hello

AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | Götenehus

Analysguiden: ANALYS Götenehus Group:…

Vikande konjunktur och avvaktande bostadsmarknad sätter press på fastighetsbolaget. Långsiktig potential kvarstår men utsikterna är svårbedömda och Analysguidens riktkurs justeras ned. Avvaktande bostadsmarknad under Q1 Götenehus intäkter minskade 18 %…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Kommuniké från å…

Götenehus Group AB höll årsstämma den 11 maj 2023. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenStämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Delårsrapport…

Fortsatt satsning på Fastighetsutveckling VD Andreas Gustafsson kommenterar:”Hög inflation och stigande räntor gör att den svenska bostadsmarknaden är mycket avvaktande. Effekterna av den vikande konjunkturen märks i form av en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus Group f…

[image] Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan och förvärvet innebär att Forshem Fastigheter får en mycket spännande roll i stadsutvecklingen i Trollhättan.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus Group…

Götene den 13 april 2023 Götenehus Group AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group AB 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se Mattias…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2023 | Götenehus

Kallelse till årsstämma i Götenehus…

Anmälan Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 maj 2023, dels anmäla sitt deltagande till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus Group…

Det fortsatt utmanande omvärldsläget har en stor påverkan på hela den svenska bostadsmarknaden och leder till minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Bakom nedgången ligger hög inflation och stigande räntor vilket,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Mar 2023 | Götenehus

Analysguiden: ANALYS Götenehus Group:…

Marknaden för villor och fritidshus är fortsatt utmanande, men nytt affärsområde utvecklas positivt och bolagets stabila finanser öppnar för ytterligare förvärvsmöjligheter. Resultatet lyftes av förvaltningsfastigheter i Q4 Götenehus intäkter under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké…

Stabilt kvartal på svag bostadsmarknad VD Andreas Gustafsson kommenterar: ”Den svenska marknaden för villor och fritidshus fortsätter att vara utmanande. Hela branschen har påverkats av sjunkande orderingång under andra halvåret…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Feb 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus…

[image] – Vi är verkligen nöjda med anläggningen och är glada att vi redan från början förberedde möjligheten att expandera solcellsparken. Den nu beslutade investeringen uppgår till 1,4 miljoner kronor…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3