AFFÄRSIDÉ

MaxFastigheter ska förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Genom lokal närvaro och närhet till kund ska varje enskild fastighets potential och kundnytta optimeras för att skapa maximalt värde för Bolagets aktieägare.

Bransch: Fastigheter
Marknad:  First North
Tickerkod:  MAXF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Verksamhet

MAXFASTIGHETER I SVERIGE
MaxFastigheter är ett kassaflödesdrivet bolag med fokus på kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen består av omkring 32 kommersiella fastigheter belägna på lokalt starka handelsplatser. Korta beslutsvägar och närhet till kund karakteriserar MaxFastigheter.

HISTORIK
MaxFASTIGHETER som legal enhet grundades 2013, och har sedan dess genom noga utvalda förvärv vuxit till en volym om nära 1 miljard kronor i början av 2017.

VERKSAMHET
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med fokus på kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndets uthyrbara area uppgår till cirka 126 295kvm. Korta beslutsvägar och närhet till kund karakteriserar MaxFASTIGHETER.

AFFÄRSIDÉ
MaxFASTIGHETER ska förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Genom lokal närvaro och närhet till kund ska varje enskild fastighets potential och kundnytta optimeras för att skapa maximalt värde för MaxFASTIGHETER aktieägare.

VISION
Ett av marknadens bästa och mest effektiva fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter.

STRATEGI
Fokusera på att skapa starka kassaflöden genom:
– en väl avvägd mix av solida och långsiktiga hyresgäster för att minimera risk och maximera intjäning,
– förvärv av fastigheter i starka lokala lägen som kompletterar befintligt fastighetsinnehav,
– förädling av fastighetsbeståndet genom värdehöjande fastighetsutveckling, aktiv förvaltning och strategiskt uthyrningsarbete,
– stabilitet och långsiktighet i finansiering, både vad gäller eget kapital och krediter.

MÅL
MaxFASTIGHETER har som mål att, med bibehållen god lönsamhet, under 2017-18 utöka fastighetsbeståndet till två miljarder kronor.

UTDELNINGSPOLICY
MaxFASTIGHETER utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna utdela 50 procent eller mer av förvaltningsresultatet efter avdrag för aktuell skatt.

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
15 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
8 May 2018 | Årsstämma 2017
9 May 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
4 Apr 2019 | Extrastämma 2019
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
9 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner