hello

AFFÄRSIDÉ

Curando Nordic AB är ett e-hälsobolag med egna digitala verktyg anpassade för nutidens och kommande krav på effektivare vårdinsatser och förbättrad hälsoekonomi. Metodiken bygger på datadrivna processer med AI inslag för att säkerställa kvalitativ leverans av pro aktiva och reaktiva hälsotjänster på individ/grupp och organisationsnivå för arbetsgivare.

Bolaget har en gedigen kompetensbas inom sjukvård och hälsa till sitt förfogande. Genom att utnyttja detta tillsammans med de digitala verktygen på ett konsekvent vis kan bolaget erbjuda sina kunder produkter och tjänster som ligger före konkurrenternas. Resultatet blir mer vård och hälsa med mindre användning av resurser, och en dramatiskt förbättrad effektivitet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CUR
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 1.5 10.5
Rrelseresultat (MSEK) -8.8 -17.8
rets resultat (MSEK) -8.8 -17.9
Balansomslutning (MSEK) 26.2 14.2
Eget Kapital (MSEK) 20.3 4.5
Antal anstllda 7 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 15 Jul 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB överlåter sin…

Curando Nordic AB har som tidigare meddelats ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Vo2 Cap AB i ett s.k. omvänt förvärv och att överföra Curandos nuvarande verksamhet till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jul 2021 | Curando Nordic AB

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 augusti 2021; och anmäla sig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jul 2021 | Curando Nordic AB

Curando: Vo2 Cap AB (publ) förstärker…

 –  ”Det som Nike och Kristina inte vet om media och tech är inte värt att veta och sen kompletterar vi med Eva som är en otroligt rutinerad kraft inom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (publ) släpper…

Curando 2.0 är företagets plattform riktad mot leverantörer av hälsotjänster till företag och direkt till företag och andra organisationer. Tidbokningstjänsten med integrationsmotor kan kopplas mot journalsystem och andra tredjepartstjänster för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2021 | Curando Nordic AB

Curando: Vo2 Cap AB (publ) rekryterar…

Vo2 har som tidigare meddelats (https://news.cision.com/se/curando/r/curando-nordic-ab–publ–genomfor-villkorat-omvant-forvarv-av-vo2-cap-ab–publ-,c3365721) ingått avtal med Curando Nordic AB (publ) (”Curando”) i ett s k omvänt förvärv och planeras vara klar för börsnotering på Nasdaq First North i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2021 | Curando Nordic AB

Curando: Förklarande information angå…

Sammanfattningsvis får du som aktieägare: Aktier i ett helt nytt bolag (Vo2) med goda förutsättningar till värdeökning för aktieägarna framöver utan att betala något för dessa aktier. Samma antal aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jun 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (publ) genomför…

Sammanfattning av Transaktionen Curando har idag ingått avtal med aktieägarna i Vo2 (”Säljarna”) avseende förvärv av samtliga aktier i Vo2 mot en köpeskilling om 199 999 999,915 kronor (”Transaktionen”). Betalning erläggs genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2021 | Curando Nordic AB

Kommuniké från Curando Nordic AB (publ…

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 May 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (publ) publicerar del…

Värt att notera Curando har under april genomfört förvärvet av 100% av aktierna i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB. FHVs programvara kompletterar Curandos tekniska plattform och kommer initialt att driva…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (publ) tidigarelägger…

Rapporten, som avser perioden januari till mars 2021, kommer att publiceras den 21 maj 2021 istället för den 26 maj som tidigare kommunicerats.

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Årsstämma 2018
3 Jun 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
18 Mar 2020 | Extrastämma 2020
26 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Årsstämma 2019
1 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
28 May 2021 | Årsstämma 2020
17 Aug 2021 | Extrastämma 2021
27 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner