AFFÄRSIDÉ

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: IDOGEN
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 8 Oct 2021 | Idogen

Idogen offentliggör utfallet av…

Totalt emitterade Idogen 9 121 654 units under det fjärde kvartalet 2020, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Varje Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Oct 2021 | Idogen

Idogen announces outcome of exercise…

Idogen issued a total of 9,121,654 units in the fourth quarter 2020, each unit containing one (1) share and one (1) Subscription Warrant. Each Subscription Warrant entitled the holder to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2021 | Idogen

Sista dag för handel med…

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas kommer Idogen AB att tillföras ca 18 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2021 | Idogen

The last day for trading in the warrants…

If all warrants of series TO 4 are exercised, Idogen will receive approximately MSEK 18 before issue costs. In order for the warrants not to lapse without value, the holder…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Sep 2021 | Idogen

Styrelsen och ledningen i Idogen AB…

Teckningsoptionen TO 4 är en del av den företrädesemission som bolaget genomförde under november 2020 och ger rätten att förvärva aktier i Idogen AB till 70% av det volymviktade priset…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Sep 2021 | Idogen

Board of Directors and management of…

The TO 4 subscription warrants are part of the rights issue completed by the company in November 2020 that provides entitlement to acquire shares in Idogen AB for 70% of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2021 | Idogen

Idag inleds nyttjandeperioden för…

Totalt emitterade Idogen 9 121 654 units under det fjärde kvartalet 2020, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Nyttjandeperioden av Teckningsoptionerna pågår från och med idag, den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Sep 2021 | Idogen

Exercise period for Series TO 4…

In total, Idogen issued 9,121,654 units during the fourth quarter of 2020, each consisting of one (1) share and one (1) Subscription Warrant. The exercise period of the Subscription Warrants…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2021 | Idogen

Idogen continues to optimize its…

Åsa Schiött, CSO of Idogen: ”Recently performed analyses show a potential to optimize the levels of the substance in cell therapy that the body should learn to recognize and tolerate.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2021 | Idogen

Idogen fortsätter optimera sin…

Åsa Schiött, forskningschef på Idogen: ”Nyligen utförda analyser visar en potential att optimera nivåerna av den substans i cellterapin som kroppen ska lära sig att känna igen och tolerera.  Detta…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
11 May 2021 | Årsstämma 2020
12 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
12 May 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
23 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
26 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
8 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
9 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner