AFFÄRSIDÉ

Infreas affärsidé är att framgångsrikt förvärva och utveckla onoterade företag inom infrastruktur på den nordiska marknaden.

Bransch: Finans
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: INFREA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 14 Jun 2022 | Infrea

Infrea genomför riktad…

INFREA GENOMFÖR RIKTAD KVITTNINGSEMISSION AV AKTIER I SAMBAND MED FÖRVÄRV Styrelsen i Infrea AB (publ) (” Infrea ” eller ” Bolaget ”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | Infrea

Kommuniké från Infreas årsstämma…

KOMMUNIKÉ FRÅN INFREAS ÅRSSTÄMMA 2022 På Infreas årsstämma den 11 maj 2022 fattades följande beslut: Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2022 | Infrea

Infrea slutför förvärvet av…

INFREA SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV MARKENTREPRENADER I ÖSTERSUND, ÅRETS TREDJE FÖRVÄRV Infrea meddelade 2022-04-07 att avtal ingåtts för att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Infrea

Infrea presenterar delårsrapport för f…

INFREA PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022 Första kvartalet 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,1 Mkr (170,4), en ökning med 50 procent. Förvärvad tillväxt stod för 69 procentenheter av ökningen.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Infrea

Infreas dotterbolag Siljan Schakt…

INFREAS DOTTERBOLAG SILJAN SCHAKT INLEDER VÅREN MED FLERA STORA ORDRAR FÖR TOTALT ÖVER 100 MKR Under våren 2022 har Infreas dotterbolag, Siljan Schakt Entreprenad AB, fyllt på orderboken och tagit…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2022 | Infrea

Infreas CFO lämnar Infrea för nya…

INFREAS CFO LÄMNAR INFREA FÖR NYA UTMANINGAR UTANFÖR GRUPPEN Infreas CFO, Henrik Nordin, har idag meddelat att han avser att lämna bolaget för nya utmaningar utanför gruppen. Henrik har sedan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Infrea

Infrea tar steget in i norra Sverige - f…

INFREA TAR STEGET IN I NORRA SVERIGE – FÖRVÄRVAR MARKENTREPRENADER I ÖSTERSUND Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Infrea

Kallelse till årsstämma 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022 Aktieägarna i Infrea AB (”Bolaget eller Infrea”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 15.00 på Scandic Hotel Grand Central, Kungsgatan 70 i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 6 Apr 2022 | Infrea

Infrea:s årsredovisningen och hå…

INFREA:S ÅRSREDOVISNINGEN OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2021 ÄR PUBLICERAD Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/. På investor.infrea.se/finansiella-rapporter/ finns det möjlighet att ladda ner årsredovisningen 2021.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2022 | Infrea

Rättelse: Valberedningens förslag till…

RÄTTELSE: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL OM- OCH NYVAL AV STYRELSELEDAMÖTER I INFREA AB Rättelsen i detta pressmeddelande kompletterar omvalen av styrelseledamöter jämfört med tidigare meddelande. Valberedningen för Infrea AB lägger fram…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022