AFFÄRSIDÉ

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. .Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett gränssnitt.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: INDEN B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 15.2 15.7 16.6
Rörelseresultat (MSEK) 0.3 0.4 -17.7
Årets resultat (MSEK) 0.1 0 -18
Balansomslutning (MSEK) 8.8 18.3 44.1
Eget Kapital (MSEK) 1.2 6.1 27.9
Antal anställda 16 25 25

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 11 Mar 2019 | Indentive

Artificial Solutions International AB:…

The new ISIN code should read SE0012377802. The last day of trading on Nasdaq First North with the current ISIN code SE0010245688 was 11 March 2019. From 12 March the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Mar 2019 | Indentive

Artificial Solutions International AB:…

I apportemissionen tecknades 643 933 819 aktier, varvid antalet aktier i Artificial Solutions efter registrering hos Bolagsverket ökade från 14 855 572 till 658 789 391. Värdet av de nyemitterade aktierna uppgår till ca. 1 119,2 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Mar 2019 | Indentive

Artificial Solutions International AB (…

Årsstämman i Artificial Solutions beslutade den 28 februari 2019, i enlighet med styrelsens förslag, om att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Artificial Solutions Holding genom en apportemission av högst…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Mar 2019 | Indentive

Pressmeddelande från Artificial…

Årsstämman för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) beslutade den 28 februari 2019 om Artificial Solutions förvärv av samtliga aktier i Artificial…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2019 | Indentive

Kommuniké från Indentive AB:s årsstä…

Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018. Sakutdelning och notering på Spotlight av Indentive Värdepapper AB Årsstämman beslutade i enlighet med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2019 | Indentive

Indentive AB: Artificial Solutions och…

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess på Nasdaq First North. Bolaget har idag erhållit ett villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North. Beslutet är villkorat av att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Feb 2019 | Indentive

Indentive AB: Artificial Solutions å…

Indentive AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 28 januari 2019 att Bolaget har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions”) genom en apportemission (”Transaktionen”),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2019 | Indentive

Indentive AB: Beslut vid årsstämma i…

Årsstämman 2019 beslutade om följande punkter;  Fastställande av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning  Beslutades att fritt eget kapital överförs i ny räkning, i enlighet med styrelsens förslag  Beslutades att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Feb 2019 | Indentive

Umeå Energi satsar vidare på…

Användarna ska genom olika spelmoment (gamification) stimuleras att minska sitt energiutnyttjande och på det sättet bidra till ett hållbart samhälle.  Utvecklingen av spelmomenten görs inom ramen för IoT Sveriges satsning IoT…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Feb 2019 | Indentive

Indentive ABs revisor lämnar…

Indentive ABs revisor lämnar följande uttalanden och upplysningar i revisionsberättelsen: Uttalanden ”Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.” ”Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Feb 2019 | Årsstämma 2018
1 Mar 2019 | Årligutdelning
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner