AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 541.4 555.1 580.4 741.8 823.9
Rörelseresultat (MSEK) -31.4 -5 24.5 33.7 50.6
Årets resultat (MSEK) -49.6 -15.7 8.2 21.2 36.8
Balansomslutning (MSEK) 608.8 542.4 444.6 449.2 576
Eget Kapital (MSEK) 50.4 107.4 111.5 135 166.7
Antal anställda 179 170 148 162 168

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 8 Jan 2018 | Götenehus

Origo - ny husserie för modernt boende

Origoseriens hus präglas av flera genomtänkta detaljer. Samtliga modeller har ett artikulerat och välkomnande entréparti som karaktäriserar husets personlighet. Flera har formgivits med entréer som fällts in i fasaden, och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Dec 2017 | Götenehus

Anna Ström lämnar som CFO i Götenehus…

 Götene den 15 december 2017Götenehus Group AB (publ)  För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.  Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2017 | Götenehus

Uttalande från styrelsen för Gö…

BakgrundDetta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2017 | Götenehus

Götenehus förvärvar ca 50 byggrätter…

Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Den underliggande köpeskillingen för de förvärvade byggrätterna är 43 mkr. Tillträdesdag för affären är den 1 februari 2018. Det finns en antagen detaljplan för fastigheterna,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2017 | Götenehus

Götenehus utvärderar budpliktsbud frå…

EHFAB har meddelat att acceptfristen kommer att inledas omkring den 12 december och löpa under fyra veckor och att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras före acceptfristens början. Se även pressrelease…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Oct 2017 | Götenehus

Delårsrapport 1 januari - 30 september…

Juli – september 2017 Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 229 mkr (191). Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 18,7 mkr (11,2). Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (5,9).…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Aug 2017 | Götenehus

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

April – juni 2017 Nettoomsättningen ökade med 51 procent och uppgick till 338 mkr (224). Rörelseresultatet ökade med 66 procent till 20,8 mkr (12,5). Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (5,6).…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2017 | Götenehus

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Januari-mars 2017 Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 258 mkr (188). Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 16,2 mkr (10,5). Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (5,6). Resultatet efter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2017 | Götenehus

Årsstämma Götenehus Group AB 2017

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2016 ska utgå med 0:10 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 2 maj 2017. Utdelningen beräknas att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2017 | Götenehus

Götenehus investerar ca 60 mkr i en ny…

Götenehus är ett av Sveriges äldsta trähusföretag och har drivit småhusverksamhet sedan 1931. De senaste åren har koncernens affärsområde Projektutveckling breddats till att också omfatta projektutveckling av flerfamiljshus. Bakgrunden till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Aug 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q2
29 Oct 2015 | Kvartalsrapport 2015-Q3
25 Feb 2016 | Bokslutskommuniké 2015
23 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q2
27 Apr 2016 | Årsstämma 2015
28 Apr 2016 | Årligutdelning 2016-Q2
12 May 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q1
26 Aug 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q2
27 Oct 2016 | Kvartalsrapport 2016-Q3
23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2016
12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner