hello

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 29 May 2023 | Nepa

Nepa tar nästa steg – aktiverar sö…

Nepa har påbörjat en omfattande sökprocess för att hitta en ideal kandidat med förmågan att leda Nepa i framtiden. Ulrich Boyer fortsätter som VD tills en lämplig efterträdare eller interimslösning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Nepa

Kompletterande information till Nepas å…

Styrelsen i Nepa AB har informerats om att Elementa och Ulrich Boyer med bolag som tillsammans äger cirka 35,4 procent av kapital och röster i Nepa AB (publ) presenterar ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Nepa

Nepa takes the next step – activates…

Nepa has initiated a comprehensive search process to identify the ideal candidate to lead Nepa into the future. Ulrich Boyer continues to serve as CEO until a suitable successor or…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Nepa

Complementing information ahead of the…

The Board of Directors in Nepa AB has been informed that Elementa and Ulrich Boyer with companies, together controlling approximately 35.4 percent of the capital and votes in Nepa AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Nepa

Redeye: Nepa - Cost Base Too High to…

Redeye argues that Nepa’s Q1 report was weak, especially with regard to the company’s cost control. There were however bright spots, and Nepa’s subscription business in Marketing Optimization still delivered…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Nepa

Nepa Interim report Q1 2023

Q1 in summary Annual Recurring Revenue (ARR) decreased by 1.3 percent to SEK 168.6 (170.9) million compared to the same period last year. Subscription revenue increased by 0.5 percent to…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Nepa

Nepa Delårsrapport Q1 2023

Q1 i sammandrag Årligen återkommande intäkter (ARR) minskade med 1,3 procent till 168,6 (170,9) Mkr jämfört med samma period föregående år. Abonnemangsintäkter ökade med 0,5 procent till 42,8 (42,5) Mkr.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Nepa

Nepa invites to a company presentation…

Nepa invites to a company presentation and Q1 2023 update with CEO Ulrich Boyer at Redeye SaaS and Tech day. The presentation will be held on Tuesday, May 16, at…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Nepa

Nepa bjuder in till bolagspresentation…

Nepa bjuder in till bolagspresentation samt uppdatering av Q1 2023 med CEO Ulrich Boyer på Redeye SaaS och Tech-dag. Presentationen hålls på tisdag 16 maj kl 13:10 och kan följas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Nepa

Kallelse till årsstämma i Nepa AB (…

Aktieägarna i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Maria Skolgata 83 i Stockholm. Anmälan Aktieägare…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Jun 2023 | Årsstämma 2022
12 Jun 2023 | Årligutdelning
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023