Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-02-14 LightLab Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 14 Feb 2019 | LightLab

Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

SKRIVRÄTTELSE: LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser.  

HELÅRET 2018

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK – (54).
 •  Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855). 
 •  Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 •  Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%. 
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek. 
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER – DECEMBER 2018

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK – (5).
 •  Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158). 
 •  Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek. 
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394). 
 •  I november deltog LightLab tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag i den svenska paviljongen på China International Import    Expo (CIIE), vilket var den första publika lanseringen av Bolagets UV-chip på den kinesiska marknaden.
 •  LightLab erhöll från årsskiftet en kreditram om 20 miljoner kronor från Gunnar Dellner, en av Bolagets huvudägare. Syftet med kreditramen är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip skalas upp. 

2019-02-14

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post:  info@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Bokslutskommunike 2018.pdf

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se , utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 3 900 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost:  certifiedadviser@penser.se

2019-02-14 LightLab Sweden Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 LightLab Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-14 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-27 LightLab LightLab erhåller kreditram från huvudägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-26 LightLab Sweden LightLab erhåller kreditram från huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-08 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ)Kvartalsrapport 3, juli-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 LightLab Sweden Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i LightLab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 LightLab LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-10 LightLab LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-10 LightLab Sweden LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 LightLab Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 LightLab Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 LightLab Sweden Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 LightLab Sweden Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Sweden Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Sweden Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 LightLab Sweden LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete till år 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 LightLab Sweden LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete till år 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab Sweden LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab Sweden LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab Sweden KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 LightLab Sweden KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 LightLab LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 LightLab LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 LightLab Sweden LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-22 LightLab Sweden LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 LightLab LightLab offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 LightLab LightLab offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 LightLab Sweden LightLab offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 LightLab Sweden LightLab offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 LightLab Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 LightLab Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 LightLab Sweden Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 LightLab Sweden Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 LightLab Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 LightLab Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 LightLab LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 LightLab LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 LightLab Sweden LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 LightLab Sweden LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 LightLab Styrelsen i LightLab föreslår en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 LightLab Styrelsen i LightLab föreslår en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 LightLab Sweden KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 LightLab Sweden KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 LightLab Sweden Styrelsen i LightLab föreslår en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-22 LightLab Sweden Styrelsen i LightLab föreslår en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 LightLab LightLab rekryterar försäljningschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 LightLab LightLab rekryterar försäljningschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 LightLab Sweden LightLab rekryterar försäljningschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-11 LightLab Sweden LightLab rekryterar försäljningschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 LightLab LightLab Sweden Kvartalsrapport 3, juli-september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 LightLab LightLab Sweden Kvartalsrapport 3, juli-september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 LightLab LightLab erhåller kreditram från huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 LightLab LightLab erhåller kreditram från huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 LightLab Sweden LightLab erhåller kreditram från huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 LightLab Sweden LightLab erhåller kreditram från huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 LightLab LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 LightLab LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 LightLab Sweden LightLab Sweden and NTU Singapore extend cooperation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 LightLab Sweden LightLab Sweden and NTU Singapore extend cooperation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 LightLab Sweden LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 LightLab Sweden LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab LightLab Sweden kompletterat pressmeddelande Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab LightLab Sweden kompletterat pressmeddelande Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) kompletterat pressmeddelande Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) kompletterat pressmeddelande Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 LightLab LightLab inleder provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 LightLab LightLab inleder provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 LightLab Sweden LightLab Sweden commences test series deliveries of UV chips for UV disinfection Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 LightLab Sweden LightLab Sweden commences test series deliveries of UV chips for UV disinfection Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 LightLab Sweden LightLab inleder provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-12 LightLab Sweden LightLab inleder provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 LightLab LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar samarbetsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 LightLab LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar samarbetsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 LightLab Sweden LightLab Sweden and Arklite Speciality Lamps sign co-operation agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 LightLab Sweden LightLab Sweden and Arklite Speciality Lamps sign co-operation agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 LightLab Sweden LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar samarbetsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 LightLab Sweden LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar samarbetsavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 LightLab Sweden LightLab erhåller order på referensprodukter för UV-rening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 LightLab Sweden LightLab erhåller order på referensprodukter för UV-rening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 LightLab LightLab erhåller provserieorder från ledande speciallamptillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 LightLab LightLab erhåller provserieorder från ledande speciallamptillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 LightLab Sweden LightLab receives test series order from leading specialty light sources provider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 LightLab Sweden LightLab receives test series order from leading specialty light sources provider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 LightLab Sweden LightLab erhåller provserieorder från ledande speciallamptillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-29 LightLab Sweden LightLab erhåller provserieorder från ledande speciallamptillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 LightLab Kommuniké från årsstämman i Lightlab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 LightLab Sweden Kommuniké från årsstämman i Lightlab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 LightLab LightLab Sweden Kvartalsrapport 1, januari-mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 LightLab LightLab och Wallenius Water stärker samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 