OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 26 Sep 2022 | Karo Pharma

Karo Pharma: Karo Intressenter AB…

Karo Intressenter, holding approximately 93.7 percent of the shares and votes in Karo Pharma, has initiated compulsory redemption of the remaining shares in Karo Pharma. Karo Pharma has today notified…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Sep 2022 | Karo Pharma

Karo Pharma: Karo Intressenter AB på…

Karo Intressenter, som innehar cirka 93,7 procent av aktierna och rösterna i Karo Pharma har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Karo Pharma. Karo Pharma har idag underrättat minoritetsaktieägarna om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2022 | Karo Pharma

Karo Pharma Aktiebolag comments on the…

Background On 16 August 2022, Karo Intressenter AB[1] (”Karo Intressenter”) announced a public cash offer to the shareholders in Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) to acquire the shares in Karo…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2022 | Karo Pharma

Karo Pharma Aktiebolag kommenterar det…

Bakgrund Den 16 augusti 2022, offentliggjorde Karo Intressenter AB[1] (”Karo Intressenter”) ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) om förvärv av aktierna i Karo Pharma…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Aug 2022 | Karo Pharma

Comment from Karo Pharma Aktiebolag's…

For further information about the Offer, please refer to Karo Intressenter’s press release ( https://news.cision.com/karo-intressenter-ab/r/karo-intressenter-ab-announces-a-public-cash-offer-to-the-shareholders-in-karo-pharma-aktiebolag,c3614453 ). Karo Intressenter is expected to publish an offer document regarding the Offer on 17 August…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Aug 2022 | Karo Pharma

Kommentar från Karo Pharma Aktiebolags…

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Karo Intressenters pressmeddelande ( https://news.cision.com/se/karo-intressenter-ab/r/karo-intressenter-ab-offentliggor-ett-kontant-offentligt-uppkopserbjudande-till-aktieagarna-i-karo-p,c3614452 ). Karo Intressenter förväntas offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet den 17 augusti 2022. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Jul 2022 | Karo Pharma

Karo Pharma: Delårsrapport halvår 1,…

Januari – juni Intäkterna uppgick till 1 965,3 (1 460,9) MSEK. Detta motsvarar en ökning med +35% för perioden. Den organiska tillväxten1 i perioden uppgick till +6%. Valutaeffekten var +3% medan…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Jul 2022 | Karo Pharma

Karo Pharma: Interim report H1 2022

January – June Revenues amounted to MSEK 1 965.3 (1 460.9), corresponding to an increase of +35% for the period.   The organic growth1 during the period was +6%. The currency…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Karo Pharma

Kommuniké från Karo Pharmas årsstä…

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, resultatdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VDÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2022 | Karo Pharma

Ändringar i Karo Intressenter AB:s fö…

Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”) har tidigare föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, och omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter i Karo Pharma. Efter att förslaget offentliggjorts har…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner