AFFÄRSIDÉ

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, så kallade cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmalogiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: CYXO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 0
Rörelseresultat (MSEK) -4.2
Årets resultat (MSEK) -4.2
Balansomslutning (MSEK) 23.6
Eget Kapital (MSEK) 22.8
Antal anställda 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 16 May 2018 | Cyxone

Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-…

Kvartalet (2018-01-01-2018-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 747 (-1 487) KSEK Resultat per aktie -0,18 (-0,10) Likvida medel uppgick per 2018-03-31 till 27…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2018 | Cyxone

Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 maj 2018; och dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | Cyxone

Cyxone receives notice of patent…

Cyxone focuses on developing drugs that inhibit key processes in the body’s cells that are typically associated with various immune-related disorders. One of the lead projects, the cyclotide-based drug candidate…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2018 | Cyxone

Cyxone erhåller meddelande om…

Cyxone fokuserar på att utveckla läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Ett av huvudprojekten, den cyklotidbaserade läkemedelskandidaten T20K, befinner sig i det prekliniska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2018 | Cyxone

Cyxone's Annual General Meeting moved to…

The shareholders of Cyxone AB (publ) are hereby informed that the company’s Annual General Meeting (AGM) will be postponed and held on Tuesday, June 5, 2018. It was previously scheduled…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2018 | Cyxone

Cyxones årstämma framflyttad till den…

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), underrättas härmed om att bolagets årsstämma flyttas fram och kommer att hållas på tisdagen den 5 juni 2018. Den var tidigare planerad till den 23…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2018 | Cyxone

Cyxone's cyclotides recognized as a…

The two discoverers of immunomodulating cyclotides, Carsten Gründemann and Christian W. Gruber, as well as Kjell G. Stenberg, CEO of Cyxone, show in their research significant therapeutic and prophylactic effects…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2018 | Cyxone

Cyxones cyklotider uppmärksammas som…

De två upptäckarna av immunomodulerande cyklotider, Carsten Gründemann och Christian W. Gruber, samt Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, påvisar i sin forskning signifikanta terapeutiska och profylaktiska effekter av T20K…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2018 | Cyxone

Cyxones cyklotid visar lovande initiala…

CYXONES CYKLOTID VISAR LOVANDE INITIALA RESULTAT I EN PILOTSTUDIE I IBD Cyxone meddelade idag att första fasen av pilotstudien av deras cyklotid mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har slutförts enligt plan.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2018 | Cyxone

Cyxone's cyclotide shows promising…

The purpose of the pilot study was to investigate the effect of cyclotides against inflammatory bowel disease (IBD) in an acute animal model of IBD. The first phase using the…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
23 May 2017 | Årsstämma 2016
24 May 2017 | Årligutdelning 2016
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
25 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
11 Dec 2017 | Extrastämma 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
5 Jun 2018 | Årsstämma 2017

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner