AFFÄRSIDÉ

Curando Nordic AB är ett e-hälsobolag med egna digitala verktyg anpassade för nutidens och kommande krav på effektivare vårdinsatser och förbättrad hälsoekonomi. Metodiken bygger på datadrivna processer med AI inslag för att säkerställa kvalitativ leverans av pro aktiva och reaktiva hälsotjänster på individ/grupp och organisationsnivå för arbetsgivare.

Bolaget har en gedigen kompetensbas inom sjukvård och hälsa till sitt förfogande. Genom att utnyttja detta tillsammans med de digitala verktygen på ett konsekvent vis kan bolaget erbjuda sina kunder produkter och tjänster som ligger före konkurrenternas. Resultatet blir mer vård och hälsa med mindre användning av resurser, och en dramatiskt förbättrad effektivitet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CUR
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 1.5 10.5
Rrelseresultat (MSEK) -8.8 -17.8
rets resultat (MSEK) -8.8 -17.9
Balansomslutning (MSEK) 26.2 14.2
Eget Kapital (MSEK) 20.3 4.5
Antal anstllda 7 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 26 May 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB publicerar delå…

Värt att notera Periodens burn-rate per månad reducerades med 42% jämfört med motsvarande tal för helåret 2019. Johan Tinnerholm tillträder som ny VD i februari. Förnyat och expanderat avtal med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2020 | Curando Nordic AB

Kallelse till årsstämma i Curando…

Information med anledning av Covid-19 För att minimera smittspridning kommer vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman att göras. Ingen förtäring kommer att serveras. Planerade anföranden kommer att begränsas till ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB:s årsredovisning för…

Årsredovisningen innehåller vissa förändringar i förhållande till vad som förelåg i bokslutskommuniké per den 28 februari 2020.  I årsredovisningen, för koncernen, har  – nettoomsättningen minskat med 192 TKR,– övriga externa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB meddelar ändrat…

Styrelsen för Curando Nordic AB har idag beslutat att ändra datum för bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Av administrativa skäl kommer rapporten att publiceras den 24 april 2020 och inte…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB meddelar ändrat…

Styrelsen för Curando Nordic AB har idag beslutat att ändra datum för bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Rapporten kommer att publiceras den 20 april 2020 och inte som tidigare meddelats…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB släpper ny funktion f…

Tilläggsfunktionen gör det möjligt för medarbetare att rapportera om de anmäler sjukdom eller vab på grund av COVID-19 symptom. Tillägget innehåller också myndighetsinformation och vägledning kring COVID-19 för medarbetare direkt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Mar 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (publ) beslutade om ä…

Beslut angående bolagsordningens gränser för aktiekapitalStämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 230 000 kronor och högst 920 000 kronor. Beslut angående minskning av aktiekapitalet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB publicerar…

12 månader (2019-01-01 – 2019-12-31) Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 066 (15 644) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag.  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 369…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Feb 2020 | Curando Nordic AB

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 mars…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Feb 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB:s dotterbolag förnyar…

Agilit och MedHelp AB har samarbetat sedan slutet av 2016 gällande avrop av produkter och SAAS-tjänster från Agilits e-hälsoplattform. I december 2018 lanserades tillsammans med MedHelp en lösning som avlastar…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Årsstämma 2018
3 Jun 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
18 Mar 2020 | Extrastämma 2020
26 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Årsstämma 2019
1 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner