hello

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst i företagets affärsutveckling och dagliga beslutsfattande.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: NEPA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 14 Aug 2023 | Nepa

Inbjudan till presentation av Nepas del…

Nepa bjuder in investerare, analytiker och affärspress till en presentation och telefonkonferens av Q2 2023 med tillförordnad VD Ferry Wolswinkel och CFO Sonja Thorngren. Presentationen sänds fredagen den 18 augusti…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Aug 2023 | Nepa

Invitation to Nepa’s Q2 2023 report…

Nepa invites investors, analysts and business media to its Q2 2023 presentation and conference call with interim CEO Ferry Wolswinkel and CFO Sonja Thorngren. The presentation will be held on…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jul 2023 | Nepa

Nepa publicerar preliminära resultat f…

Nepa uppskattar att nettoomsättningen för det andra kvartalet 2023 kommer uppgå till cirka 75 Mkr och EBIT till cirka -10 Mkr. Det lägre resultatet är främst hänförligt till en fortsatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jul 2023 | Nepa

Nepa publishes preliminary results for…

Nepa anticipates that net sales for the second quarter of 2023 will amount to approximately SEK 75 million and EBIT to approximately SEK -10 million. The decrease in earnings is…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Nepa

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma…

Nepa AB (publ) har den 9 juni 2023 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nepa

Nepa utser Ferry Wolswinkel som tillfö…

Efter tillkännagivandet av en aktiverad sökprocess efter en permanent VD den 29 maj 2023 tillsätter Nepa nu Chief Revenue Officer (CRO) Ferry Wolswinkel som tillförordnad VD med omedelbar verkan. Ulrich…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nepa

Nepa appoints Ferry Wolswinkel to…

Following the announcement on May 29th, 2023, regarding the activated search for a permanent CEO, Nepa now appoints Chief Revenue Officer (CRO) Ferry Wolswinkel to interim CEO, effective immediately. Ulrich…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Nepa

Complementing information ahead of the…

The Board of Directors in Nepa AB has been informed that Elementa and Ulrich Boyer with companies, together controlling approximately 35.4 percent of the capital and votes in Nepa AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Nepa

Kompletterande information till Nepas å…

Styrelsen i Nepa AB har informerats om att Elementa och Ulrich Boyer med bolag som tillsammans äger cirka 35,4 procent av kapital och röster i Nepa AB (publ) presenterar ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Nepa

Nepa tar nästa steg – aktiverar sö…

Nepa har påbörjat en omfattande sökprocess för att hitta en ideal kandidat med förmågan att leda Nepa i framtiden. Ulrich Boyer fortsätter som VD tills en lämplig efterträdare eller interimslösning…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023