hello
hello

AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda innovativa, unika, naturliga och miljövänliga premiumprodukter som bygger på vetenskap och beprövad användning och därigenom skapa välbefinnande och god intimhälsa.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ELN
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Ellens affärsidé är att hjälpa kvinnor att behålla en god intimhälsa med hjälp av naturliga, självreglerande probiotiska innovationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ELN
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 May 2022 | Ellen AB

Rättelse pga felaktig hänvisning till…

Vid Ellen Aktiebolags årsstämma i Stockholm den 24 maj 2022 fastställde stämman, i enlighet med föreslagna beslut, följande: Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för år 2021, samt beslutade, i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2022 | Ellen AB

Kommuniké från årsstämma i Ellen…

Vid Ellen Aktiebolags årsstämma i Stockholm den 24 maj 2022 fastställde stämman, i enlighet med föreslagna beslut, följande: Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för år 2021, samt beslutade, i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Ellen AB

Kallelse till årsstämma i Ellen…

Ellen Aktiebolag (publ), org.nr 556419-2663, kallar till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom enbart poströstning,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Ellen AB

Ellen Aktiebolag (publ) publicerar å…

Ellens årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.ellen.se/arsredovisning/ För ytterligare information: Charlotta Nilsson, vd på Ellen ABTelefon 08-412 10 00, info@ellen.se Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2022…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2022 | Ellen AB

Ellen AB utökar distributionen av sin…

I maj lanseras Ellens nya varumärkes identitet och produkt design tillsammans med en uppgraderad produktportfölj. I och me d implementeringen utökar Ellen sin distribution och tillgänglighet markant på den svenska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Feb 2022 | Ellen AB

Ellen AB - Bokslutskommuniké 2021

ANDRA HALVÅRET JULI-DECEMBER 2021 Nettoomsättningen uppgick till 8 687 (7 241) KSEK Bruttomarginalen uppgick till 50 (46) procent Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -3 512 (-4 762) KSEK Resultat per aktie uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2022 | Ellen AB

Ellen AB stärker sin produktportfölj…

Ett av Ellens fokusområden är att utveckla produktportföljen med nya relevanta intimvårdsprodukter för marknaden . I maj 2022 uppgraderar Ellen två av sina populära veganska produkter. Det är Ellens Cleansing…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Feb 2022 | Ellen AB

Ellen AB lanserar en ny affärsstrategi…

I maj 2021 inleddes ett samarbete med Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer. Tillsammans med Silver har Ellen genomfört ett affärs strategiskt arbete som resulterat i en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2021 | Ellen AB

Marknadsuppdatering : Ellen AB levererar…

Ellen AB r edovisar en förbättrad bruttomarginal på 48 (45) procent samt en förbättrad EBITA på – 4 442 (-5 349 ) KSEK vilket är ett förbättrat resulta t om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Sep 2021 | Ellen AB

Ellen signerar ett utökat distributö…

Ellen intensifierar sitt samarbete med distributören Bio-Tech Distribution , den europeiska grenen av BTD Global Distribution , och signerar ett avtal för att lan sera Ellens produktportfölj i Storbritannien ,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 May 2023 | Årsstämma 2022