AFFÄRSIDÉ

ISR Holdings affärsidé är att utveckla och marknadsintroducera innovativa lösningar för behandling av virusinfektioner med ett primärt fokus på HIV.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ISR
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 15 Aug 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Halvårsrapport 2018 - ISR Immune System…

Sammanfattning av halvårsrapport ISR003, en fas IIa-studie, har påbörjats efter godkännande från läkemedelsverket ochetikkommittén där patienter med bromsmedicin (ART) lottas till ART + ISR048, eller baraART och som då utgör…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Operativ uppdatering ISR Holding AB

”Intresset är stort för studien. Vår GnRH behandling är ett helt nytt angreppssätt som inriktar sig på immunsystemet istället för att direkt påverka enzymer från HIV-viruset. Syftet med studien är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Årsstämma i ISR Immune System…

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet  Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Val…

Läs hela nyheten
Rapporter | 2 May 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

PRESSMEDDELANDE, ISR Immune System…

ISR Immune System Regulation Holding AB årsredovisning för 2017 är nu publicerad på bolagets webbplats: ISRAB.se  Årsstämman Årsstämman kommer, som tidigare annonserats, att hållas den 23 maj 2018, kl. 14.00…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

Kallese till Årstämma ISR Immune…

Anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Mar 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR Holding starts a new subsidiary -…

From a set of more than 20 macrolide based chemical compounds, engineered to lose antimicrobial activities and obtain enhanced immune activating properties, we have identified ISR050 as our lead compound.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR påbörjar nu den tidigare aviserade…

ISR-003 studien kommer att inkludera HIV-infekterade patienter på bromsmedicin (ART) som kommer att lottas till att få tilläggsbehandling med GnRH-agonist (ISR048). Studien omfattar 26+26 patienter från infektionsklinikerna på Huddinge och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Feb 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR Holding publicerar Q4 rapport samt…

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet – 2017-10-17 utses Ola Winqvist till ny VD med start i januari 2018.– 2017-12-01 lämnar ISR in ansökan till Läkemedelsverket för klinisk läkemedelsprövning fas IIa.–…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jan 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR Immune System Regulation Holding AB…

ISR-50, our IP protected lead drug candidate has enhanced immune stimulatory properties currently explored in vitro and in animal models of chronic bacterial infections and cancer. With the ISR-50 program…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jan 2018 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR har idag den 12 januari 2018 erhå…

Studien beräknas att starta under Q1 2018 och kommer att omfatta 26+26 patienter i Stockholmsområdet (Infektionsklinikerna på Huddinge och Södersjukhuset). Syftet med studien är att undersöka tillägg av GnRH-agonist (ISR048)…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
15 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
15 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner