AFFÄRSIDÉ

Confidence är en systemintegratör som designar och levererar värdeskapande säkerhetslösningar.

Bransch: Industrivaror och tjänster
Marknad:  First North
Tickerkod: CONF B
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

Verksamhet

FÖRETAGET
Confidence är en kunskapsledande systemintegratör och tjänsteleverantör som skapar trygghet och verksamhetsnytta hos våra kunder genom att förena traditionell säkerhetsteknik med IP-teknologi. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom bland annat säkerhetsanalys, säkerhet, access, brand, larm, kamera och IT infrastruktur.

Confidence operativa verksamheter, Säkerhet & Brand samt Lås, ingår i Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag listat på NASDAQ First North. Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 58 anställda och finns representerade i Sverige (Stockholm och Göteborg).

Vi arbetar ständigt med verksamhetsförbättring för att fortsatt kunna möta och överträffa våra kunders förväntningar. Ett arbete som styrs av vår vision, mission och affärsidé.

Vision

Att bli en ledande oberoende leverantör av integrerade säkerhetslösningar.

Mission

Vår mission är att vara våra kunders prioriterade leverantör av Säkerhetslösningar och att ge våra kunder den mest begripliga och flexibla lösningen baserad på spetsteknologi – vilket ger den bästa möjliga lönsamheten i investeringen. Confidence designar och levererar effektiva Säkerhetslösningar av hög kvalitet.

Affärsidé

”Confidence är en Systemintegratör som designar och levererar Säkerhetslösningar av hög kvalitet. Dessa är konkurrenskraftiga i funktionalitet och pris samt utnyttjar konvergensen mellan IT och säkerhetsteknologi. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt partnerskap med våra kunder och levererar lösningar såväl som värdeadderande tjänster och service”.

Miljö

Confidence verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och ej förnybara energiresurser. Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/ återvinning eller vara biologisk nerbrytbara. Sparsamhet iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser. Företaget skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

Confidence skall framstå som en av de ledande leverantörerna av säkerhetssystem med hög och jämn kvalitet. Vi levererar säkerhetslösningar utifrån externa och interna kunders önskemål och behov, genom att hålla rätt kvalitet och erbjuda den senaste tekniken och kompetensen på våra produkter och tjänster. Våra medarbetare är företagets främsta resurser och som stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, utrustning, stödsystem och utbildning, för att nå rätt kvalitet, lönsamhet och tillsammans kunna utveckla verksamheten.


Confidence-koncernen består av moderbolaget Confidence International AB (publ) (org. nr. 556291-7442, med säte i Stockholm) med en rad dotterbolag, varav de rörelsedrivande bolagen, vilka är helägda, är Confidence Sweden AB (org. nr. 556512-0408, med säte i Stockholm) vilket driver affärsområdet Lås, Confidence Security Sweden AB (org. nr. 556551-3057, med säte i Stockholm) vilket driver affärsområdet Säkerhet & Brand.

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 May 2018 | Årsstämma 2017
11 May 2018 | Årligutdelning
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Dec 2018 | Extrastämma 2018
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner