AFFÄRSIDÉ

HANZA är en industriell affärspartner inom tillverkning, som levererar kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering.

Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: HANZA
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 1035.4 984.6 1206.4 1305.8 1339.7
Rörelseresultat (MSEK) -5 -23.3 51.1 25.2 35.7
Årets resultat (MSEK) -23.5 -33.6 26.3 1.9 16.4
Balansomslutning (MSEK) 518.1 578 776.3 755.6 769.8
Eget Kapital (MSEK) 152.4 146.3 254.1 268.8 309.3
Antal anställda 949 983 1169 1346 1305

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 4 Feb 2019 | HANZA

HANZA signs global manufacturing…

”Epiroc has launched an extensive sustainability program to help reduce global environmental impact, HANZA’s business model with manufacturing clusters that can produce complete systems reduces transportation and increases resource utilization,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Feb 2019 | HANZA

HANZA tecknar globalt tillverkningsavtal…

– Epiroc har lanserat ett omfattande hållbarhetsarbete för att bidra till minskad global miljöpåverkan, HANZAs affärsmodell med tillverkningskluster som kan producera kompletta system minskar transporter och ökar utnyttjandet av resurser,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jan 2019 | HANZA

HANZA acquires a Finnish specialist…

Toolfac offers machining with a high degree of robotization and have a specialist expertise in hydraulic and pneumatic components and valve systems. Annual sales amounted to approx. SEK 80 million,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jan 2019 | HANZA

HANZA förvärvar finskt specialistfö…

Toolfac erbjuder skärande bearbetning med en hög robotiseringsgrad och specialistkompetens inom hydraulik- och pneumatikkomponenter och ventilsystem. Årsomsättning uppgick 2018 till ca. 80 MSEK, med ett rörelseresultat om ca. 9 MSEK. Den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jan 2019 | HANZA

HANZA: Slutlig teckning i optionsprogram…

Under slutet av december skedde teckning för resterande 103 000 optioner, vilka registrerats hos bolagsverket under janueri 2019. På grund av ovanstående påkallade teckningsoptioner har antalet aktier i HANZA ökat med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Dec 2018 | HANZA

HANZA secures business for manufacturing…

-We feel a great confidence to put the manufacturing of electronics at HANZA, as we are very pleased with HANZA Wermland Mechanic’s customer service, where we build our salad bars,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Dec 2018 | HANZA

HANZA säkrar miljonaffär för…

-Vi känner ett stort förtroende att lägga tillverkning av elektronik hos HANZA, då vi är mycket nöjda med HANZA Wermland Mechanics kundbemötande, där vi bygger våra salladsdiskar, säger Jessica Fors,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2018 | HANZA

HANZA skriver ned tillgångar med 1 MEUR…

I samband med systembytet har en fullständig processgenomgång rörande varulager, underlag för värdering och rutiner genomförts. CORE projektet har nu avslutats och medför att bolaget beslutat om en engångsnedskrivning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | HANZA

HANZA: Teckning i optionsprogram

Som meddelats tidigare har VD Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom tecknat aktier enligt detta optionsprogram. Erik Stenfors har därvid ökat sitt ägande till 391 156 aktier (tidigare 305 156 aktier),…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2018 | HANZA

HANZAs VD och CFO ökar aktieinnehav via…

Efter försäljning av och nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ökar VD Erik Stenfors sitt innehav i HANZA till 391 156 aktier, motsvarande 1,35 % av antalet utestående aktier (tidigare 305 136…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
19 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
21 May 2018 | Årsstämma 2017
21 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 May 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
12 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner