hello

AFFÄRSIDÉ

Curando Nordic AB är ett e-hälsobolag med egna digitala verktyg anpassade för nutidens och kommande krav på effektivare vårdinsatser och förbättrad hälsoekonomi. Metodiken bygger på datadrivna processer med AI inslag för att säkerställa kvalitativ leverans av pro aktiva och reaktiva hälsotjänster på individ/grupp och organisationsnivå för arbetsgivare.

Bolaget har en gedigen kompetensbas inom sjukvård och hälsa till sitt förfogande. Genom att utnyttja detta tillsammans med de digitala verktygen på ett konsekvent vis kan bolaget erbjuda sina kunder produkter och tjänster som ligger före konkurrenternas. Resultatet blir mer vård och hälsa med mindre användning av resurser, och en dramatiskt förbättrad effektivitet.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: CUR
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 1.5 10.5
Rrelseresultat (MSEK) -8.8 -17.8
rets resultat (MSEK) -8.8 -17.9
Balansomslutning (MSEK) 26.2 14.2
Eget Kapital (MSEK) 20.3 4.5
Antal anstllda 7 20

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 7 Apr 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB har genomfört förvä…

Curando meddelade den 29 mars 2021 att de tecknat ett avtal avseende förvärv av samtliga aktier i FHVCare. Förvärvet av FHVCare var villkorat av att årsstämmans beslut från den 29…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Mar 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB:s årsredovisning…

ÅRET I SIFFROR Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 631 (4 442) TKR och för moderbolaget var motsvarande siffra 297 (653) TKR. Rörelseresultatet för året uppgick för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB förvärvar FHVCare i…

FHVCare erbjuder en webbaserad beställnings- och kommunikationsportal där företag och offentliga organisationer kan beställa tjänster inom företagshälsovård och få översyn av dessa. Företaget har idag 69 000 användare kopplade till sin…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Feb 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB publicerar…

KONCERNEN 12 MÅNADER till 2020-12-31 Koncernens nettoomsättning uppgick till 631 (4 442) TKR. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 345 (-6 454) TKR. Resultatet per aktie* efter utspädning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jan 2021 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB meddelar sista dag fö…

Företrädesemissionen i Curando Nordic AB (”Curando” eller ”Bolaget”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas med vanliga aktier. Sista dag för handel med BTA är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2020 | Curando Nordic AB

Curando offentliggör utfall i företrä…

Styrelsen i Curando Nordic AB (”Curando” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Curandos befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 15 oktober…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Dec 2020 | Curando Nordic AB

Curando: Inbjudan till digital…

VD Johan Tinnerholm kommer att hålla bolagspresentationen och informera om Curandos senaste utveckling och pågående företrädesemission. Samtidigt får deltagarna möjlighet att ställa frågor löpande under presentationen genom kommentarsfältet.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2020 | Curando Nordic AB

Curando: Inbjudan till digital…

Träffen kommer att streamas på Erik Penser Banks Youtube-kanal. ( https://www.youtube.com/channel/UCLmAEBHTXLIXnuyVQ2TRHeQ/videos ). VD Johan Tinnerholm kommer att hålla bolagspresentationen och informera om Curandos senaste utveckling och pågående företrädesemission. Samtidigt får…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2020 | Curando Nordic AB

Curando Nordic AB offentliggör prospekt…

Styrelsen för Curando Nordic AB (”Curando” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes den 15 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2020 | Curando Nordic AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn” samt §§ 4-5 så att gränserna för…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Årsstämma 2018
3 Jun 2019 | Årligutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
18 Mar 2020 | Extrastämma 2020
26 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Årsstämma 2019
1 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Årsstämma 2020
7 May 2021 | Årligutdelning
26 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
26 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner