowers for the company’s end…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept ingår partnerskap med en av v…

OptiCept Technologies har idag ingått ett partnerskap med One Flora Group i Nederländerna. Under 2023 kommer kommersiella tester genomföras med OptiBoost för behandling av snittblommor för bolagets slutkunder. Utöver detta…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Optifreeze

Penser Access: Stärker balansräkningen…

Offentliggör utfall av nyemissionen OptiCept har offentliggjort utfallet av nyemissionen som meddelades i november. Sammantaget tecknades emissionen till 97% och bolaget kommer att tillföras ca 106 mkr före kostnader relaterade…

Läs hela nyheten
Analyser | 22 Dec 2022 | Optifreeze

Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för…

OptiCept Technologies publicerar härmed aktieägarbrev med fokus på olivolja. Som tidigare kommunicerats sammanställs dessa aktieägarbrev för att ge aktieägare och andra intressenter en inblick i hur marknaden ser ut och…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept offentliggör slutgiltigt…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept announces final outcome of the…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN,…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept offentliggör preliminärt…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Dec 2022 | Optifreeze

OptiCept announces preliminary outcome…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, JAPAN,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022