AFFÄRSIDÉ

Curando Nordic AB är ett e-hälsobolag med egna digitala verktyg anpassade för nutidens och kommande krav på effektivare vårdinsatser och förbättrad hälsoekonomi. Metodiken bygger på datadrivna processer med AI inslag för att säkerställa kvalitativ leverans av pro aktiva och reaktiva hälsotjänster på individ/grupp och organisationsnivå för arbetsgivare.

Bolaget har en gedigen kompetensbas inom sjukvård och hälsa till sitt förfogande. Genom att utnyttja detta tillsammans med de digitala verktygen på ett konsekvent vis kan bolaget erbjuda sina kunder produkter och tjänster som ligger före konkurrenternas. Resultatet blir mer vård och hälsa med mindre användning av resurser, och en dramatiskt förbättrad effektivitet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CUR
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 1.5 10.5
Rörelseresultat (MSEK) -8.8 -17.8
Årets resultat (MSEK) -8.8 -17.9
Balansomslutning (MSEK) 26.2 14.2
Eget Kapital (MSEK) 20.3 4.5
Antal anställda 7 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 30 Aug 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB publicerar delå…

6 månader (2019-01-01 – 2019-06-30) Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 527 (9 175) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till – 7…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jul 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB utser Åke Knutsson…

Knutsson har senast varit CFO på de listade bolagen Safeture AB från 2014 och tidigare på Rex Oil i Singapore. Han har 20 års erfarenhet från Med Tech bl.a. som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jun 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB får ytterligare…

Styrelsen har enats om att tillföra Bolaget ytterligare drygt 1,1 MSEK för att säkra rörelsekapital nödvändigt för att renodla verksamheten som tidigare kommunicerats. Finansieringen görs dels genom att direkta medel…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2019 | Curando Nordic AB

Kommuniké från årsstämma den 31 maj…

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 May 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB publicerar delå…

Tre månader (2019-01-01 – 2019-03-31) Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 003 KSEK vilket är en minksning på 58% jämfört med första kvartalet 2018. Minskningen är i huvudsak en effekt av avyttringen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB positionerar sig som…

Efter de omfattande åtgärder som genomförts med försäljning av två dotterbolag samt avveckling av två bolag inom företagshälsa planerar Curando en kommersialisering av den omfattande IT-plattform som bolaget har utvecklat.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB senarelägger…

Curando Nordic AB har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2019. Delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2019 kommer att publiceras den 29 maj 2019…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 May 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB:s årsredovisning för…

Årsredovisningen innehåller vissa förändringar i förhållande till vad som förelåg i bokslutskommuniké per den 28 februari 2019. I årsredovisningen, för koncernen, har– webbplattformen för marknadsföring skrivits ned med -512 TKR,–…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | Curando Nordic AB

Oren revisionsberättelse för 2018-års…

Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2018 och avviker från standardformuleringen avseende bolagets risker och osäkerhetsfaktorer. Revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2019 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB:s dotterbolag tecknar…

Det icke exklusiva avtalet omfattar programvarorna HealthPlace, WorkSpace, Rehab, E-learning, Arbetsmiljöchecklista och C-puls, samtliga avsedda för digital hantering av företagshälsa. Avtalet träder i kraft då Svensk Vårdförmedling Försäljning AB fått…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Årsstämma 2018
3 Jun 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner