hello

AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 3 Jan 2023 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus varslar…

Det är framför allt affärsområdena Villor och fritidshus samt Bostadsutveckling inom koncernen Götenehus Group som har påverkats av konjunkturnedgången. – Under det tredje kvartalet 2022 sålde vi en tredjedel av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2022 | Götenehus

Rättelse; Valberedning för Götenehus…

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Erik Hemberg, Kent Molin och Claes Hansson som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen.Valberedningens ordförande är Erik…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2022 | Götenehus

Valberedning för Götenehus Group AB…

Valberedningens ordförande är Erik Hemberg, utsedd av valberedningen. Valberedningen representerar tillsammans cirka 76 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Swebostad…

[image] Radhusen blir i två plan om 106 kvm med 4-5 rum och kök. Alla radhusen har ett eget förråd och en egen trädgård. Nu förbereds marken för att gjuta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Nov 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus sä…

[image] I första etappen kommer Götenehus att bygga 29 radhus i två plan med en boyta mellan 106 och 113 kvadratmeter. I etapp två kommer ytterligare 19 radhus att byggas.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Nov 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Götenehus Group…

[image] Götenehus Group har som tidigare kommunicerats förvärvat de kommersiella fastigheterna Odenhuset i Trollhättan och Vasaporten i Skövde till ett sammanlagt värde om 530 miljoner kronor. Tillsammans med Sylte Centrum…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2022 | Götenehus

Kommuniké från extra bolagsstämma i G…

 Beslut om godkännande av närståendetransaktioner Stämman beslutade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget genom dotterbolaget Forshem Fastighet Holding AB förvärvar samtliga aktier i…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Nov 2022 | Götenehus

Analysguiden: INITIERINGSANALYS Gö…

Analysguiden initierar bevakning av den hållbara bostadsutvecklaren Götenehus och inleder med en riktkurs på 4,2 kronor. Fortsatt stort behov av bostäder i Sverige Utvecklingen både under och efter pandemin har…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Oct 2022 | Götenehus

Götenehus Group AB: Delårsrapport…

Stark utveckling på avvaktande marknad VD Andreas Gustafsson kommenterar: ” Rörelseresultatet ökade kraftigt under det tredje kvartalet och uppgick till 25,1 mkr (7,1). ” ” Priserna på bland annat trä…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2022 | Götenehus

Kallelse till extra bolagsstämma i Gö…

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3