LightLab Sweden LightLab Sweden and Wallenius Water strengthening cooperation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 LightLab Sweden LightLab och Wallenius Water stärker samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 LightLab LightLab Sweden publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 LightLab Sweden LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 LightLab Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-11 LightLab Sweden KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 LightLab LightLab genomför riktad emission för fortsatt utveckling av affärer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 LightLab Sweden LightLab genomför riktad emission för fortsatt utveckling av affärer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 LightLab Sweden New Chairman of the Board at LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 LightLab Ny styrelseordförande i LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 LightLab Sweden Ny styrelseordförande i LightLab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-01 LightLab LightLabs styrelseordförande Jan Rynning har avlidit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-01 LightLab Sweden LightLabs styrelseordförande Jan Rynning har avlidit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 LightLab LightLab Sweden Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 LightLab LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar avsiktsförklaring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 LightLab Sweden LightLab Sweden and Arklite Speciality Lamps sign MoU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 LightLab Sweden LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar avsiktsförklaring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-24 LightLab LightLab förlänger pågående samarbete med NTU Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-24 LightLab Sweden LightLab förlänger pågående samarbete med NTU Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 LightLab LightLab och NTU Singapore tecknar avtal om kommersialisering av UV Boost™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 LightLab Sweden LightLab Sweden and NTU Singapore sign agreement on commercialization of UV Boost™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-15 LightLab Sweden LightLab och NTU Singapore tecknar avtal om kommersialisering av UV Boost™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 LightLab LightLab Sweden Kvartalsrapport 3, juli - september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-10 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 LightLab LightLab Sweden AB lanserar UV Boost™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 LightLab Sweden LightLab Sweden launches UV Boost™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 LightLab Sweden LightLab Sweden AB lanserar UV Boost™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-28 LightLab LightLab Sweden AB introducerar den första referensprodukten för UV-rening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-28 LightLab Sweden LightLab Sweden introduces the first EEE Light® UV disinfection reference product Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-28 LightLab Sweden LightLab Sweden AB introducerar den första referensprodukten för UV-rening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 LightLab LightLab Sweden lanserar referensprodukter för UV-rening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 LightLab Sweden LightLab Sweden releases EEE Light® UV disinfection reference products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 LightLab Sweden LightLab Sweden AB lanserar referensprodukter för UV-rening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 LightLab LightLab Sweden Halvårsrapport, januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-30 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-05 LightLab LightLab genomför riktad emission för att tillvarata affärsmöjligheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-05 LightLab Sweden LightLab genomför riktad emission för att tillvarata affärsmöjligheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 LightLab Kunder utvärderar LightLabs ljusextraktionsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 LightLab Sweden Kunder utvärderar LightLabs ljusextraktionsteknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-13 LightLab Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 LightLab Sweden Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 LightLab LightLab Kvartalsrapport 1, januari - mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-13 LightLab LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-13 LightLab Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-13 LightLab Sweden LightLab Sweden AB publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-13 LightLab Sweden Kallelse till årsstämma i LightLab Sweden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 LightLab LightLabs samarbetsprojekt med NTU Singapore uppnår viktig milstolpe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 LightLab Sweden LightLabs samarbetsprojekt med NTU Singapore uppnår viktig milstolpe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 LightLab Sweden LightLab and NTU Singapore research collaboration project reaches key milestone Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 LightLab LightLab Sweden Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 LightLab Sweden LightLab granted SEK 4.5 million loan from Almi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 LightLab LightLab beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-11 LightLab Sweden LightLab beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-18 LightLab LightLabs nyemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-18 LightLab Sweden LightLabs nyemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 LightLab LightLab Sweden offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-30 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-30 LightLab LightLab Sweden senarelägger teckningstiden i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-30 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) senarelägger teckningstiden i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-19 LightLab LightLab Sweden genomför företrädesemission om 31,8 MSEK samt riktad emission där betalning sker genom kvittning av fordran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-19 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om 31,8 MSEK samt riktad emission där betalning sker genom kvittning av fordran Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 LightLab LightLab Kvartalsrapport 3, juli-september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-10 LightLab LightLab informerar om tidiga resultat från samarbetet med NTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-10 LightLab Sweden LightLab informs about early results from the collaboration with NTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-10 LightLab Sweden LightLab informerar om tidiga resultat från samarbetet med NTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-04 LightLab Sweden LightLab and Wallenius Water sign agreement for continued collaboration with the goal to launch a product in 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-04 LightLab LightLab och Wallenius Water tecknar avtal om fortsatt samarbete med målet att lansera en produkt 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-04 LightLab Sweden LightLab och Wallenius Water tecknar avtal om fortsatt samarbete med målet att lansera en produkt 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-10 LightLab Halvårsrapport, januari-juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-10 LightLab Sweden LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 LightLab Kommuniké från extra bolagsstämma i Lightlab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-20 LightLab Sweden Kommuniké från extra bolagsstämma i Lightlab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-22 LightLab LightLab informerar om finansieringsplan för 2015 och framåt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-22 LightLab Sweden LightLab informerar om finansieringsplan för 2015 och framåt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-22 LightLab Kallelse till extra bolagsstämma i LightLab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-22 LightLab Sweden KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 LightLab LightLab informerar om utfall av TO 8 B Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 LightLab Sweden LightLab informerar om utfall av TO 8 B Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-29 LightLab Sweden LightLab informs about results and next steps in UV purification Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-27 LightLab LightLab informerar om resultat och nästa steg inom UV-rening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-08 LightLab Kommuniké från årsstämman i Lightlab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 LightLab Sweden Kommuniké från årsstämman i Lightlab Sweden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-08 LightLab Kallelse till årsstämma i Lightlab Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-27 LightLab LightLab Sweden informerar om samarbetsprojektet med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-27 LightLab Sweden LightLab Sweden AB informerar om samarbetsprojektet med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-13 LightLab LightLab informerar om VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-28 LightLab LightLab Sweden genomför förändring av organisation och verksamhetsfokus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-28 LightLab Sweden LightLab Sweden AB genomför förändring av organisation och verksamhetsfokus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 Feb 2018 | Extrastämma 2018
8 May 2018 | Årsstämma 2017
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
9 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner