AFFÄRSIDÉ

HANZA är en industriell affärspartner inom tillverkning, som levererar kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: HANZA
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 958.8 1035.4 984.6 1206.4 1305.8
Rörelseresultat (MSEK) 1.6 -5 -23.3 51.1 25.2
Årets resultat (MSEK) -13.5 -23.5 -33.6 26.3 1.9
Balansomslutning (MSEK) 543.4 518.1 578 776.3 755.6
Eget Kapital (MSEK) 148.2 152.4 146.3 254.1 268.8
Antal anställda 871 949 983 1169 1346

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 29 May 2018 | HANZA

HANZA launches additional manufacturing…

HANZA introduces heat treatment, both as part of the production process and as an independent service. Furthermore, advanced equipment for non-destructive testing has been implemented in HANZA’s Sweden cluster. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2018 | HANZA

HANZA lanserar ytterligare…

HANZA introducerar värmebehandling, både som ett led i produktionsprocessen och som en fristående tjänst. Vidare har avancerad utrustning för oförstörande provning implementerats i HANZAs Sverigekluster. Teknologibreddningen har utarbetats i nära…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2018 | HANZA

HANZA: Kommuniké från Årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har idag hållit årstämma där följande beslut togs: Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för 2017. Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag, omval av Mikael Smedeby,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2018 | HANZA

HANZA: Valberedning föreslår utökning…

Valberedningens förslag till styrelse Valberedningen föreslår omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond samt nyval av Sofia Axelsson. Det betyder att styrelsen föreslås utgöras…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2018 | HANZA

Penser Access: Hanza Holding - …

Läs den fullständiga analysen:  https://drive.google.com/file/d/1-2ZgQTpIS8nuPVnBCRZtibtg5NmGRdyw/view?usp=sharing Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se ( https://www.google.com/url?q=http://www.penser.se&sa=D&ust=1516870549550000&usg=AFQjCNE91TG0x09R22VZnrOchbij21msFQ )

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2018 | HANZA

HANZAs delårsrapport jan-mars 2018: Fö…

HANZA Holding AB (publ) presenterar i dag sin delårsrapport för perioden januari-mars 2018, vilken visar att år 2018 har inletts med en rejäl lönsamhetsförbättring. För det första kvartalet redovisar bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2018 | HANZA

Ny Sifoundersökning: Nio av tio väljer…

– Det talas mycket om privatpersoners påverkan på klimat och miljö, till exempel genom dieselbilar och flygtrafik, men i själva verket kan företags tillverkningsstrategi innebära en mycket större miljöpåverkan, konstaterar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2018 | HANZA

HANZA publicerar årsredovisningen för…

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns tillgänglig på HANZAs hemsida. www.hanza.com 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2018 | HANZA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: –                         dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2018 | HANZA

HANZA tidigarelägger delårsrapport…

HANZA slutförde i februari ett större förvärv av Wermland Mechanics AB. Arbetet med att integrera bolaget i den finansiella rapporteringen har fungerat väl och rapporten kommer därför att kunna färdigställas…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner