AFFÄRSIDÉ

ISR Holdings affärsidé är att utveckla och marknadsintroducera innovativa lösningar för behandling av virusinfektioner med ett primärt fokus på HIV.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ISR
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MEUR) 2.2 5.2 15.9 14.9 37.4
Rörelseresultat (MEUR) 2 1.8 10 9.8 13.2
Årets resultat (MEUR) -6.4 -6.4 1.8 5.3 0.7
Balansomslutning (MEUR) 50.3 54 55.2 66.4 183.6
Eget Kapital (MEUR) 0.5 6.8 8.3 20.6 30.9
Antal anställda 13 22 22 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 15 May 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR ska starta klinisk studie för…

Redan när HIV-patienter inleder behandling med bromsmediciner är 1 av 10 resistenta och en så hög andel som 5 av 10 barn som är nydiagnostiserade med HIV uppvisar resistens (WHO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Årsstämma i ISR Immune System…

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet  Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Val…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Apr 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Årsredovisning 2018 ISR Immune System…

Styrelsen och verkställande direktören för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), medhuvudkontor på Rörstrandsgatan 58, Stockholm lämnar härmed redogörelse för 2018 års verksamhet.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR Immune System Regulation Holding AB…

Styrelsen och verkställande direktören för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), medhuvudkontor på Rörstrandsgatan 58, Stockholm lämnar härmed redogörelse för 2018 års verksamhet.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Kallelse till årsstämma i ISR Immune…

Rätt att delta och anmälan  Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019 och senast nämnda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR har beslutat att starta produktion…

ISR050 är en makrolid som har modifierats med en patenterad teknologi så att den immunstimulerande effekten av substansen ökat och den antimikrobiella effekten avlägsnats. Denna nya grupp av läkemedelskandidater, Immunolider,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Feb 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR medverkar vid G&W's Små…

Bolagets VD Ola Winqvist kommer att presentera bolaget och ge en uppdatering kring utvecklingen. G&W Fondkommission bjuder in till börsdag och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa spännande bolag.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Feb 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR Immune System Regulation Holding AB…

Sammanfattning av delårsrapport Bokslutsåret Under året har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för bokslutsåret uppgick till -20,9 mkr (-21,3) och bokslutsårets resultat uppgick till -21,0 mkr (-21,3). Bokslutsårets kassaflöde…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Feb 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR startar ett nytt dotterbolag - ISR…

”ISR är ett läkemedelsbolag som med hjälp av immunsystemet utvecklar läkemedel för behandling av patienter med kroniska sjukdomar såsom HIV, cancer och nu HBV. Företagets egen Immunolidplattform har nu tagit…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jan 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Sista dag för handel med ISR Immune…

Information om betald tecknad aktie: – Kortnamn: ISR BTA– ISIN-kod: SE0011974278 -Sista handelsdag: 11 januari 2019 Även den i november 2018 genomförda riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket.  Efter de…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
15 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
15 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner