AFFÄRSIDÉ

ISR Holdings affärsidé är att utveckla och marknadsintroducera innovativa lösningar för behandling av virusinfektioner med ett primärt fokus på HIV.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ISR
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 124.1 154.5 184.4 213.1
Rörelseresultat (MSEK) 1.7 2.7 0.5 -19.8
Årets resultat (MSEK) 0.9 2.1 -1 20.5
Balansomslutning (MSEK) 42.3 33.3 110.6 101.4
Eget Kapital (MSEK) 2.5 0.5 70.1 500.6
Antal anställda 25 47 194 238

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 4 Oct 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

The ISR Immunolide Platform Expanded…

The hepatitis B virus (HBV) is one of the world’s most ubiquitous diseases, where WHO estimates over two billion people have or have had the disease and 240 million are…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Oct 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

ISRs Immunolid plattform utvidgas till…

Hepatit B virus är en av världens vanligaste sjukdomar där WHO beräknar att mer än 2 miljarder har eller har haft sjukdomen och där 240 miljoner människor bär på sjukdomen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Oct 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Activation of the Immune Defence in the…

Our lead substance ISR048 stimulates two of the three pathways leading to T-cell activation, which can be further amplified and extended by adding pharmaceuticals inhibiting CTLA-4 and PD-1 (i.e. Checkpoint…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Oct 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Aktivering av immunförsvaret i…

Vår huvudkandidat ISR048 stimulerar 2 av de tre vägarna som leder till T-cellens aktivering, en aktivering som ytterligare kan förstärkas och förlängas genom att lägga till läkemedel som blockerar CTLA-4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

First patient included into ISR's Phase…

ISR’s Phase IIa clinical study, ISR-003, is conducted at the Karolinska University Hospital Huddinge and at the South Hospital in Stockholm, SÖS. The study is composed of two arms with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Sep 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Första patienten inkluderad i ISRs Fas…

ISRs Fas IIa studie, ISR-003, genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset i Stockholm. Studien omfattar två armar med totalt 26+26 patienter som lottas till ART med tillägg…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Sep 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR rekryterar patienter för Fas IIa…

”Vi är lite försenade med studiestarten men nu har vi tillsammans med prövarna gjort en genomgång av potentiella patienter enligt anpassade kriterier, vilka kommer att underlätta inklusionen. Patientunderlaget ser lovande…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Aug 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Halvårsrapport 2018 - ISR Immune System…

Sammanfattning av halvårsrapport ISR003, en fas IIa-studie, har påbörjats efter godkännande från läkemedelsverket ochetikkommittén där patienter med bromsmedicin (ART) lottas till ART + ISR048, eller baraART och som då utgör…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Operativ uppdatering ISR Holding AB

”Intresset är stort för studien. Vår GnRH behandling är ett helt nytt angreppssätt som inriktar sig på immunsystemet istället för att direkt påverka enzymer från HIV-viruset. Syftet med studien är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Årsstämma i ISR Immune System…

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet  Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Val…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
15 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
15 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner