hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-22 Footway Group Footway Group AB: Footway Group bygger Nordens största distributionscenter för e-handlare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group bygger Nordens största distributionscenter för e-handlare

”Anläggningen i Eskilstuna hanterar idag 10 e-handelsbutiker (Sportamore, Caliroots, Stayhard, Netlens mfl). Nu förbereder vi automation och system för att standardiserat kunna hjälpa 100-tals e-handelsbutiker. I rådande marknad är det många e-handlare som efterfrågar hjälp med logistik, kundsupport och system för att kunna nå ut och konkurrera utanför Sverige. Vi har anpassat en stor del av vår verksamhet för att kunna hantera webbutiker som inte ägs av Footway Group och att nu även anpassa logistiken är otroligt spännande”, säger Daniel Mühlbach, VD för Footway Group.
Footway Group, med lagerverksamhet i Helsingborg och Kjula, har idag beslutat att centralisera verksamheten till bolagets nyligen utbyggda lager om 48 000 m2 i Eskilstuna. Flytten planeras vara helt genomförd under q1 2024 och väntas minska bolagets kostnader relaterade till hyra, administration och system med ca 30 msek på årsbasis. Därtill minskar även kostnader relaterade till frakt med 5-7% motsvarande 10-15 msek/år. Detta pga minskad komplexitet, tex elimineras utleveranser som idag delas på två försändelser. Flytten medför även kostnader av engångskaraktär om ca 30 msek. Under 2023 och 2024 räknar bolaget med att investera ca 50 msek i lagersystem och automation. Investeringarna planeras att finansieras genom leasing och inom ramarna för befintlig lånestruktur. Den nya logistikanläggningen kommer hantera logistiken för bolagets samtliga 12 e-handelsbutiker, men kommer även anpassas för att kunna erbjuda tjänster till e-handelsbutiker utanför Footway Group.
”E-handeln och retail i övrigt har haft ett par utmanande år som följd av pandemin och nu kriget i Ukraina, så även Footway Group. Vi har kämpat med utmaningar i försörjningskedjan, och sett en minskad efterfrågan och dessutom integration av verksamheter”, säger Daniel Mühlbach. ”Vi är dock bra rustade med historik av lönsamhet, låga kostnader och en stark balansräkning med över 600 msek i eget kapital. Vår lagerbindning har ökat till följd av sena leveranser vilket pressat vår likviditet, men vi arbetar löpande med att minska lagerbindningen och därigenom frigöra kassa.
”Jag ser stor potential i att kunna erbjuda en standardiserad e-handelslösning som är enkel att integrera mot. Många mindre e-handlare kämpar med att outsourca delar av verksamheten som tex lager, kundsupport, marknadsföring mm”, fortsätter Daniel Mühlbach. ”Ofta krävs att man är riktigt bra på det man outsourcar för att kunna beställa och följa upp. Vi vill paketera och standardisera tjänsterna så att det är enkelt att använda för små och medelstora e-handlare. En delad infrastruktur tror vi kommer vara en nyckel för att konkurrera internationellt med en lönsam e-handel.”
 

2022-11-23 Footway Group Footway Group AB: Footway Groups valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Stayhard.com Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Footway Group Footway Group AB: Footway Group årsstämmokommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Footway Group Kallelse till årsstämma i Footway Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Footway Group Footway Group AB: Footway Group lanserar "Community Approved" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Footway Group Footway Group AB: Teckningsperioden i Footway Groups företrädesemission inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Grand Shoes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Footway Group Footway Group AB: Footway Group har beslutat att justera villkoren i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023