AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 555.1 580.4 741.8 823.9 10.1
Rörelseresultat (MSEK) -5 24.5 33.7 50.6 77.7
Årets resultat (MSEK) -15.7 8.2 21.2 36.8 74.4
Balansomslutning (MSEK) 542.4 444.6 449.2 576 607.8
Eget Kapital (MSEK) 107.4 111.5 135 166.7 214.5
Antal anställda 170 148 162 168 219

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 28 Aug 2019 | Götenehus

Götenehus Group AB: Delårsrapport 1…

April-juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 217 mkr (283). Rörelseresultatet uppgick till 11,4 mkr (18,9). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya volymhusfabriken har belastat resultatet med cirka 3 mkr. Rörelsemarginalen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jun 2019 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus bygger…

[image] Götenehus vinnande förslag innehåller totalt 17 radhus i två plan uppdelade i tre huskroppar. En länga med sju bostäder på 110kvm och två längor med fem bostäder på 107kvm.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jun 2019 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus bygger…

[image] [image] Götenehus kommer att uppföra fyra bostäder i ett plan om 117 kvm samt två bostäder i två plan om 137 kvm på tomter som är drygt 600 kvm…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2019 | Götenehus

Götenehus Group AB: Delårsrapport 1…

Januari – mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 228,8 mkr (264,5). Rörelseresultatet ökade till 19,7 mkr (18,8). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (7,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,7 mkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2019 | Götenehus

Årsstämma Götenehus Group AB 2019

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2018 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes torsdagen den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | Götenehus

Götenehus Group AB: VärsåsVillan…

[image] I VärsåsVillans utbud finns ett 30-tal fritidshus som är framtagna för att passa olika typer av miljöer och familjer med olika smak, intressen och behov. – Fritidshusen är indelade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2019 | Götenehus

Götenehus Group AB: Andreas Gustafsson…

Andreas Gustafsson, född 1978, har varit VD för, det av Götenehus nyligen förvärvade, Swebostad AB sedan 2018. Dessförinnan har han varit chef för Götenehus affärsområde Projektutveckling samt arbetat med projektutveckling…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2019 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus sä…

 [image] I denna grönskande miljö finns sedan tidigare första etappen med totalt 31 bostadsrätter där inflyttning är planerad till sommar och höst 2019. Båda etapperna kommer att ingå i samma…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2019 | Götenehus

Kallelse till årsstämma i Götenehus…

AnmälanAktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 30 april 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2019 | Götenehus

Claes Hansson föreslås till ny…

Claes Hansson är idag verkställande direktör och koncernchef i Götenehus Group AB. Styrelsen har påbörjat processen med att rekrytera en ny verkställande direktör. Johan Carlberg, född 1963, civilingenjör, är verkställande…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2016
12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner