Ledning & Styrelse

Sammanställning över bolagets ledning, styrelse samt deras respektive bakgrunder.

Ledning | Tillförordnad VD

Michael-Robin Witt

Tillförordnad VD Dr. Michael-Robin Witt innehar en Filosofie Doktor i Neurofarmakologi från Royal School of Pharmacy i Köpenhamn. Han har publicerat mer än 50 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter. Michael-Robin har även jobbat inom akademisk forskning i 12 år vid Brain Research Institute, St. Hans Sjukhus i Roskilde. MRW har haft ledande projektchefsbefattningar i Skandinaviska Biotech-företag såsom Neurosearch AB (1999-2000), AstraZeneca F&U (2000-2003) och KaroBio AB (2003-2007). MRW var en av grundarna till Axcentura Pharmaceuticals i 2007, där han agerade som CSO i fem år innan han år 2012 gick med i Lead Discovery Malaysia där han idag har positionerna VD och CSO. MRW blev involverad i Gabather AB i september 2014 och är nu tillförordnad VD i bolaget

Läs mer
Ledning | CSO

Mogens Nielsen

Mogens Nielsen, Candidatus scientiarum, arbetade som forskare och ledare av Research Institute of Biological Psychiatry, Sct. Hans Hospital, och biologidepartementet i Roskilde mellan 1971 och 1999. Han har publicerat 180 vetenskaplig artiklar och har varit gästföreläsare på flera internationella universitet, samt som medarbetare på University of Pharmaceutical Sciences i Köpenhamn.

Läs mer
Ledning | CFO

Ola Skanung

Ola Skanung har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Läs mer
Styrelse | Ordförande & Ledamot

Svein Mathisen

Svein Mathisen är styrelseledamot och ordförande i Gabather sedan 2014. Han har en M.Sc. i teknisk fysik från Tekniska högskolan i Trondheim, Norge. Han har mer än 25 års erfarenhet av management, affärsutveckling och finansiering från life science industrin. Han har arbetat med utveckling av nya produkter i alla typer av organisationer: startups, medelstora och stora organisationer. Han har stor erfarenhet av att bygga upp team och organisationer, att skapa och bygga upp strategiska allianser, införskaffa kapital, privat och publikt, såväl som de flesta aspekter av produktutveckling inom life science området.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Olov Sterner

lov Sterner är styrelseledamot i Gabather sedan 2014. Han är civilingenjör i kemiteknik och hans forskningsområde är biologiskt aktiva naturprodukter, eller sekundärmetaboliter. Han disputerade i organisk kemi år 1985, och efter två år som postdoc vid universitetet i Bonn, Tyskland, fick han en position som forskare på Lunds universitet. År 1990 blev han lektor i organisk kemi, och sedan 1999 är han professor i ämnet. Hans forskning har hittills resulterat i över 400 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter samt 25 patentansökningar och patent. Han har själv eller med kolleger skrivit flera läroböcker i organisk kemi och kemisk toxikologi, och är för närvarande dekan vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

BG Svensson

BG Svensson är Civilekonom från Lunds universitet.
BG har tidigare bl.a varit verksam som: VD Lunds Universitets Utvecklings AB, VD Connect Skåne, VD Science Village Scandinavia AB. Olika ledande befattningar inom bank och finans såväl nationellt som internationellt.

Läs mer
Styrelse | Ledamot

Gunilla Ekström

Gunilla Ekström är styrelseledamot i Gabather sedan 2016. Gunilla Ekström är läkare och har disputerat vid Karolinska Institutet (KI) där hon även är docent i biokemisk toxikologi. Hon har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling inom AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development, där hon med både strategiskt och operativt ansvar för stora utvecklingsteam arbetat med preklinisk forskning och klinisk läkemedelsutveckling. Under sin tid på AstraZeneca var hon medlem av terapiområdet Neurosciences ledningsgrupp, och ledde en portföljorganisation som tog läkemedelssubstanser inom smärtlindring från preklinisk utveckling till kliniska prövningar. Gunilla Ekström har operativa uppdrag i SMEs.

Läs mer

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner