AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 541.4 555.1 580.4 741.8 823.9
Rörelseresultat (MSEK) -31.4 -5 24.5 33.7 50.6
Årets resultat (MSEK) -49.6 -15.7 8.2 21.2 36.8
Balansomslutning (MSEK) 608.8 542.4 444.6 449.2 576
Eget Kapital (MSEK) 50.4 107.4 111.5 135 166.7
Antal anställda 179 170 148 162 168

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 5 Jul 2018 | Götenehus

Götenehus planerar att bygga cirka 60…

[image] Nordtag är ett nytt bostadsområde som växer fram och ska länka västra Ytterby med centrala Ytterby. Enligt stadsdelsvisionen för området är variation ett ledord. Här ska ny spännande arkitektur…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 May 2018 | Götenehus

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Januari – mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 265 mkr (258). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 18,8 mkr (16,2). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (6,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2018 | Götenehus

Årsstämma Götenehus Group AB 2018

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2017 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes fredagen den 27 april 2018. Utdelningen beräknas att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2018 | Götenehus

Götenehus har vunnit ramupphandling fö…

[image] SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för mer än 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABO har sedan 2010 genomfört ramupphandlingar av typhus. Nu är den nya ramupphandlingen för Kombohus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2018 | Götenehus

Nya aktier tecknade i Götenehus med st…

Samtliga optioner är nu utnyttjade, vilket innebär att 3 000 000 nya B-aktier har tecknats i Götenehus Group AB. Av dessa har Erik Hemberg Fastighets AB tecknat 2 730 000 B-aktier. Genom tecknandet av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Mar 2018 | Götenehus

Götenehus publicerar årsredovisningen…

Götenehus Groups årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gotenehus.com. Götene den 29 mars 2018Götenehus Group AB (publ)För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Mar 2018 | Götenehus

Robert Elovson ny CFO i Götenehus Group…

Robert Elovson är 55 år och tillträder sin befattning under juni 2018.   Götene den 20 mars 2018Götenehus Group AB (publ)   För ytterligare upplysningar vänligen kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Mar 2018 | Götenehus

Kallelse till årsstämma i Götenehus…

AnmälanAktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Mar 2018 | Götenehus

Säljstart för 23 radhus i stadsdelen…

Radhusen som blir i två plan kommer att upplåtas som bostadsrätter med fem rum och kök om cirka 130 kvm. Till varje radhus hör en egen liten trädgård med färdigställd…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2018 | Götenehus

Bokslutskommuniké 1 januari - 31…

Oktober – december 2017 Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 271 mkr (221). Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 22,0 mkr (16,4). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,4).…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2016
12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner