AFFÄRSIDÉ

Att utveckla, marknadsföra och erbjuda egenutvecklad belysningsteknik till aktörer på belysningsmarknaden.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: LLSW B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0.15 14.4
Rörelseresultat (MSEK) -9.1 3.6
Årets resultat (MSEK) -9 2.5
Balansomslutning (MSEK) 11.5 20.1
Eget Kapital (MSEK) 6.3 8.7
Antal anställda 3 4 7

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 9 May 2019 | LightLab

Kommuniké från årsstämman i LightLab…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I LIGHTLAB SWEDEN AB Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2019 | LightLab

Kommuniké från årsstämman i LightLab…

att  fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,  att  överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning, att  bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2019 | LightLab

LightLab Sweden AB (publ)…

LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT 1, JANUARI-MARS 2019 JANUARI – MARS 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK – (-). Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 325 (-4 685). Rörelseresultat före av-…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2019 | LightLab

LightLab Sweden AB (publ)…

JANUARI – MARS 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK – (-). Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 325 (-4 685). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 816 (-2…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2019 | LightLab

LightLab Sweden AB: LightLab Sweden…

The UV chips from LightLab Sweden are designed for easy integration into products featuring disinfection functionality and have a proven high germicidal effectiveness, utilizing its broad UV-C spectrum with a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2019 | LightLab

LightLab introducerar nya UV-…

LIGHTLAB INTRODUCERAR NYA UV-CHIPPRODUKTER FÖR HÅLLBAR OCH EFFEKTIV DESINFEKTION AV LIVSMEDEL, YTOR, LUFT OCH DRICKSVATTEN LightLab tillkännagav idag tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2019 | LightLab

LightLab Sweden AB: LightLab…

UV-chip från LightLab är utformade för enkel integration i produkter med desinfektionsfunktionalitet och har bevisad hög bakteriereducerande effekt, genom sitt breda UV-C-spektrum med en topp vid 267 nm. Den låga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | LightLab

Rättelse: LightLab Sweden AB: KALLELSE…

RÄTTELSE: LIGHTLAB SWEDEN AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande avseende kallelse till årsstämma angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | LightLab

Rättelse: LightLab Sweden AB: KALLELSE…

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. …

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Apr 2019 | LightLab

LightLab Sweden AB publicerar å…

LIGHTLAB SWEDEN AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018 LightLab Sweden AB som utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 Feb 2018 | Extrastämma 2018
8 May 2018 | Årsstämma 2017
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
9 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
13 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner