hello

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Nepa byter Certified…

Redeye tillträder som Certified Adviser den 1 januari 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Ulrich Boyer, CEONepa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Nepa changes Certified…

Redeye will be appointed Certified Adviser on January 1st, 2023. Until then, Erik Penser Bank AB will continue to act as Certified Adviser.  For more information, please contact:Ulrich Boyer, CEONepa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Nepa intensifies its…

The global cost savings program is expected to reduce circa SEK 24 million of personnel costs and other external costs on an annual basis, gradually visible already in the first…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Nepa påskyndar sin…

Det globala kostnadsbesparingsprogrammet förväntas reducera personalkostnader och övriga externa kostnader med cirka 24 miljoner kronor på årsbasis, gradvis synligt redan i det första kvartalet 2023. Det förväntas resultera i omstruktureringskostnader…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Dec 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Changes to Nepa's…

Ulrich Boyer, representing himself Jan Andersson, representing Swedbank Robur Niclas Öhman, representing P-O Westerlund, private investor with companies Katarina Bonde, Chairman of the Board   For more information, please contact:Jan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Dec 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Ändringar i Nepas…

Ulrich Boyer, eget innehav Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Niclas Öhman, utsedd av P-O Westerlund, eget innehav samt bolag Katarina Bonde, styrelsens ordförande   För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan…

Läs hela nyheten
Analyser | 24 Nov 2022 | Nepa

Redeye: Redeye Initiates Coverage of…

Redeye initiates coverage of Nepa, a scalable and rapidly growing software company in consumer science – helping customers optimise their marketing strategies and campaigns. The company has recently finished migrating…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Nov 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): FORIFYING OUR BRANDTECH…

This is a translation of the Swedish interim report. If there should be any discrepancies, the Swedish language version governs. The interim report for the third quarter 2022 is available…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Nov 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): FÖRSTÄRKER VÅR…

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 finns tillgänglig på  https://nepa.com/investor-relations/ . TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2022 Nettoomsättningen ökade 4,2%, eller 1,6% valutajusterat, till 69,5 (66,7) Mkr Bruttoresultatet minskade 2,4%,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Nov 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Nepa appoints Sonja…

”We are delighted to welcome Sonja Thorngren to Nepa. With her extensive experience and financial competence, she will be able to contribute positively to the company’s stability and continued development,”…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023