hello

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 124.1 154.5 184.4 213.1
Rrelseresultat (MSEK) 1.7 2.7 0.5 -19.8
rets resultat (MSEK) 0.9 2.1 -1 20.5
Balansomslutning (MSEK) 42.3 33.3 110.6 101.4
Eget Kapital (MSEK) 2.5 0.5 70.1 500.6
Antal anstllda 25 47 194 238

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 19 May 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Kommuniké från Nepa AB…

Nepa AB (publ) har den 19 maj 2022 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): A GOOD START AND FOCUS…

This is a translation of the Swedish interim report. If there should be any discrepancies, the Swedish language version governs. FIRST QUARTER, JANUARY- MARCH 2022 Net sales increased by 11.6%,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): EN BRA START OCH FOKUS P…

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2022 Nettoomsättningen ökade 11,6%, eller 9,6% valutajusterat, till 79,9 (71,6) Mkr Bruttoresultatet ökade 15,4%, eller 12,9% valutajusterat, till 62,1 (53,8) Mkr Rörelseresultatet förbättrades till 8,9…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Apr 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): Nepas årsredovisning f…

Nepas årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på hemsidan STOCKHOLM, Sverige – Nepa, ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring, har i dag gjort årsredovisningen för 2021 tillgänglig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022; dels anmäla sitt deltagande så att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Mar 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): STRONG END TO A STRONG…

FOURTH QUARTER, OCTOBER – DECEMBER 2021 Net sales increased by 16.1%, or 17.3% FX adjusted, to MSEK 78.7 (67.8) Gross profit increased by 25.4%, or 26.9% FX adjusted, to MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Mar 2022 | Nepa

Nepa AB (publ): STARK AVSLUTNING PÅ ETT…

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2021 Nettoomsättningen ökade 16,1%, eller 17,3% valutajusterat, till 78,7 (67,8) Mkr Bruttoresultatet ökade 25,4%, eller 26,9% valutajusterat, till 63,1 (50,3) Mkr Rörelseresultatet förbättrades till 10,7…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Nov 2021 | Nepa

Nepa AB (publ): CONTINUED STRONG…

THIRD QUARTER, JULY – SEPTEMBER 2021 Net sales increased by 17.0%, or 18.8% FX adjusted, to MSEK 66.7 (57.0) Gross profit increased by 26.8%, or 29.1% FX adjusted, to MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Nov 2021 | Nepa

Nepa AB (publ): FORTSATT STARK LÖ…

TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2021 Nettoomsättningen ökade 17,0%, eller 18,8% valutajusterat, till 66,7 (57,0) Mkr Bruttoresultatet ökade 26,8%, eller 29,1% valutajusterat, till 53,1 (41,9) Mkr Rörelseresultatet förbättrades till 11,1…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Oct 2021 | Nepa

Nepa AB (publ): Nepa AB appoints…

– Ulrich Boyer, private investor – Marcus Wahlberg, representing Elementa – Ulrik Grönvall, representing Swedbank Robur – Niclas Öhman, representing P-O Westerlund, private investor with companies  Katarina Bonde has been…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022