AFFÄRSIDÉ

ISR Holdings affärsidé är att utveckla och marknadsintroducera innovativa lösningar för behandling av virusinfektioner med ett primärt fokus på HIV.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ISR
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 124.1 154.5 184.4 213.1
Rörelseresultat (MSEK) 1.7 2.7 0.5 -19.8
Årets resultat (MSEK) 0.9 2.1 -1 20.5
Balansomslutning (MSEK) 42.3 33.3 110.6 101.4
Eget Kapital (MSEK) 2.5 0.5 70.1 500.6
Antal anställda 25 47 194 238

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 10 Sep 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR:s vd har köpt aktier i bolaget

ISR meddelar att vd Ola Winqvist köpt drygt 37 000 aktier i ISR Immune System Regulation Holding AB. –         ISR befinner sig i en mycket spännande fas och framtidsutsikterna ser mycket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Aug 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR inkluderar ytterligare centra för…

Den 27 augusti presenterades ISR003-studien vid infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. ”Det är mycket positivt att även Östra sjukhuset i Göteborg ansluter sig till studien. Därmed kommer vi sannolikt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Aug 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Rättelse - Pressmeddelande ISR Halvå…

Sammanfattning av halvårsrapport  Företagets fas IIa-studie, ISR003, har nått halvvägs i rekrytering, och är därmed försenad. Sista patienten i studien förväntas utvärderas under Q1 2020. Studien undersöker om immunaktivering med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Aug 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Halvårsrapport - ISR Immune System…

Sammanfattning av halvårsrapport Företagets fas IIa-studie, ISR003, har nått halvvägs i rekrytering, och är därmed försenad. Sista patienten i studien förväntas utvärderas under Q1 2020. Studienundersöker om immunaktivering med ISR048…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Aug 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade…

”Vi är naturligtvis frustrerade över att rekryteringen av deltagare i studien går långsammare än väntat. Samtidigt är vi oerhört spända på att få resultat från denna studie. Många patienter mår…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR ska starta klinisk studie för…

Redan när HIV-patienter inleder behandling med bromsmediciner är 1 av 10 resistenta och en så hög andel som 5 av 10 barn som är nydiagnostiserade med HIV uppvisar resistens (WHO…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Årsstämma i ISR Immune System…

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet  Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Val…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Apr 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Årsredovisning 2018 ISR Immune System…

Styrelsen och verkställande direktören för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), medhuvudkontor på Rörstrandsgatan 58, Stockholm lämnar härmed redogörelse för 2018 års verksamhet.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

ISR Immune System Regulation Holding AB…

Styrelsen och verkställande direktören för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), medhuvudkontor på Rörstrandsgatan 58, Stockholm lämnar härmed redogörelse för 2018 års verksamhet.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | ISR Immune System Regulation Holding

Kallelse till årsstämma i ISR Immune…

Rätt att delta och anmälan  Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019 och senast nämnda…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
15 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
15 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner