AFFÄRSIDÉ

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. .Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett gränssnitt.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: INDEN B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 15.2 15.7 16.6
Rörelseresultat (MSEK) 0.3 0.4 -17.7
Årets resultat (MSEK) 0.1 0 -18
Balansomslutning (MSEK) 8.8 18.3 44.1
Eget Kapital (MSEK) 1.2 6.1 27.9
Antal anställda 16 25 25

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 15 Feb 2019 | Indentive

Indentive AB: Beslut vid årsstämma i…

Årsstämman 2019 beslutade om följande punkter;  Fastställande av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning  Beslutades att fritt eget kapital överförs i ny räkning, i enlighet med styrelsens förslag  Beslutades att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Feb 2019 | Indentive

Umeå Energi satsar vidare på…

Användarna ska genom olika spelmoment (gamification) stimuleras att minska sitt energiutnyttjande och på det sättet bidra till ett hållbart samhälle.  Utvecklingen av spelmomenten görs inom ramen för IoT Sveriges satsning IoT…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Feb 2019 | Indentive

Indentive ABs revisor lämnar…

Indentive ABs revisor lämnar följande uttalanden och upplysningar i revisionsberättelsen: Uttalanden ”Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.” ”Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Feb 2019 | Indentive

Indentives bokslutskommuniké 2018

Finansiella kommentarer Januari – december, koncernen Nettoomsättningen uppgick till 16 037 TSEK (16 654) Resultat efter finansnetto uppgick till -27 640 TSEK (-18 076). Resultatet har belastats med 4 MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Indentive

Artificial Solutions and Indentive…

The Transaction in short: The Transaction is subject to approval by the Indentive annual general meeting to be held on 28 February 2019. Following completion of the Transaction, the shareholders…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Indentive

STYRELSEN I INDENTIVE AB BESLUTAR OM…

MÅ, JAN 28, 2019 12:15 CET  Styrelsen i Indentive har idag fattat beslut om en riktad nyemission av 640 000 aktier av serie B till Vincero AB. Beslutet fattades med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Indentive

Beslut vid Indentive ABs extra bolagsst…

Vidare beslutade stämman att i efterhand godkänna överlåtelsen av samtliga 770 000 aktier i Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, som vid transaktionen ägdes av Pergas dåvarande VD. Samtliga beslut fattades…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Indentive

Kallelse till årsstämma i Indentive AB…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 22 februari 2019. Aktieägare som önskar delta på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Indentive

Artificial Solutions och Indentive…

Transaktionen i korthet: Transaktionen är villkorad av godkännande av Indentives årsstämma den 28 februari 2019. Efter Transaktionens slutförande kommer Artificial Solutions aktieägare att inneha omkring 97,75 procent av aktierna och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jan 2019 | Indentive

Indentive och Kalejdo utvidgar och förl…

Indentive AB har från Kalejdo Bredband AB erhållit en ny order för 2019 på utvecklingstjänster avseende både Connective IoT och Connective TV. De beställda tjänsterna kommer att användas både för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 Feb 2019 | Årsstämma 2018
1 Mar 2019 | Årligutdelning
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner