hello

AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 555.1 580.4 741.8 823.9 10.1
Rrelseresultat (MSEK) -5 24.5 33.7 50.6 77.7
rets resultat (MSEK) -15.7 8.2 21.2 36.8 74.4
Balansomslutning (MSEK) 542.4 444.6 449.2 576 607.8
Eget Kapital (MSEK) 107.4 111.5 135 166.7 214.5
Antal anstllda 170 148 162 168 219

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 11 May 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Delårsrapport…

Växer med fastighetsutveckling VD Andreas Gustafsson kommenterar: ”Intäkterna under första kvartalet ökade med 24 procent och rörelseresultatet ökade samtidigt med 8 procent, framförallt genom starkt bidrag från fastighetsbeståndet i Trähusstaden.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2022 | Götenehus

Årsstämma Götenehus Group AB 2022

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2021 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes fredagen den 29 april 2022. Utdelningen beräknas att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Apr 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus…

Götene den 5 april 2022 Götenehus Group AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Andreas Gustafsson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus förvä…

[image] Rikstens friluftsstad utvecklas till en levande stadsdel som växer med cirka 100 bostäder per år med varierande boendeformer. Totalt kommer cirka 3 500 bostäder att byggas fram till år…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Mar 2022 | Götenehus

Kallelse till årsstämma i Götenehus…

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (org.nr 556313-4484) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom poströstning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Mar 2022 | Götenehus

Jan Johansson föreslås till ny…

  Jan Johansson har varit styrelseledamot i Götenehus Group AB sedan 2015 och är även styrelseledamot i Bravida Holding AB, Starka AB, Erik Hemberg Fastighets AB med flera.Fabian Dahl, född…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké…

VD Andreas Gustafsson kommenterar: ”Intäkterna har under året ökat till 1 479 mkr (1 007). Rörelseresultatet har under samma period ökat till 43,5 mkr (22,3). De ökade materialpriserna pressar våra marginaler…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Feb 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus växer…

[image] Trähusstadens hyresbostäder Staketet i Skövde – Det nya affärsområdet Fastighetsutveckling stärker koncernens affärsmodell genom att både bredda erbjudandet och samtidigt på sikt skapa en stabilare och lönsammare verksamhet, säger…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jan 2022 | Götenehus

Extra bolagsstämma Götenehus Group AB…

Förvärv av 30,1 procent av aktierna i Trähusstaden Sverige AB Götenehus Group AB har ingått avtal med Erik Hemberg Fastighets AB om att förvärva 30,1 procent av aktierna i fastighetsbolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jan 2022 | Götenehus

Kallelse till extra bolagsstämma i Gö…

Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari 2022, dels anmäla sitt deltagande till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2016
12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Årligutdelning
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Årligutdelning
12 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
27 Apr 2022 | Årsstämma 2021
28 Apr 2022 | Årligutdelning
11 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022