hello

AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 555.1 580.4 741.8 823.9 10.1
Rrelseresultat (MSEK) -5 24.5 33.7 50.6 77.7
rets resultat (MSEK) -15.7 8.2 21.2 36.8 74.4
Balansomslutning (MSEK) 542.4 444.6 449.2 576 607.8
Eget Kapital (MSEK) 107.4 111.5 135 166.7 214.5
Antal anstllda 170 148 162 168 219

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 6 Apr 2021 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus…

Götene den 6 april 2021Götenehus Group AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta:Andreas Gustafsson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se. Götenehus…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2021 | Götenehus

Kallelse till årsstämma i Götenehus…

AnmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 20 april 2021, dels anmäla sig till årsstämman senast…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2021 | Götenehus

Götenehus Group AB: Bokslutskommuniké…

Stark tillväxt och ökad försäljningstakt under 2020 Oktober – december 2020          Intäkterna ökade till 282,9 mkr (217,5). Under fjärde kvartalet har nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke belastat rörelseresultatet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Feb 2021 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus förvä…

[image] Illustrationsplan från kommunens detaljplan över Katslösa 18:1 och Rya 1:29. Götenehus planerade radhus är markerade.Här planerar Götenehus bebyggelse av 51 radhus i två plan. Upplåtelseformen blir bostadsrätter med en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Feb 2021 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus sä…

[image] Bo barnvänligt och naturskönt på Ingareds ängar Bostadsrättsföreningen Lindekullens Lycka får ett lugnt och barnvänligt läge längs en återvändsgata i det nya bostadsområdet Ingareds ängar. Radhusen blir i två…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Nov 2020 | Götenehus

Götenehus Group AB: Delårsrapport…

Juli – september 2020   Nettoomsättningen ökade till 219,9 mkr (159,7). Rörelseresultatet ökade till 7,0 mkr (6,1). Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 procent (3,8). Resultatet efter finansiella poster ökade till 5,8 mkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2020 | Götenehus

Valberedning för Götenehus Group AB…

Valberedningens ordförande är Erik Hemberg, utsedd av valberedningen.  Valberedningen representerar tillsammans cirka 66 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.  Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Oct 2020 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus bygger…

[image] I stadsdelen som är belägen söder om Tullinge pågår en betydande utveckling av området, där nya bostäder, arbetsplatser samt skolverksamheter växer fram. Här kommer 54 välplanerade bostadsrättslägenheter att uppföras.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Sep 2020 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus lanserar…

[image] Götenehus husmodell Mariedal På och omkring berget Kinnekulle i Götene där Götenehus tillverkning sker, ligger flera vackra herrgårdar med gedigna och lummiga parker. Dessa gods ligger till stor del…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Aug 2020 | Götenehus

Götenehus Group AB: Delårsrapport…

April – juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 240,6 mkr (216,6). Rörelseresultatet uppgick till 12,1 mkr (11,4). Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (5,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,0 mkr…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Årsstämma 2016
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2016
12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Årligutdelning
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Årligutdelning
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Apr 2020 | Årsstämma 2019
29 Apr 2020 | Årligutdelning
6 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 Apr 2021 | Årsstämma 2020
29 Apr 2021 | Årligutdelning
12 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner