hello

AFFÄRSIDÉ

Curando Nordic AB är ett e-hälsobolag med egna digitala verktyg anpassade för nutidens och kommande krav på effektivare vårdinsatser och förbättrad hälsoekonomi. Metodiken bygger på datadrivna processer med AI inslag för att säkerställa kvalitativ leverans av pro aktiva och reaktiva hälsotjänster på individ/grupp och organisationsnivå för arbetsgivare.

Bolaget har en gedigen kompetensbas inom sjukvård och hälsa till sitt förfogande. Genom att utnyttja detta tillsammans med de digitala verktygen på ett konsekvent vis kan bolaget erbjuda sina kunder produkter och tjänster som ligger före konkurrenternas. Resultatet blir mer vård och hälsa med mindre användning av resurser, och en dramatiskt förbättrad effektivitet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CUR
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 1.5 10.5
Rrelseresultat (MSEK) -8.8 -17.8
rets resultat (MSEK) -8.8 -17.9
Balansomslutning (MSEK) 26.2 14.2
Eget Kapital (MSEK) 20.3 4.5
Antal anstllda 7 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 14 Sep 2020 | Curando Nordic AB

Patentansökan inlämnad av Curando…

Denna ansökan är ny och baseras således inte på Curandos tidigare patentansökan. Patentansökan avser vikarieanskaffning, närmare bestämt en metod för automatiserad allokering av vikarier vid sjukfrånvaro. Curando har sedan tidigare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Sep 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB lanserar ny plattform

2019-05-29 meddelade Curando en ambition att positionera sig som SaaS leverantör och kommersialisera bolagets IT-plattform. Processen har beskrivits fortlöpande, senast i Q2-rapporten där den nya plattformen presenterades lite närmre och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Aug 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB publicerar delå…

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil. Värt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2020 | Curando Nordic AB

Minskning av aktiekapitalet i Curando…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (publ) sluter avtal om…

Lånet från Erik Penser Bank ger Curando nödvändigt rörelsekapital för att fortsätta den påbörjade offensiva satsningen som renodlat SaaS-bolag med fokus på företagshälsa. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor och löper…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2020 | Curando Nordic AB

Kommuniké från Curando Nordic AB (publ…

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 May 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB publicerar delå…

Värt att notera Periodens burn-rate per månad reducerades med 42% jämfört med motsvarande tal för helåret 2019. Johan Tinnerholm tillträder som ny VD i februari. Förnyat och expanderat avtal med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2020 | Curando Nordic AB

Kallelse till årsstämma i Curando…

Information med anledning av Covid-19 För att minimera smittspridning kommer vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman att göras. Ingen förtäring kommer att serveras. Planerade anföranden kommer att begränsas till ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB:s årsredovisning för…

Årsredovisningen innehåller vissa förändringar i förhållande till vad som förelåg i bokslutskommuniké per den 28 februari 2020.  I årsredovisningen, för koncernen, har  – nettoomsättningen minskat med 192 TKR,– övriga externa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB meddelar ändrat…

Styrelsen för Curando Nordic AB har idag beslutat att ändra datum för bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Av administrativa skäl kommer rapporten att publiceras den 24 april 2020 och inte…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Årsstämma 2018
3 Jun 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
18 Mar 2020 | Extrastämma 2020
26 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Årsstämma 2019
1 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner