Ledning & Styrelse

Sammanställning över bolagets ledning, styrelse samt deras respektive bakgrunder.

Ledning | VD

Fredrik Olsson

Född: 1971.
Utbildning: Civilingenjör

Fredrik Olsson har bred erfarenhet av produktionsprocesser från livsmedels- och bioteknisk industri där en stor del av hans arbete involverat upprättande av processer och kvalitetssystem för olika branschspecifika standarder såväl som generella system. Fredrik Olsson är också medförfattare till ett flertal vetenskapliga publikationer och patent.

Läs mer
Styrelse | Ordförande

Mårten Winge

Ledamot i styrelsen sedan: 2016
Född: 1959
Utbildning: MSc

Mårten har arbetat med internationell kommersialisering av nya teknologier inom life science och är nu verksam som vd på Medical Vision AB. Han har tidigare tjänstgjort som vd i Proxeon A/S (Odense, Danmark) och på flera bolag inom Doxa koncernen och BroGripen AB. Mårten driver egen konsultbyrå Winge Management och har grundat respektive avyttrat ett flertal bolag.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Lena Söderström

Ledamot i styrelsen sedan: 2018
Född: 1960
Utbildning: BSc medicinsk vetenskap samt Executive MBA

Lena Söderström har 30 års erfarenhet av ledande befattningar från internationella läkemedels- och medicintekniska bolag samt bred erfarenhet från projektledning, affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Mikael Lönn

Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Född: 1949
Utbildning: Läkare, Fil kand.

Mikael Lönn är läkare, entreprenör och har varit verksam som företagsledare i ett flertal branscher men framför allt inom hälso- och sjukvård. Han har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengage­mang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Kenth Petersson

Ledamot i styrelsen sedan: 2011
Född: 1956
Utbildning: Fil kand.

Kenth Petersson har tidigare arbetat som
analytiker och har bred erfarenhet av bioteknikbranschen. Verkar sedan 10 år som affärsängel och huvudägare i ett antal biotechföretag.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Lena Mårtensson Wernrud

Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Född: 1954
Utbildning: Ph.D.

Ordinarie styrelseledamot i Genovis sedan 2014. Lena Mårtensson Wernrud driver egen konsultbyrå, Martensson Innovative Partner. Hon har 30 års erfarenhet av medicinsk teknik och läkemedelsindustri på ledningsgruppsnivå inom bl.a. Gambro AB, Pharmacia och AstraZeneca. Har varit medlem av styrgrupper mellan AstraZeneca och mindre biotech företag och universitet.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Peter Hein

Ledamot i styrelsen sedan: 2018
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom

Peter Hein har lång erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat life science industrin. Han har arbetat som CFO på Q-Med och Biolipox (Orexo) samt CFO samt VD på Granngården och arbetar nu som konsult och interimschef, CFO, för ett par mindre bioteknikbolag. Hans bakgrund är inom ekonomi och finans, bland annat från Ericsson och Swedish Match i Schweiz.

Läs mer

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner