AFFÄRSIDÉ
Iconovo arbetar med innovativa och kompletta inandningslösningar för licensiering. Iconovos långa kompetens inom utveckling av innovativa inhalationsprodukter och avancerad förmåga i läkemedelsformuleringar garanterar kompletta, intuitiva och kostnadseffektiva inandningsprodukter.

Bransch:
Marknad: First North
Tickerkod: ICO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

 

 

Verksamhet

Iconovo

Verksamhet
Iconovo utvecklar inhalatorer för användning tillsammans med inhalerbara läkemedel vid behandling av, framför allt Astma och KOL. Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Gemensamt för grundarna är att de besitter gedigen kompetens och omfattande erfarenhet från utveckling av inhalatorer och inhalationsläkemedel. Vissa av grundarna har varit med och utvecklat några av världens bäst säljande inhalationsprodukter

Vision
Iconovos vision är att etablera Bolaget som den ledande fristående aktören inom utveckling av kompletta inhalationsprodukter. Detta inkluderar design av inhalatorer och formulering av inhalationsläkemedel

Affärsmodell
Iconovo bistår generikabolag och andra läkemedelsbolag vid utvecklingen av inhalationsprodukter och inhalatorer. Iconovos affärsmodell bygger på kundfinansierad produktutveckling i kombination med royaltyintäkter vid marknadslansering. När ett licens- och utvecklingsavtal ingås erhåller Iconovo vanligtvis en initial betalning, så kallad technology access fee, och under utvecklingsperioden erhåller Bolaget dels förskott på royalty, dels ersättning, så kallad milestone-ersättning, som utfaller vartefter projektet uppnår ett antal fördefinierade mål. Ett utvecklingsprojekt löper under ett till tre år och är vanligtvis lönsamt för Iconovo under utvecklingstiden. När samarbetspartnern lanserar produkten erhåller Iconovo en försäljningsbaserad royalty som vanligtvis ligger i intervallet fem till tio procent. I ett utvecklingsprojekt tas en läkemedelsformulering och inhalator fram som tillsammans utgör den slutliga produkten. Kunden har ensamrätt till den exakta läkemedelsformuleringen men inte till inhalatorn, vilket innebär att Iconovo inte har någon begränsning kring hur många kunder Bolaget kan ha på sina produktplattformar.

Kommande händelser

16 May 2018 | Årsstämma 2017
10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Årligutdelning
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner