AFFÄRSIDÉ

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, så kallade cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmalogiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: CYXO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 0
Rörelseresultat (MSEK) -4.2
Årets resultat (MSEK) -4.2
Balansomslutning (MSEK) 23.6
Eget Kapital (MSEK) 22.8
Antal anställda 1

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 17 Aug 2018 | Cyxone

Cyxone changes Certified Adviser to…

Cyxone has entered an agreement with Mangold Fondkommission AB regarding the service as Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB will act as the Certified Adviser as of August 21, 2018. Until…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2018 | Cyxone

Cyxone byter Certified Adviser till…

Cyxone har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 21 augusti 2018. Fram till dess kommer Erik Penser…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2018 | Cyxone

Cyxone's interim report for January-June…

First Half-year (1 January to 30 June 2018) Operating revenue KSEK 0 (0) Income after financial items KSEK -6 503 (-4 075) Earnings per share -0,37 (-0,27) Cash and cash…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2018 | Cyxone

Cyxones delårsrapport för januari-juni…

Halvåret (2018-01-01-2018-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster -6 503 (-4 075) KSEK Resultat per aktie -0,37 (-0,27) Likvida medel uppgick per 2018-06-30 till 17…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2018 | Cyxone

Cyxone tidigarelägger halvårsrapport…

Arbetet med delårsrapporten för andra kvartalet 2018 har gått snabbare än väntat, varvid Cyxone kan publicera denna den 17 augusti 2018, istället för som tidigare kommunicerats den 29 augusti 2018.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2018 | Cyxone

Cyxone brings forward interim report to…

Work on the interim financial report for the second quarter of 2018 has gone faster than expected, therefore, Cyxone will publish it on August 17, 2018, instead of August 29,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2018 | Cyxone

Cyxone concludes IBD pilot study with…

The pilot study comprised two consecutive phases, testing the cyclotide in two different animal models, with the purpose of investigating the effect of cyclotides against inflammatory bowel disease (IBD). Although…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2018 | Cyxone

Cyxone avslutar IBD-pilotstudie med…

Pilotstudien bestod av två följande faser där cyklotiden testades i två olika djurmodeller med syftet att undersöka cyklotiders effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Även om den kliniskt inducerade inflammationen i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2018 | Cyxone

Cyxone utser Mangold till…

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Cyxones aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2018 | Cyxone

Cyxone appoints Mangold as market maker

Mangold will fulfill its assignment as market maker to ensure the possibility of trading in Cyxone’s share every day by continuously placing trading records on each purchase and sales page…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
23 May 2017 | Årsstämma 2016
24 May 2017 | Årligutdelning 2016
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
25 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
11 Dec 2017 | Extrastämma 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
5 Jun 2018 | Årsstämma 2017
17 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner