Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-04-30 DistIT DistIT: Kostnadsanpassningar i Aurora Group A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | DistIT

DistIT: Kostnadsanpassningar i Aurora Group A/S

för avgångsvederlag vilka beräknas uppgå till 0,7 MSEK.

Henrik Finnedal CEO Aurora Group A/S: ”Då Auroras resultat inte ökat i takt med den goda omsättningstillväxten tvingas vi göra en konstandsanpassning. Det är alltid beklagligt att behöva reducera personal men vi kommer efter dessa åtgärder vara bättre rustade att fortsätta vår lönsamma tillväxt och säkerställa Auroras framtid långsiktigt.”

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistITAB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistITAB

Mobil: +46 733 311 311
E-mail: Erik.Bech-Jansen@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: Certifiedadviser@penser.se

2019-04-25 DistIT Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (Publ.) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 DistIT DistIT: Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 DistIT DistIT: Delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-02 DistIT DistIT: Septon förvärvar genom dotterbolaget LiteNordic 60% av aktierna i TiGHT LED AB och expanderar möjligheterna med ett erbjudande av EMV-produkter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 DistIT DistIT har tecknat bindande aktieöverlåtelseavtal för försäljning av DistIT Fastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-20 DistIT Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-05 DistIT Robert Rosenzweig VD DistIT AB har köpt 10.000 aktier i DistIT AB till ett genomsnittspris av 46kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 DistIT DistIT: Bokslutskommuniké januari - december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 DistIT DistIT har ingått en avsiktsförklaring att avyttra aktierna i DistIT Fastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 DistIT Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 21 februari 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-13 DistIT Ny CFO i DistIT AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-08 DistIT DistIT AB har köpt nominellt 4 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 100,990 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-01 DistIT DistIT AB har köpt nominellt 42 MSEK obligationer i DistIT AB till en snittkostnad om 100,835 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 DistIT KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 DistIT Aurora och SweDeltaco går samman för att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och stärka verksamheten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 DistIT DistIT ABs dotterbolag DistIT Fastigheter AB tecknar hyreskontrakt med PostNord Sverige AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 DistIT Delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 DistIT Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-17 DistIT Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-07 DistIT Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018 som verkställande direktör i DistIT AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 DistIT DistIT offentliggör obligationsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 DistIT Byte av certified adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-12 DistIT Septon har fullföljt förvärvet av Lydrommet i Norge och Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-12 DistIT Ny verkställande direktör i DistIT AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-29 DistIT Septon förvärvar Lydrommet och expanderar i Norge och Danmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 DistIT DistIT påkallar förtida återlösen av 2014/2019 obligationer med ISIN SE0005962214 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 DistIT DistIT placerar obligationer om 240 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 DistIT DistIT AB undersöker möjligheten att emittera obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 DistIT DistIT AB FÖRVÄRVAR RESTERANDE 10 % I AURORA GROUP HOLDING A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 DistIT Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ), tisdagen den 24 april 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 DistIT Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 DistIT VALBEREDNINGEN I DISTIT AB FÖRESLÅR NY STYRELSELEDAMOT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 DistIT DistIT ändrar tidigare förslag och föreslår att ingen utdelning lämnas 2018 - förvärv väntas slutföras under andra kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-04 DistIT DistIT AB - Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 DistIT Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 DistIT DistIT AB - förslag inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 DistIT Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017, DistIT AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-05 DistIT Septon Electronic AB tecknar distributionsavtal avseende Martin Professional. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-16 DistIT DistIT AB får ny styrelseordförande, tillförordnad VD och ändrad sammansättning av valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 DistIT DistIT AB förbereder VD-byte Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 DistIT SweDeltaco AB förvärvar Winther Wireless AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 DistIT DELÅRSRAPPORT januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 DistIT SweDeltaco har utsett Ali Motazedi till ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-20 DistIT Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Jan 2019 | Extrastämma 2019
21 Feb 2019 | Extrastämma 2019
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årligutdelning
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner