AFFÄRSIDÉ

Infreas affärsidé är att framgångsrikt förvärva och utveckla onoterade företag inom infrastruktur på den nordiska marknaden.

Bransch: Finans
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: INFREA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 1 Sep 2020 | Infrea

Infrea har idag tillträtt aktierna i…

INFREA HAR IDAG TILLTRÄTT AKTIERNA I MIKAELS GRÄVTJÄNST Som meddelats 2020-07-09 förvärvar Infrea det i Uddevalla baserade mark- och anläggningsföretaget Mikaels Grävtjänst i Sanderäng Aktiebolag till 100 procent och idag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2020 | Infrea

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen…

INFREAS DOTTERBOLAG ANLÄGGNINGSGRUPPEN HAR LANDAT TVÅ PROJEKT MED ETT ORDERVÄRDE PÅ 35,3 MKR Skövdebaserade Anläggningsgruppen har vunnit två större projekt till ett ordervärde av 35,3 Mkr. Projekten förväntas pågå till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Aug 2020 | Infrea

Andra kvartalet 2020

ANDRA KVARTALET 2020 Koncernens nettoomsättning uppgår till 257,7 Mkr (166,3) vilket är en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvad tillväxt står för 53 procent av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Aug 2020 | Infrea

Infreas dotterbolag Siljan Schakt vinner…

INFREAS DOTTERBOLAG SILJAN SCHAKT VINNER UPPHANDLING MED ETT ORDERVÄRDE PÅ DRYGA 8 MKR Infreas dotterbolag Siljan Schakt har efter beslut från Länsstyrelsen i Värmland blivit tilldeladat uppdraget att restaurera flottledsrensade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2020 | Infrea

Infrea expanderar i Västsverige och fö…

INFREA EXPANDERAR I VÄSTSVERIGE OCH FÖRVÄRVAR BOLAGET MIKAELS GRÄVTJÄNST Den geografiska expansionen fortsätter för Infrea som nu förvärvat Mikaels Grävtjänst i Sanderäng Aktiebolag. Bolaget är etablerat i Uddevalla och kompletterar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2020 | Infrea

Infrea utser Philip Thomson till ny VD f…

INFREA UTSER PHILIP THOMSON TILL NY VD FÖR TÄLJE MARK Infrea har utsett Philip Thomson till ny VD för Tälje Mark. VD-bytet ingår i det planerade generationsskiftet för bolaget som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2020 | Infrea

Kommuniké från Infreas årsstämma…

KOMMUNIKÉ FRÅN INFREAS ÅRSSTÄMMA 2020 På Infreas årsstämma den 14 maj 2020 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2019 till 10 öre per aktie. Avstämningsdag…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Infrea

Första kvartalet 2020

FÖRSTA KVARTALET 2020 Koncernens intäkter uppgick till 134,9 Mkr (80,3). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -22,0 Mkr (-13,0). EBITDA för koncernen uppgick till -9,6 Mkr (-5,3). Resultat per aktie från…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2020 | Infrea

Infrea publicerar sin årsredovisning f…

INFREA PUBLICERAR SIN ÅRSREDOVISNING FÖR 2019 Infrea publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019 på sin hemsida. Den bifogas även till detta pressmeddelande. Här finns årsredovisningen: https://investor.infrea.se/finansiella-rapporter/ For mer information:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2020 | Infrea

Kallelse till årsstämma 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020 Aktieägarna i Infrea AB (”Infrea”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. A. Rätt…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2020 | Extrastämma 2019
18 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
14 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner