AFFÄRSIDÉ

Cellink är ett bioteknikföretag. Företaget har utvecklat ett biobläck som kan blandas med levande celler för att utveckla funktionella mänskliga vävnader.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod:  CELLNK B
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

 

WEBBPLATS

Verksamhet

CELLINK
Företaget fokuserar på utveckling och kommersialisering av bioprintingsteknik som gör det möjligt för forskare att skriva ut mänskliga organ och vävnader för utveckling av läkemedel och kosmetiska produkter, och i framtiden för kliniska tillämpningar. CELLINKs innovativa och patentsökta bioink är en biomaterial-innovation som gör det möjligt för mänskliga celler att växa och trivas som de skulle i den naturliga människokroppsmiljön. Idag används företagets störande teknikplattform för att skriva ut vävnader som lever, brosk, hud och till och med fullt fungerande cancer tumörer som sedan kan användas för att utveckla nya cancerbehandlingar. Företaget har inom 12 månader kunnat kommersialisera produkter i mer än 40 länder och sålts till mer än hundratals prestigefyllda labs runt om i världen, som Harvard, MIT, Princeton och FDA.

AFFÄRSIDE
CELLINKs affärsidé är att leverera produkter och kompletta lösningar för att möjliggöra utskrift av vävnad baserad på mänskliga celler. Genom att erbjuda kostnadseffektiva 3D-Bioskrivare jobbar CELLINK för att öka användargruppen av dess biomaterial, som ska vara den främsta framtida intäktskällan. Utvecklingen av produkter och lösningar sker hos Bolaget men främst tillsammans med Bolagets kunder i forskningssamarbeten. Bolagets konkurrenskraft bygger på en snabb produktutveckling, koncentrerade försäljningsinsatser och en god förståelse för kundernas behov.

VISION
CELLINKs vision är att möjliggöra och tillhandahålla teknologi för utskrift av patientspecifika organ för transplantation och därigenom rädda liv, minska organbristen samt spara på samhället och sjukvårdens resurser. CELLINK fokuserar på att erbjuda efterfrågade tekniska och materiella lösningar som möjliggör utskrift av mänskliga vävnader och organ. Genom sina produkter och tjänster vill CELLINK underlätta forskning, bidra till bättre resultat och komplettera samt ersätta nuvarande metoder för att testa nya produkter såsom läkemedel och kosmetika. CELLINK vill bidra till att minska användandet av djurförsök och möjliggöra för mer realistiska resultat tidigare i forskares studier.

AFFÄRSMODELL
Affärsmodell CELLINK kommer inte att skriva ut mänsklig vävnad för transplantation utan kommer istället bistå med allting som behövs för att skriva ut de vävnader forskare idag och i framtiden vill skriva ut. Bolagets teknologi kommer att växa i samspråk med kunder och CELLINK lägger stor vikt vid att alltid vara lyhörda för kunders behov så att korrekta verktyg och material alltid tillhandahålls. CELLINKs affärsmodell kan liknas vid de stora utskrivningsbolagen som erbjuder såväl försäljning av skrivare som bläck. CELLINK tillverkar och saluför 3D-Bioskrivare och biobläck specialiserat för den växande marknaden.

Kommande händelser

24 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
13 Dec 2018 | Årsstämma 2018
14 Dec 2018 | Årligutdelning
10 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
24 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
18 Dec 2019 | Årsstämma 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner